Home
 

KEŇA ČIŇ POKÁNIE Z OČIERŇOVANIA A Z HOMOSEXUALITY!, PRVÉ PROROCTVO ZO DŇA 18. APRÍLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info

PRVÉ PROROCTVO  ZO DŇA 18. APRÍLA 2019,
sumarizácia:  

PÁN JEHOVAH YAHWEH, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH EL GIBBOR, JEHOVAH ELOHEINU, JEHOVAH HOSSEINU, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia túto minulú noc.

Veľmi, veľmi vážny rozhovor mal PÁN so mnou minulú noc a v tomto rozhovore ON hovoril, prečo súdi Keňu. PÁN pokračuje hovoriť o súde nad Keňou, súčasnom súde nad Keňou a ON hovoril veľmi vážne o súde, ktoré sa deje v tomto národe, ktoré súčasne prebieha v tomto národe, keď tento národ sa rozhodol očierňovať týchto DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA.

PÁN JEHOVAH hovoril znova vo veľmi, veľmi, veľmi serióznom rozhovore, túto minulú noc, k JEHO DVOM, potom som sa zobudil a začal som obvolávať naokolo. A tak som porozumel, že tento národ je vo veľmi ťažkom období, lebo sa dotkol veľmi citlivého miesta. Tento národ musí činiť pokánie.

Od najvyššie postavených po najnižších, dokonca aj zviretám musí byť daná vrecovina. Musia obliecť do vrecoviny zvieratá tiež. Pretože ja vidím neuveriteľné sucho, ja vidím CELÉ NEBO ZATVORENÉ! Ani jeden lístok nevyšiel.

A pritom PÁN to urobil veľmi jasným, že keď si budú ctiť a poslúchať JEHO DVOCH PROROKOV, ON si ich bude pamätať vzhľadom na JEHO SLOVÁ v knihe Jeremiáša, požehnaní ľudia, Jeremiáš 18:7 hovorí: 7Keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť  8a jestli sa ten národ odvráti od zlého, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. … keď národ bude činiť pokánie, potom ON bude pamätať na národ.

Ale predtým, ako vám poviem, čo PÁN hovoril, že tu je stratégia, je východ vonku z tejto situácie a to je POKÁNIE! Ak sa odvrátia od ich zlého, potom ON ustúpi. A vo verši 9 ON hovorí, žekeď sa navrátia znova ku  zlému, ON ich zničí. 9A zase keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, 10a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním.

Túto minulú noc mi PÁN hovoril o sexuálnych hriechov v tomto národe. Túto minulú noc HOSPODIN hovoril mi o súde HOSPODINA V TOMTO NáRODE A ON HOVORÍ: ON ide pozdvihnúť JEHO SÚD. PÁN ma zobral a viedol po celom národe a ukázal mi sexuálny hriech v tomto národe. Sexuálne hriechy v tomto národe! Sexuálne hriechy v národe, ktorý nesie meno Keňa. A najhorší druh sexuálnych hriechov, homosexualita je v tomto národe! PÁN ma zobral po tomto národe a ukázal mi homosexualitu v tomto národe.

PÁN JE SVÄTÝ! PÁN JE SPRAVODLIVÝ! PÁN požaduje od ľudí, ktorí boli vybratí, zvolení, aby niesli sväté prebudenie, aby boli svätí. ON hovorí: buďtze svätí, lebo JA som svätý. PÁN JEHOVAH, ON, ktorý zobudil každého dnes v tomto národe, ON ich zobudil a dal im dych. Dal im dych, aby sa mohli zobudiť. Keď vám nedá dych, zomriete. On, ktorý zobúdza každé jedno dieťa, každého dospelého, každú osobu v tomto národe a dáva dych každému, kto je živý dnes.

ON, ktorý stvoril každého, kto ma dnes počúva v tejto krajine. ON ma zobral po tomto národe a ukázal mi homosexualitu v tomto národe! Tento národ je ako Sodoma a Gomora! A PÁN prikazuje pokánie! Pokánie každého, zahŕňajúc zvieratá! Aby priniesol dážď tomuto národu. PÁN prikazuje každej živej osobe v tejto krajinea, aby činili pokánie, pretože táto krajina je ako Sodoma a Gomora.

ON mi ukázal strašné sexuálne nemorálnosti, homosexualitu v tomto národe. A ON hovorí, že očierňovanie JEHO PROROKOV zmetie túto krajinu do pekla, poddá túto krajinu pod neunesiteľný hnev BOHA. HOSPODIN prikázal pokánie v Keni. HOSPODIN JEHOVAH prikázal pokánie. PÁN žiada národ prikázaním, aby činili pokánie.

