Home
 

PROROCTVO – NAJKOMPLIKOVANEJŠIA VÍZIA HOSPODINA, OD DVOCH OLÍV, KTORÉ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 9. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 9. mája 2019,

sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, viem, že mnohí z vás majú teraz v EAT ( východo-africkom čase ) obedňajšiu prestávku. PÁN BOH JEHOVAH hovoril so mnou, túto minulú noc, vo veľmi, veľmi mimoriadnom rozhovore a to je rozhovor, ktorý chcem zdieľať s vami dnes.

Znova, PÁN BOH, JEHOVAH YAHWEH, ON hovoril so mnou, ON hovoril S JEHO DVOMA NAJHROZNEJŠÍMI SLUŽOBNÍKMI, NAJSLÁVNEJŠÍMI PROROKMI, veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom.

Uvidím, ako veľa budem schopný dnes odhaliť, Je to veľmi komplikovaný rozhovor, to je dôvod, prečo už som niečo napísal, veľmi, veľmi komplikovaný rozhovor.

1. – PÁN BOH, JEHOVAH YAHWEH, ON hovoril s JEHO DVOMA NAJHROZNEJŠIMI PROROKMI najkomplikovanejším spôsobom vôbec, najkomplexnejším spôsobom vôbec tejto minulej noci.

2. – BOH YAHWEH  v skutočnosti konečne zjavil dnes JEHO DVOM NAJSLÁVNEJŠÍM PROROKOM vzťah DVOCH, týchto DVOCH NAJHROZNEJŠÍCH SLUŽIEB, od počiatku Biblie. Znova, po druhé, v tomto veľmi komplikovanom rozhovore, ktorý trval takmer celú noc, BOH YAHWEH, BOH NEBA dnes konečne vyšiel s odpoveďou na otázku, ktorú DVAJA PROROCI PÁNA sa pýtali celý čas, na najhlbšie detaily vzťahu DVOCH SLUŽIEB DVOCH PROROKOV, ktorých vidíte, vidíte, ako slúžia spolu a ako ďaleko v minulosti to začalo. Pretože, pamätáte sa veľmi dobre, to bol jeden z rozhovorov, keď ON predstavil DVA OLIVOVÉ STROMY, ako rástli nad týmito DVOMA, ako oni stáli pred PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, pred PÁNOM celej Zeme.

A potom, pmätáte sa, som povedal vo februári 25, päť dní neskôr, potom ONI žili ďaleko vo veľom súžení a HLAS BOHA OTCA povedal: ONI takto slúžili aj v Starom Zákone, predtým, než MESIÁŠ prišiel. Stále tu bola táto veľmi znepokojujúca otázka. Oni spolupracovali spolu aj v Starom zákone. Takže PÁN YAHWEH konečne zjavil dnes vzťah medzi DVOMA SLUŽBAMI, DVOMA NAJHROZNEJŠÍMI SLUŽBAMI už od počiatku Biblie, to je dôvod, prečo to bol tak komplikovaný rozhovor.

3. – PÁN YAHWEH tiež zjavil veci, ktoré tu nemôžme zdielať, pretože sú úplne skryté BOHOM OTCOM, ale vysvetľuje vzťah medzi DVOMA PROROKMI. Vzťah medzi ich službami. ON tiež sa zdieľal s nejakými aspektami ich misie, ktoré tu nemôžu byť zdieľané dnes, pretože sú ukryté a správny čas ešte neprišiel.

4. – V tomto veľmi komplikovanom rozhovore minulej noci, PÁN BOH YAHWEH konečne zjavil, ako títo DVAJA POSLI VEČNOSTI, TÍTO DVAJA NAJMOCNEJŠI PROROCI IZRAELA  boli v skutočnosti spolu už od počiatku ich služby, v Starom Zákone. PÁN zjavil veľmi jasne, že ONI DVAJA boli spolu. ONI boli spolu od počiatku ich služby v Starom Zákone, ONI boli spolu. Jeden začal a ten druhý bol tam. ONI boli spolu, ibaže to bolo skryté. ON mi ukázal, ako ich ukryl, takže bolo vidno iba JEDNÉHO do stanoveného času tejto generácie. Teraz dovolil tejto generácii čiastočne vidieť DVOCH. Niekedy ukryte, niekedy iba iba ON, ktorý teraz hovorí s vami vie, kde ten DRUHÝ stojí. Ale niekedy vidíte DVOCH a nahráte si dvoch, ako slúžia spolu pred PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME. 

