Home
 

SILNÉ ZEMETRASENIE PRICHÁDZA ZASIAHNÚŤ HORY ANDY, PROROCTVO ZO DŇA 25. Októbra 2018, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 25. októbra 2018

sumarizácia:  

Teraz, ja varujem tento národ, ja som išiel naživo do rádia predtým, než som tu prišiel. PÁN ma preniesol do Ánd. Videl som horské pásmo Ánd, znamená, že som videl jednu horu, za ňou ďalšiu a za ňou ďalšiu, horské pásmo a potom BOH OTEC nakreslil pre mňa s JEHO PRSTOM ( opisuje to ) a potom to umiestnil na svah Ánd s JEHO RUKOU. Potom som to pochopil, keď som sa zobudil.

ON hovorí o vysokých miestach, oltároch, kde ľudia obetujú zvieratá, niekedy sú tam ľudské obete tiež, ale my potrebujeme priniesť pokánie nad týmito vecami. Pretože čas pre pokánie je teraz. Toto je miesto, ktoré PÁN pripravil pre každého, aby mohol činiť pokánie a vstúpiť. Potom som videl hory Ánd, ako ich zasiahlo silné zemetrasenie a boli tak silné otrasy.

Triasli sa vrchy Ánd a dole je akoby veľká diera, veľmi veľká diera ako kameňolom, myslíte si, že je to kameňolom. A vidím pôdu, oranžovú pôdu a všetko ostatné, som videl …

Takže, PÁN ma poslal tu, aby som  prišiel k národnému zhromaždeniu, tu a teraz povolávam tento národ ku pokániu.

PÁN ma poslal do tohto národa, a teraz tu stojím pred Národným kongresom a povolávam úžasných ľudí Peru, aby činli pokánie. Pretože toto je čas, aby sme robili veci správne a boli v správnom postavení pred BOHOM. A keď PÁN pozdvihol obavy ohľadom tohto, potom musíme adresovať a hovoriť ohľadom toho.

A ľuďom, ktorým to adresujem, to ste vy, vedúci v Cirkvi. Pretože vy ste tí, ktorí môžete ísť a stretnúť politických lídrov a povedať im, že PÁN hovoril a že je tu iný druh uctievania, ktorý sa deje na svahoch vrchov Ánd. Obete.

Môžete to povedať politickým lídrom a oni sa vás opýtajú: čo by sme mali robiť? Oni sa vás opýtajú a odpoviete, že potrebujeme činiť Národné pokánie. Pre Keňu takéto národné pokánie znamenalo explóziu prebudenia, explóziu globálneho prebudenia, historického prebudenia posledných časov. Takže je to dobré stále činiť pokánie. Toto je cesta pre prípravu cesty pre príchod MESIÁŠA. 

PRIPRAVTE CESTU

MESIÁŠ PRICHÁDZA

 

 

Off 

26.10.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top