Home
 

PÁN NAVŠTEVUJE JEHO CIRKEV OHROMNÝM, ŠOKUJÚCIM SPÔSOBOM! NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 3. PROROCTVO ZO DŇA 5. MÁJA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
3 PROROCTVO ZO DŇA 5. mája 2019,

sumarizácia:  

Biblia hovorí požehnaní ľudia, v knihe Žalmov 36:8-9  8Jaká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože, a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel.9Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší.

Znova, bohatosť v TVOJOM DOME. TY im dávaš piť z TVOJEJ rieky potešenia. S TEBOU je fontána života, v TVOJOM svetle vidíme svetlo. 

A potom ON pokračuje v tom, že hovorí: požehnaný ľud, hovorí v Žalme 63 verš 5 ( slovenský preklad Biblie je to verš 6, pozn.) 6ako tukom a sadlom bude sa tam sýtiť moja duša a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty. 

A ON hovorí v Žalme 65:4  ( u nás verš 55Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa nasýtia dobrým tvojho domu, dobrým svätyne tvojho chrámu.

Aký úžasný čas požehnaní ľudia! A dôvod, prečo vám to teraz hovorím, je preto, že som videl zázrak! Videl som Vincenta Kibeta z Kericha, 16 rokov bol úplne zmrzačený. Celkom, úplne, úplne! Celkom, úplne! Úplne zmrzačený na zemi, celých 16 rokov. Videl som ho, dokonca aj v nových topánkach na nohách, ktoré boli predtým zmrzačené a chodili do DOMU PÁNA, na hlavný Oltár v meste Kericho a prepukla obrovská oslava, obrovská radosť. A potom, …no úžasné! Úžasný spôsob, akým chodí a učí sa balancovať a niekedy trošku klesá a potom vyvažuje. Videl som zázrak! 

A potom, videl som Miriam Mwiti v Kuria Kehancha, vzácnu malú dcéru, ktorá kráčala po nových nohách. Niekedy klesá, učí sa vyvážiť a ide ďalej… Povedala, že práca prebieha, pokračuje. Videl som aj ďalšieho chromého Shadraka Shambu na Muthroniho Oltári ako chodí,  krok po kroku …, krok, …jeden krok a druhý, kedy celá Cirkev prepukla s plameňmi prebudenia. Potom som videl Bena Ashielo  na invalidnom vozíku a nasledoval ho za vozíkom. Chodí! Videl som zázrak! 

Uistite sa, že na tieto zázraky budete upierať vaše oči, požehnaní ľudia! Toto je najviac požehnaný čas v histórii Cirkvi a PÁN navštevuje JEHO DOM takým výnimočným spôsobom, veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, takým mimoriadným spôsobom, v šoku, bázni a strachu.

ON hovorí v Izaiášovi 25:6 A Hospodin Zástupov učiní všetkým národom hostinu tučných vecí na tomto vrchu, hostinu pri kvasenom víne, hostinu tučných vecí, plných špiku, kvaseného vína očisteného. 

Toto je to, čo má teraz Cirkev!

Uistite sa, že na tomto maximalizujete, oslavujte to, pretože teraz môžete vidieť, že iba náboženstvo Kríža je pravé náboženstvo, ktoré prináša odpustenie a prináša všetkých ľudí do Slávneho Kráľovstva BOŽIEHO K OTCOVI.  Žiadne iné náboženstvo! PÁN teraz používa toto pomazanie, aby zničil čokoľvek iné a založil kresťanstvo na KRÍŽI, kresťanstvo na KRVI JEŽIŠA!

A znova, toto sa deje, pretože MESIÁŠ PRICHÁDZA!

požehnaní ľudia, ukončím to slovami so Žalmu 36: 7-9  ( u nás v. 8-10, preklad Prof. Roháčka, pozn. )  8aká predrahá je tvoja milosť, ó, Bože a preto sa synovia človeka utiekajú do tône tvojich krídel.9Oplývajú tukom tvojho domu, a napájaš ich z potoka svojich rozkoší. 10Lebo u teba je prameň života; v tvojom svetle vidíme svetlo. 

Nech vás PÁN žehná. Uistite sa, že si môžete vychutnať tieto zázraky a uistiť sa, že tieto zázraky pritiahnú vaše srdcia k väčšej oddanosti a uctievaniu v svätosti s MESIÁŠOM! Toto je vzrušujúca doba,…. vo swahilčine…

Nie je možné spať,

keď PÁN navštevuje Cirkev takým mocným spôsobom!

Nech vás PÁN žehná a žehná vám a žehná vám, naozaj!

Ďakujem!

 

VINCENT KIBET:  

MIRIAM MWITA:

Off 

7.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top