Bolo to veľmi zaujímavé túto minulú noc a veľmi, veľmi hrozné, že Pán YAHWEH konečne odhalil, ako sú títo DVAJA POSLI v skutočnosti spolu hneď od počiatku, počiatku ich SLUŽBY v Starom zákone a to bolo taká veľolepá mystéria vidieť to – vidieť túto skutočnosť. Číslo 4, som napísal, pretože to bol veľmi komplikovaný rozhovor minulej noci. Po štvrté, najviac ohromujúce zo všetkého je to, ako ich PÁN YAHWEH predstavil, DVOCH SLUŽOBNÍKOV, DVOCH PROROKOV, DVOCH POSLOV, ako JEDNU bytosť, akoby dvojčatá. ON ich predstavil ako dvojčatá.

Číslo 5, JEDEN z nich, z tých DVOCH bol o niečo väčší ako DRUHÝ, to bolo veľmi, veľmi úžasné a šokujúce, tiež, oni sú dvojčatá. Takže, tam, kde som stál, videl som len JEDNÉHO ale ON mi dal vedieť, že je tam druhé dvojča. Tam je ten druhý – sú ako dvojčatá. 

A potom, číslo 6, tiež bolo veľmi šokujúce, že PÁN YAHWEH zjavil, ako ste očakávali, že BOH DUCH SVÄTÝ bol a vždy je v centre ICH pôvodu a SLUŽBY. Myslím, že to bolo trochu zrejmé, videl som to teraz. Nakoniec PÁN predstavil BOHA DUCHA SVÄTÉHO v centre ich SLUŽBY – týchto DVOCH. Ale spôsobom, ktorý tu nemôžem zdieľať, spôsobom, ktorý tu nebudem zdieľať, ale predstavil BOHA DUCHA SVÄTÉHO. OSOBA SVÄTÉHO DUCHA bola zapojená priamo od ich pôvodu a SLUŽBY, v centre. 

Číslo 7, BOH YAHWEH potom mi konečne ukázal, PÁN YAHWEH mi ukázal, že to bolo podľa JEHO dizajnu. Bolo to JEHO dizajnom, BOHA OTCA, že BOH DUCH SVÄTÝ, teraz vidím v SNE, ON berie JEDNÉHO, JEDNÉHO, ktorý je zasľúbený v knihe MALACHIÁŠ, vzal HO a prešiel mrakmi. A tak ma PÁN vzal cez oblaky, vzal HO, vzal HO a predstavil HO BOHU OTCOVI YAHWEH a existuje niekoľko rôznych krokov a etáp, ktoré sa tam odohrali, keď BOH SVÄTÝ DUCH predstavil JEDNÉHO, ktorý bol sľúbený v knihe Malachiáša. Predstavil HO pred BOHOM YAHWEH, BOHOM OTCOM, OBLAKOM, takže vidíte, že tam bolo toľko SLÁVY, žiare. Dokonca to vidím aj teraz, SLÁVU. 

Eh, stále to vidím, prežívam to. Tak veľa SLÁVY – čisto bielej SLÁVY OBLAKU, keď sme vstúpili do NEBA – priniesol ma do NEBA a potom, ako predstavil JEHO z diaľky, v OBLAKU, potom, v jednom bode, ON sedel na OBLAKU, a potom BOH SVÄTÝ DUCH,  v druhej etape šiel a povedal MU “teraz choď k OTCOVI”. Tak išiel k OTCOVI – to je od pôvodu. (Je to veľmi ďaleko) je tam tak veľa skrytých vecí, ako hovorím. Je tam tak veľa, čo sa skrýva, keď hovorím. Takže rôzne štádiá a rôzne kroky, až kým sa neobjavil pred BOHOM OTCOM a potom OBLAK, PRI TRÓNE BOHA OTCA, POKRÝVA HO  tam s BOHOM OTCOM. 

