Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ VÍZII NOVÉHO JERUZALEMA, DOMOVA SPRAVODLIVÝCH, PROROCI HOSPODINA, 10. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 10. mája 2019,

sumarizácia:  

Vzhľadom na to, že program na titulky sa zasekol a nebolo možné v ňom pokračovať, pokračovanie si môžete prečítať tu…

….TO JE CHORÝ A ŠPINAVÝ HRIECH, KTORÝ OKLAMAL TÚTO GENERÁCIU A EŠTE HO KARAMELIZOVALI.

Je to v televízii, na internete, je to všade a oni normalizujú hriechy. Takže už “nie je” viac hriechov. PÁN mi ukázal Sväté mesto a žiada o poukazovanie na hriechy.

Teraz, keď zbadáte hriechy, aby ste mohli skríknuť a utekať pred nimi, uchopiť spravodlivosť a mali nulovú toleranciu ku hriechu. Sexuálne hriechy, homosexualita, transgenda, všetko, čo táto generácia prijala.

Ale teraz je čas si vybrať BOHA.

ON mi ukázal večnosť, BOŽÍ POKOJ. Všetky tie rakoviny, cukrovky, vysoký tlak krvi, nezamestnanosť, rany a atď tohto sveta, ON nám zasľúbil, že nás prinesie na miesto pokoja. Do BOŽIEHO POKOJA. Prekrásne mesto.

Nechcite ísť do pekla. Opakom tohto mesta je peklo. To je chorý a špinavý hriech tejto generácie, ktorý zabráni vstupu do úžasného dedičstva, úžasného požehnania, ktoré HOSPODIN predkladá pred túto Zem. Nech vás PÁN žehná, činte pokánie,

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

Todah shalom, 

 

Off 

11.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top