Homosexualita je v tomto národe! Nemorálnosť, prostitúcia, zlo, korupcia, klamstvá, zvody, odpadnutie v Cirkvi. Ako je to možné, že nemôžete vidieť, že ON tu umiestnil poklad. A očierňovanie, očierňovanie priamo JEHO PROROKOV rozdrtí národ!

NEPOKÚŠAJTE SA! NEPOKÚŠAJTE SA!

PÁN JE BOH! PÁN prikázal Keni, aby činlia pokánie! Pozrite sa! Tu nieje dážď! Pozrite sa, tu nie je rosa! Nie je potravy! Ceny sa šplhajú hore. Nieje vody, ako budete splachovať vo vašich záchodov? Kde zoberiete vody, aby ste sa napili? Ako sa budete sprchovať? Rieky sú suché teraz. Čo budú jesť vaše zvieratá? Čo budú oni piť? Keňa musí činiť pokáinie!

A túto minulú noc ON mi ukázal homosexualitu! A ON povedal: ak Keňa bude činiť pokánie, ďalšía časť sna, ak Keňa bude činmiť pokánie, potom ON predstaví JEHO PROROKOV pred národmi a pred radou PÁNA v Nebi. A prikáže Nebu, aby sa otvorilo a príde dážď!

Čiň pokánie, Keňa! Činte pokánie! MESIÁŠ PRICHÁDZA! Buďte svätí, buďte spravodliví, Keňa! Ako to, že neviete, že hostíte DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV IZRAELA, to je veliká zodpovednosť! Nezahrávajte sa! Vyspejte Keňa!

Činte pokánie! činte pokánie! činte pokánie! tretí krát. Inými slovami, PÁN hovorí, že keď tento národ bude činiť pokánie, a iba vtedy, keď bude činiť pokánie, potom som videl ELIÁŠA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA YAHWEH, NAJVÄČŠIEHO, NAJVÄČŠIEHO PROROKA NEBA, VIDEL SOM NAJMOCNEJŠIEHO, NAJHROZNEJŠIEHO PROROKA BOHA YAHWEH, ako stojí pred národmi, a stojí pred BOHOM YAHWEH, iba vtedy, keď budú činiť pokánie.

A vidím, ako prikázal nebu a Nebo HO poslúchlo! A pošul som, ako hovorí: tak teraz môžete ísť a pestovať ovocie a pestovať zeleninu! A v tom čase banány boli veľmi obrovské, zelenina bola veľmi obrovská. Ja som videl budúcnosť, ale vy musíte činiť pokánie!

A odvrátiť sa z homosexuality! Odvráťte sa z očierňovania BOHA! NEDOTÝKAJTE SA ELIÁŠA!!! NEDOTÝKAJTE SA! NEDOTÝKAJTE SA JEHO PROROKOV! Neočierňujte ich! Utekajte ku NIM pre pomoc. ONI PRIŠLI PRIPRAVIŤ CESTU PRE PRÍCHOD MESIÁŠA!

Inými slovami, PÁN hovorí, že keď budete pokračovať očierňovať týchto JEHO DVOCH PROROKOV, ON vás rozdrtí. A zmetie národ. Znova, inými slovami, PÁN hovorí: Keňa musí činiť pokánie! Spolu s vašimi zvieratmi! Každá živá bytosť v Keni musí činiť pokánie a navrátiť sa k JEŽIŠOVI! Byť svätí a zastaviť homosexualitu! Sodoma a Gomora bola zasiahnutá ohňom ELIÁŠA.

BOH VŠEMOHÚCI hovorí: keď nebudete činiť pokánie, ON vás rozdrví. ON vás rozdrví! Ale keď budete činiť pokánie, ON vás oslobodí, vykúpi. spasí vás.

MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS PRICHÁDZA! KRISTUS, MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ale nepomýšľajte na to, že budete očierňovať týchto JEHO DVOCH PROROKOV. Nazáleží na tom, kto ste. NEPOKÚŠAJTE SA! Činte pokánie Keňa! Keď sa budte pokúšať očierňovať ich, ON vás rozdrví. Pozrite sa na národ teraz! Nie je dážď! ONI držia kľúč Neba! Činte pokánie Keňa! A pripravte cestu, činte pokánie z homosexuality. Pamätáte na Sodomu a Gomoru? Prosím činte pokánie, činte pokánie teraz!

Ja som videl, že keď Keňa bude činiť pokánie, Eliáša stáť pred PÁNOM, a otvorí Nebo, prikáže Nebu, aby sa otvorilo a počujem HO hovoriť: teraz môžete ísť a pestovať vašu zeleninu. Takže 19. mája musíte prísť do Nairobi! Každý z Kene tam musí ísť! A činiť pokánie, aby Keňa bola zachránená.

ČIŇTE POKÁNIE! ČIŇTE POKÁNIE! ČIŇTE POKÁNIE! 

 

 

Off 

18.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top