Home
 

PROROCTVO O POKUSE MÉDIÍ V KENI ZNOVA OČIERNIŤ DVOCH BOŽÍCH PROROKOV, 19. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 19. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Nuž, milovaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou znova túto poslednú noc, v tomto pokračujúcom rozhovore, zaiste v pokračujúcom rozhovore, medzi národom Keňa a PÁNOM VŠEMOHÚCIM. Medzi PÁNOM JEHOVAH a ľuďmi, národom Keňa. Minulú noc, mal som míting so Senior Arcibiskupom a Biskupmi, ktorí prišli.

A na tom mítingu, ktorý som mal so Snr. Arcibiskupom a niekto niekde vo vysokej budove natáčal toto stretnutie, PÁN mi ukázal video kameru, oni natáčali a počuli všetko, o čom sme jednali ohľadom pokánia v tomto národe a o ďalších veciach.  

A potom, PÁN mi ukázal, že tí ľudia sa pokúšajú dostať týchto DVOCH PROROKOV do autobusu, ktorý bol zablatený. Dať ich do autobusu, ktorý je zablatený, pretože som sa snažil odísť, keď som začínal. Snažil som sa … videl som, že keď sa opieram o autobus, priamo v predných sedadlách autobusu, že bahno na mňa prišlo. Na sedadlách bolo bahno. Všade bolo bahno, takže som sa snažil vyhnúť dotyku bahna. 

Dovoľte mi vysvetliť vám, čo to znamená! To znamená, že sa znovu pokúsia očierňovať DVOCH PROROKOV PÁNA. To znamená, že niektorí ľudia v médiách sa snažia prenasledovať, možno boli zaplatení, alebo čokoľvek, ale v procese, snažia sa ich zaznamenať a vydierať ich, očierňovať a ohovárať ich, zosmiešňovať ich a vražedným charakterom. 

Ale chcem, aby to bolo veľmi jasné pre Keňu, títo DVAJA PROROCI A ON, ktorý to teraz s vami hovorí, má kapacitu, aby zavrel nebesia nad touto krajinou ešte na 3,5 roka, ak sa budete zahrávať. Ak budete pokračovať v očierňovaní, videl som, že celá zem bola taká suchá, že ani jeden list nebol v krajine, tak historický hladomor som nikdy nevidel od vytvorenia Zeme, sa uskutoční. 

Toto je varovanie pre Keňu: čím skôr zastavíte očierňovanie a budete činiť pokánie, tým lepšie pre vás! A dokonca aj kľúč k otvoreniu neba a dažďu, drží ON, ktorý to hovorí s vami. 

Ak PÁN bude naďalej ohlasovať, že sa pokúšate očierňovať JEHO DOVCH PROROKOV YAHWEH, … pozrite, oni sa stále pokúšajú očierňovať, pokúšajú hanobiť, potom sa môže uskutočniť to konečné, to, čo som videl, kde nikto v krajine neprežije. 

ČI HOSPODIN NEHOVORIL S TÝMTO NÁRODOM?

ČI NEVAROVAL HOSPODIN TÚTO ZEM? HOVORÍ PÁN

MOJI PROROCI A JA SME VÁS VAROVALI ZNOVA A ZNOVA A VY STE NEPOČÚVALI! 

Off 

19.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top