Home
 

PROROCTVO O HISTORICKOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM A MISII DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. V IZRAELI, 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, prvé proroctvo po polnoci
sumarizácia:  

Drahí ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc. Chcem sa s vami zdielať s týmto rozhovorom od TRÓNU BOHA JEHOVAH YAHWEH, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ELOLAM, večný BOH, JEHOVAH ELSHADAI, JEHOVAH ELGIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc a chcel by som sa s vami ľudia zdieľať s týmto rozhovorom.

Po prvé 1/ – prichádza veľmi vážne zemetrasenie na Zem. veľmi, veľmi vážne zemetrasenie a PÁN mi ukázal to zemetrasenie. Bude otriasať nejakú dobu, veľmi, veľmi vážne zemetrasenie prichádza na Zem a bude to historické zemetrasenie milovaní ľudia, môže začať rôznym spôsobom, ale to bude historické zemetrasenie a po druhé

2/ – PÁN JEHOVAH ma zobral znova do Izraela a zobral ma dnes do Izraela, túto minulú noc a ON mi ukázal znova Izrael, kde pripravil miesto pre JEHO SLUŽOBNÍKOV a rovnakí ľudia, ktorí pomáhali a podporovali JEHO SLUŽOBIKOV boli rovnakí ľudia, ako v tejto noci, kedy ma zobral do Izraela, skutočnosti dnešné ráno a pomáhali sa usadiť JEHO SLUŽOBNÍKOM, varili im, pripravili im miesto, kde ostanú, rovnakí židovskí ľudia, ktorý mi ukázal pred niekoľkými týždňami v rozhovore.

Znova, hovoril mi o Izraeli, ukázal mi miesto, kde pripravovavili, varili, pýtali sa, či by som chcel túto zeleninu, krájali ju a varili, pomáhali sa usadiť JEHO SLUŽOBNÍKOM, ja som bol v Izraeli, a ukázal mi miesto, ktoré pripravil pre JEHO SLUŽOBNÍKOV. Toto je čas teraz si uvedomiť, že MESIÁŠ PRICHÁDZA A NÁRODY SA POTREBUJÚ PRIPRAVIŤ PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

A potom mi ukázal službu TýCHTO DVOCH SLUŽOBNÍKOV HOSPODINA, PROROKOV IZRAELA, začali tam slúžiť a bola tam ohromná uzdravovacia služba, veľmi veliká uzdravovacia služba. A toto hovorí veľmi jasne Cirkvi KRISTOVEJ celoglobálne a špeciálne Keni, tu, že každý míting, ktorý tu máme je úžasný bonus, ohromný bonus, extra čas, pridaná milosť, extra milosť, ktorú HOSPODIN dáva pohanskej Cirkvi.

Ja som hovoril veľmi jasne v Centrálnom Parku, keď som čítal z Rimanom 11, že keď Izrael bol odrezaný od evanjelia, bolo to plánom a dizajnom PÁNA po nejaký čas. Nebol to zámer zotrvať v tom večne. Zmula KRISTA nemôže byť naplnená, pokiaľ ľudia zo starého zákona neprídu do Nového zákona.

Takže odkedy zobral PÁN JEHO DVOCH PROROKOV NA ZEM, TÝCH, ktorí kráčajú po Zemi práve teraz, iba aby ste vedeli, že Izrael sedí v centrálnom bode ich misie. Izrael sedí v centrále ich misie. Misia zasiahnúť pohanské národy a pohanskú Cirkev bola v skutočnosti založená na misii s BOŽÍM ZMLUVNÝM NÁRODOM, IZRAELOM.

A teraz, keď dorazí stanovená sezóna, vidíte veľké prípravy v Nebi, prípravy pre JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV v Izraeli, prípravy pre miesto v Izraeli. Pretože Nebo je teraz veľmi silne zapojené pre ich miesto a službu v Izraeli, kde ostanú a budú slúžiť BOŽIEMU ZMLUVNÉMU NÁRODU. Židovskému ľudu, Izraelu, Božiemu vyvolenému ľudu.

Toto vám tiež hovorí o čase pre pohanskú Cirkev, pretože rovnaké Písmo ktoré som čítal z Centrálneho Parku, hovorí, že dokiaľ nevojde plnosť pohanov, potom PÁN vykúpi JEHO ĽUD, ŽIDOVSKÝ ĽUD. JEHO zmluvný ľud, Izrael.

Toto vám hovorí o blízkosti vytrhnutia Cirkvi, ako blízko je vytrhnutie. Potrebujete byť pripravení na dennej báze, minútu po minúte, sekundu po sekunde…

Znova, masívne zemetrasenie prichádza na Zem, a potom, PÁN ma zobral do Izraela. A PÁN mi ukázal, ako Nebo je veľmi intenzívne zapojené práve teraz k príprave miesta pre JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV.

Takže každý extra míting, ktorý tu máme v Keni, ako som povedal, je to bonus, je to plus, je to prídavok, je pridaná milosť požehnaní ľudia, a to hovorí veľmi, veľmi jasne do centra Cirkvi, že ktokoľvek sa vôbec pokúsi očierňovať JEHO DVOCH PROROKOV, či už budte v Brazílii, alebo v Austrálii, v Nigérii, … váš deň prichádza, keď stretnete JEHOVAH YAHWEH tvárou v tvár, tvárou v tvár a ja vám poviem, že to bude neznesiteľné. Ja vidím váš deň.

Ja vidím, že PÁN začal drtiť JEHO nepriateľov a rozbil JEHO nepriateľov veľmi šokujúcim spôsobom. A nevstúpite do Slávneho Kráľovstva Božieho, keď sa opovážite ohovárať, očierňovať týchto DVOCH PROROKOV, túto konečnú misiu HOSPODINA.

Všetci ľudia potrebujú činiť pokánie

a pripraviť cestu pre slávny príchod MESIÁŠA.

ON ku mne hovoril o katedrále v Noterdame, 5 dní predtým, než sa to stalo a všetkom, čo sa tam stalo. 5 dní, zahŕňajú nedeľu, predtým. Takže, požehnaní ľudia, nech národy činia pokánie z uctievania modlárstva! A pripravia cestu pre

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Todah rabah, toda lachem. Toda toda, toda hashem. 

Off 

17.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top