Home
 

PROROCTVO O VEĽKOLEPEJ HISTORICKEJ PRICHÁDZAJÚCEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE HOSPODINA, PROROCTVO ZO DŇA 26. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 26. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Toto je čas, kedy deje oznamovanie o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA po tvári Zeme. A v totmo čase HOSPODIN sa rozhodol prebudiť Cirkev, ON si vybral, že navštívi Cirkev, ON sa rozhodol, že prinesie nový chlieb života pre Cirkvi, nový prúd života do Cirkvi a toto je veľmi dôležitý čas v živote Cirkvi požehnaní ľudia a to je dôvod, prečo tento prichádzajúci víkend je ďalší víkend pre vyvrcholenie prebudenia konca, prebudenia posledných časov, ktoré HOSPODIN YAHWEH zasľúbil a ON hovoril o tom veľmi vášnivo.

PÁN JEŽIŠ, keď vykonával JEHO VEREJNÚ SLUŽBU na tejto Zemi, ON bol veľmi zapálený pre toto prebudenie, prebudenie posledných časov, prebudenie, ktoré pripraví slávnu a svätú cestu pre príchod MESIÁŠA. Pomazaná cesta PÁNA.

To je dôvod, prečo sa enmôžem dočkať, kedy ma PÁN privedie do Číny, aby tiež, 1.5 bilion číňanov to tiež mohlo počuť. Aby videli rovnaké prebudenie, aké sa deje tento tu víkend, ale ja viem, že sa môžete z toho učiť, národy sa tohto môžu zúčastniť, môžu sa pripojiť k tomuto prebudeniu. Toto prebudenie, ktoré vypuklo v Keni, výberom PÁNA.

V podstate globálne prebudenie, ktokoľvek sa môže pripojiť k tomuto prebudeniu, kdekoľvek ste, keď sa pripojíte na www.jesusislordradio.info a tiež sú aj iné aplikácie, kde je JESUS IS LORD RADIO.

Dôvod, prečo hovorím ku vám v dnešné poobedie, v piatok, je ten, aby som zdôraznil rozdielnych Biskupov, Dozerateľov, Pastorov v rôznych oblastiach Kene, aby ste si boli istí, že váš čas medzi teraz, v piatok až ku koncu soboty, aby ste išli von a zdokumentovali chromých veľmi, veľmi dobre, a ja viem že je veľa lekárov dobrovoľníkov, ktorí sa oddelili, vystúpili a vyšli von od ich normálnej práce v nemocnici, pripojili sa k Zboru Pokánia a Svätosti a teraz chodia z dediny do dediny, aby robili dokumentácie chorých, a tak prosím pre predsedajúcich Biskupov, pre Dozerateľov, Pastorov a Senior Pastorov z ich vlastných Cirkví, toto je úžasná príležitosť použiť túto možnosť, túto možnosť, ktorú ponúkajú, aby zdokumentovali chromých veľmi dobre, veľmi dobre!

Prosím požiadajte ich, aby vám ukázali, ako sa pohybujú po zemi, aby ste to mohli natočiť. A slepých, ako kráčajú, ako sa pokúšajú chodiť v ich temnote, buďte si istí, že to zdokumentujete veľmi dobre, medzi dneškom a ku koncu soboty. Pre tých, ktorí prichádzajú sa pripojiť k Bohoslužbe, na 84 štadiónov, neviem aký je dnes počet, pravdepodobne 86 alebo 90 štadiónov teraz, nevieme presné číslo, ale množstvo, množstvo Cirkví sa zhromažďujú spolu a privážajú ich chromých, slepých, hluchých, zmrzačených, nemých, paralytikov, aby prišli, aby mohli prísť do svätého zhromaždenia ako budú nasledovať týchto DVOCH NAJMOCENJŠÍCH PROROKOV BOHA, AKO PÁN BOH VŠEMOHÚCI IM DAL INŚTRUKCIE.

Pretože keď urobíte túto dokumentáciu, ako sú chromí na zemi a potom na základe nariadenia týchto tu DVOCH PROROKOV, v skutočnosti už pred prehlásením začnú chromí vstávať! To je aké obrovské pomazanie neskoršej slávy! 

Off 

26.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top