Home
 

ZASĽÚBENÁ POSLEDNÁ SLÁVA BOŽIEHO DOMU UŽ JE TU! HISTORICKÉ! OHROMNÉ! ŠOKUJÚCE! SLÁVA PÁNOVI! MASÍVNE MNOŽSTVO UZDRAVENÝCH PO NARIADENÍ UZDRAVENÍ DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA, HOSPODINA CELEJ ZEME

ZASĽÚBENÁ NESKORŠIA SLÁVA JE UŽ TU! HALLELUJAH!!!! 
SLÚŽI NA PRÍPRAVU NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA!

PRIPRAVTE SA V POKÁNI SLOVENSKÝ NÁROD, VO SVÄTOSTI
A NASLEDUJTE HLAS PÁNA, KTORÝ DÁVA INŠTRUKCIE CIRKVÁM KRISTOVÝM CELOGLOBÁLNE,
AKO SA PRIPRAVIŤ NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, ABY MALI LAMPY PLNÉ OLEJA A BOLI PRIPRAVENÍ NA VSTUP DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA!

PÁN BOH VŠEMOHÚCI ukázal a viedol JEHO DVOCH PROROKOV, aby viedli historickú uzdravovaciu službu,
v opakovaných proroctvách ( na web. stránke wwww.repentslovakia.com) opakovane PÁN hovoril a ukazoval, ako dáva ON sám listy zo stromu životu v Nebi za Božím trónom JEHO DVOM PROROKOM, DVOM SVEDKOM ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., aby následne išli naspäť na Zem a viedli uzdravovaciu službu. PÁN uzdravuje JEHO ľud, Cirkvi, národy.
Dňa 24. apríla 2019 bolo 87 štadionov zaplneneých po celej Keni na Oltároch PÁNA CIRKVI POKÁNIA A SVÄTOSTI A NA OLTÁROCH PÁNA CIRKVI POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE, tam, kde sú tieto Cirkvi Pokánia.

V ten deň, 24. apríla 2019 sme sa všetci zhromaždili ako aj všetkých chorých,  chromých, slepých, nemých, hluchých a chorých s rôznymi ochoreniami pod slnkom a DVAJA PROROCI PÁNA nariadili uzdravenia rôznych ochorení.
V tento historický nezabudnuteľný deň PÁN myslel na JEHO ĽUD a merzákov, chromých, opustených, strápených, zabudnutých sa dotkol a uzdravil masívne množstvo ľudí globálne.

Prinášame niekoľko uzdravených PÁNOM, ktorý dal JEHO MOC A AUTORITU JEHO DVOM PROROKOM, DVOM SVEDKOM ZO ZJAVENIA JÁNA 11 kap., KTORÝCH PRVÁ MISIA JE PRIPRAVIŤ PRE MESIÁŠA SVÄTÚ CIRKEV.

 

CH 11

CHR 10

CHR 12

CHR 14

CHR 15

CHR 16

CHR 17

CHR 18

CHR 21

CHR 22

CHR 24

CHR 25

CHR 26

CHR 27

CHR 29

CHR 30

CHR 31

CHR 32

CHR SLEPI 19

CHR SLEPY 23

CHR HLUCHI 20

APR 1 (5)

APR 2_ (1)

APR 3_ (1)

APR 5_ (2)

APR 7_ (2) APR 8_ (5)

 

Off 

23.5.2019 This post was written by Categories: PÁN JEŽIŠ LIEČI Comments are off for this post


Top