Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚŽENÍ A SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, PROROCTVO ZO DŇA 31. MÁJA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 31. mája 2019,

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou. Toto je veľmi kritický čas v histórii Cirkvi. V tejto hodine Cirkev zažíva ohromné návštevy, národy na tejto Zemi, celá Zem vidí veľmi ohromné a šokujúce návštevy BOHA JEHOVAH YAHWEH. 

A PÁN PRIPRAVUJE NÁRODY

PRE SLÁVNY NÁVRAT MESIÁŠA, 

KEDY PRÍDE A ZOBERIE SI SLÁVNU CIRKEV. 

Toto sú dni, v ktorých žijeme. To bude skutočne veľmi múdre pre každého kresťana, pre každého kresťana, ktorý by rád vstúpil do večnosti Boha v nebi, aby bol znovuzrodený, spravodlivý a svätý, a v tom rozhovore PÁN so mnou hovoril, hovoril o nejakých znakoch spomínaná v Matúšovi 24 kap. a Danielovi 12:1- 4  ON tu hovorí o určitých znakov pred Slávnym návratom MESIÁŠA.

Ja vidím prichádzať súd do Kene. Ale viem, že keď sa zhromaždia v svätom zhromaždení spolu akoby jeden človek, PÁN poľaví. Dôvod, prečo to PÁN ukázal teraz, v tomto čase, je ten, lebo PÁN hľadá, očakáva pokánie. Žiada národy, aby činili pokánie, navrátili sa k Ježišovi, stránili sa zlého a hriechov a aby boli svätí a spravodliví.

Ja vidím strašný moment prichádzať do Kene, súd PÁNA  A PÁN JEHOVAH, JEHOVAH YAHWEH, ON ktorý vidí veci predtým, než sa stanú, je absolútne schopný vykúpiť Keňu z tohto prichádzajúceho súdu. Vidím veľa súženia v Keni, vidím nejakých ľudí s množstvom šípov za chrbtom, vidím, ako boli zapletení policajti, atď.

Toto prichádza do Kene, ale ja viem veľmi dobre, že dvaja proroci PÁNA sú v tomto národe a dôvod, prečo PÁN hovorí týmto spôsobom, pretože ON miluje tento národ. Keď Keňa príde k NIM a stretne sa spolu v svätom zhromaždení ako jeden človek, v Nairobi a budú činiť pokánie,  ON spasí Keňu.

Toto sú znaky, ktoré vidíte v Matúšovi 24, a v Danielovi 12, PÁN hovorí o súžení, aké nebolo predtým, od stvorenia národov, až dovtedy, pred príchodom MESIÁŠA. Takže súženie prichádza do Kene, ale dobrá správa je tá, že DVAJA PROROCI PÁNA sú v Keni, a Keňa preukázala lásku k PÁNOVI, k pokániu. Toto prebudenie bude pokračovať. Ja vidím súženie prichádzať, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Toto sú znaky písané v Biblii. Ja viem, že DVAJA PROROCI budú viesť národ v národnom pokáni a všetko bude v poriadku s Keňou. Keď Keňa bude schopná udržať prebudenie a iné národy tiež, prídu do Keňe a budú mať účasť na tomto historickom prebudení posledných časov. Videl som prichádzať MESIÁŠA.

PRIPRAVTE CESTU POŽEHNANÍ ĽUDIA, buďte svätí, odvráťte sa od sexuálnych hriechov, odvráťte sa od klamstiev, odpadnutia, perverzie, vlažnosti, vlažnosti v kresťanstve, odvráťte sa od všetkého, čo separuje človeka od PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, lásky BOHA, odvráťte sa od všetkého zlého a hriechov. pretože Biblia hovorí, že bez svätosti nikto neuvidí PÁNA.

JA SOM VIDEL MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ,

toda shalom, toda. 

Off 

31.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top