Home
 

PROROCTVO O OBROVSKOM SLÁVNOM ORLOVI V NAJHLBŠEJ HĹBKE NEBA, 22. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 22. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám znova, je 22.02 hod, EAT – východoafrického času, požehnaní ľudia. Ja viem, že sú rozdielne časové zóny a rozdielne miesta celoglobálne, ale chcem sa s vami zdielať s rozhovorom, pokračujúcim rozhovorom, ktorý PÁN JEHOVAH mal so mnou dnes počas dňa, začínajúc ránom, počas dňa.

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi, veľmi mimoriadným spôsobom dnes, veľmi šokujúcim spôsobom a v tom rozhovore PÁN ma nechal, aby som sa pozeral na oblohu, požiadal ma, aby som sa pozrel na oblohu. Otvoril moje oči a mohol som vidieť hlboko, ďaleko hlboko do vnútra Neba, skutočne, skutočne ďaleko, hlboko.

Pravdepodobne najďalej, najhlbšie, ako som sa vôbec mohol pozrieť. A keď som sa pozrel hlboko do Neba, keď som sa pozrel hlboko, ďaleko do Neba, skutočne najďalej, hlboko,  najvyšśie od Zeme, potom som videl mocného, mocného, mocného ORLA.

Mocného ORLA, najmocnejšieho ORLA Neba. Tento OROL, veľkolepý obrovský OROL Neba, ON prišiel z Neba a ON bol ďaleko, hlboko, v Nebi a lietal tam, lietal tam, lietal tam hlboko a môžete HO vidieť s JEHO slávou. Sláva vyžarovala, JEHO slávou a ON tam bol tak obrovský.

Obrovský OROL, ktorý vyšiel z Neba, a ostal najďalej hlboko v Nebi. PÁN otvoril moje oči, takže je som HO mohol vidieť tam najďalej, najďalej, veľmi vysoko v Nebi, najďalej, ako akýkoľvek človek kedykoľvek videl.

A mohol som vidieť, že ON bol veľmi obrovský, tam bol veľmi obrovský. S obrovským rozpätím JEHO krídel. Obrovské rozpätie JEHO krídel a môžete vidieť Slávu vyžarujúc z JEHO krídel. Keď letel, Sláva pokrývala JEHO krídla, pod JEHO krídlami a cez JEHO krídla. Lieta týmto smerom, potom sa obráti a potom lieta týmto smerom, potom ide týmto smerom, lieta s maximálnou mocou. Najmocnejší, najmocnejší OROL od TRÓNU BOHA VŠEMOHÚCEHO. 

A potom, v tom čase som sa zobudil. My vieme veľmi dobre, že OROL je BOH SAMOTNÝ. Toto je teraz BOH. OROL JE TERAZ SAMOTNÝ BOH. TOTO JE TERAZ BOH YAHWEH SAMOTNÝ. OROL, TOTO JE TERAZ ON SAMOTNÝ. A my vieme, že toto je rovnaký OROL, ktorý viedol deti Izraela z Egypta na krídloch ORLA, celou tou cestou do zasľúbenej Zeme.

Masívny OROL z Neba. OROL, toto je teraz BOH SAMOTNÝ. Obrovský OROL, a v tom čase keď som na Neho pozeral, ako lietal, ja som bol zvedavý: keď je taký obrovský tam hore, čo potom, keby pristál tu, aký obrovský by tu bol!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PÁN hovoril veľmi hrôzostrašným spôsobom, milovaní ľudia.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Buďte svätí, prijmite JEŽIŠA ako PÁNA A SPASITEĽA, buďte znovuzrodení,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

My vieme veľmi dobre, že OROL, to je samotný BOH YAHWEH, samotný BOH, BOH samotný. OROL je SÁM BOH. Nech vás PÁN žehná, aby vás vaša múdrosť nesklamala. Nech vás PÁN žehná.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda raba,  toda lachem.

 

Off 

22.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top