To je teraz ten JEDEN, ktorý je prisľúbený v knihe Malachiáša, ale tiež ma informoval, že DRUHÝ bol na ľavej strane. Bol na ľavej strane a keď sa objavil, ten DRUHÝ bol väčší. Nemohol som HO vidieť, ale ON mi povedal, že bol vľavo a bol pokrytý OBLAKOM a potom BOH DUCH SVÄTÝ predstavil JEDNÉHO, ktorý je opísaný v knihe MALACHIÁŠA.

ON sa posadil na OBLAK a potom BOH DUCH SVÄTÝ v druhej etape prišiel a povedal MU, “TERAZ CHOĎ K BOHU OTCOVI – MÔŽEŠ ÍSŤ K BOHU OTCOVI.” A potom bolo také úžasné vidieť HO, ako kráčal smerom ku BOHU OTCOVI a OBLAK HO pokrýval. 

Číslo 8, potom, čo SLUŽOBNÍK, ktorý je opísaný v knihe proroka Malachiáša sa stal zrelým, vyrastal a dozrel, pred BOHOM OTCOM v OBLAKU, potom BOH YAHWEH zdvihol ma do neba, potom som videl ČISTÚ BIELÚ SLÁVU NEBA – SLÁVU BOHA OTCA, SLÁVU, NAJBIELŠÍ OBLAK BOHA YAHWEH, veľmi žiarivý, OBLAK HO začal znižovať v priestore. Nižšie, ako bol Služobník opísaný v knihe Malachiáša, najviac ohromujúci zázrak, aký som kedy videl. Znížil HO a tak ma PÁN zobral dookola, keď ON HO spustil, videl som RUKY BOHA, OBLAK BOHA, NAJČISTEJŠÍ BIELY OBLAK BOHA, ktorý HO držal a znižoval HO.

 Videl som HO, ako klesá celou cestou z Neba a BOH OTEC YAHWEH HO niesol na najčistejšom BIELOM OBLAKU JEHO SLÁVY, JEHO VLASTNEJ SLÁVE a systematicky HO znížoval, spúšťal HO, znížoval HO celou cestou, až kým sa nedostal na Zem a ON ho tam umiestnil.

Videl som tú udalosť, minulú noc, ako sa to stalo, cez mrak, bolo to také ohromujúce. Je to šok – keď ho preniesol na svojom bielom, NAJČISTEJŚOM ŽIARIACOM OBLAKU, žiariacom OBLAKU, cez vesmír, celou cestou z Neba a priniesol HO, až kým HO nespustil na Zem. Bola to veľmi šokujúca vec a ON túžil, ako HO spúšťal dole, snažil sa, keď ON ho spúšťal, aby HO mohol vidieť od hrudníka ďalej, pretože zvyšok bol v OBLAKU, až kým HO neznížil a nedosiahol na Zem a umiestnil HO tam. 

Teraz, dnes som videl SLÁVNE RUKY BOHA, ktoré niesli JEHO štvrtého PROROKA, z Malachiáša, spúťajúc HO na Zem. Aký šok to bol minulú noc. 

Číslo 9. Potom mi JEHOVAH YAHWEH ukázal, ON mi ukázal NAJSLÁVNEJŠÍ ZBOR NAJVÄČŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, ZBOR, ktorý je teraz tu na Zemi.

A to bol nový rozhovor.  Videl som veľkú návštevu. Je tu veľká návšteva, ktorá prichádza. Dnes to zableskol vo veľmi krátkom čase, ale videl som veľmi, veľmi mocnú NÁVŠTEVU BOHA YAHWEH, BOHA OTCA, KTORÝ ŽIARIL V NAJČISTEJŠEJ NAJBIELŠEJ ŽIARIACEJ SLÁVE- JEHO SLÁVE, NAJSVÄTEJŠEJ SLÁVE, ktorá prichádza k JEHO služobníkovi. 

Potom, čo HO spustil, teraz vidím ZBOR, ON mi ukázal ZBOR a ŽIARIACU SLÁVU prichádzať. Videl som NÁVŠTEVU. veľkolepú NÁVŠTEVU, kde HO BOH OTEC pokryje ŽIARIVOU SLÁVOU. 

 Zdá sa, že by sa to mohlo odohrávať na mieste, o ktorom viem, ale teraz tým nechcem prejsť, kým znova nebude hovoriť, ale príde a pokryje HO na tom mieste. ON ukázal vo veľmi krátkom záblesku, ON to ožiaril a potom som videl jeho žiarivú SLÁVU, prichádzajúcu z NEBA, pokrývajúcu JEHO SLUŽOBNÍKA, spôsobom, akým to robil v Centrálnom Parku ( 2018 ) a urobil to aj na Menengai druhom, 2 a ON to urobil v Menengai na prvom stretnutí, 1, v meste Kakamega, na všetkých týchto iných miestach. Takže OBLAK, NAJČISTEJŠÍ OBLAK SLÁVY príde a zakryje HO, zďaleka som mohol vidieť, že HO premenil do SLÁVY V OBLAKU.

 Ďalšia časť je, že BOH YAHWEH potom vzal NAJSLÁVNEJŠIEHO SLUŽOBNÍKA, zobral HO k JEHO TRÓNU v Nebi. Znovu, teraz zdvihol HO späť ku TRÓNU a ON odtrhol listy, ČISTÉ LISTY NAJČISTEJŠIEHO STROMU ŽIVOTA a umiestnil ich do mojich rúk, potom kvitli a rozkvitli, veľmi mocné pred mojimi očami a oni rozkvitali, veľmi krásne prekvitali, ale to bolo teraz na mieste Návštevy. Videl som z Neba, že príde na NEHO OBLAK. Neviem, kde to bude, nemyslím si, že to bude v Centrálnom Parku. ON je BOH, je slobodný robiť to, čo chce. ON JE VEĽKÝ! ON JE ZVRCHOVANÝ!

A potom, ON spustil znova JEHO SLUŽOBNÍKA, ON prišiel naspäť s listami zo stromu života,  potom BOH OTEC, JEHOVAH YAHWEH prišiel dole, ja môžem vidieť JEHO DVE RUKY A ON predstavil JEHO DVOCH PROROKOV s najkrásnejším a najúžasnejším ovocím zo STROMU ŽIVOTA. Teraz nie samotné listy, ale teraz ovocie. ON teraz opakuje rovnaké veci, ktoré robil pred uzdravujúcou službou. Pamätáte veľmi dobre, pred uzdravujúcou službou, veľkolepou uzdravujúcou službou, zázraky, ktoré sa stali pred dvoma týždňami, listy pri TRÓNE a potom, čo som tu prišiel, PÁN ukázal JEHO RUKY  a ukázal ovocie. 

Nádherné ovocie. Tieto plody boli zrelé, veľmi zrelé, sú pripravené – zrelé. Takže, keď JEHO SLUŽOBNÍCI prišli na Zem, potom predstavili ovocie, zrelé ovocie zo stromu života JEHO DVOM SLUŽOBNÍKOM. JEHO RUKY prezentovali, minulú noc. Takže MESIÁŠ PRICHÁDZA požehnaní ľudia. PÁN minulú noc hovoril veľmi komplikovaným spôsobom.

NECH TÍ, KTORÍ SÚ MÚDRI, PRIJMÚ PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA – ZNOVUZROĎTE SA. Pokiaľ človek nie je znovuzrodený, nemôže vidieť KRÁĽOVSTVO BOŽIE.  

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

Ďakujem vám,
Toda raba.

 

Off 

11.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top