Home
 

PROROCTVO O ÚTOKU BIELEHO MEDVEĎA NA KEŇU, 16. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 16. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, čas je teraz 1.10 ráno, v noci, EAT, znova, presný čas je 1.11 hod. teraz, v noci, EAT a chcem s vami zdielať informáciu od Trónu BOHA VŠEMOHÚCEHO, a toto je správa, ktorú mi dal PÁN predvčerom v noci, v noci pred touto nocou, správa, ktorá smeruje pre národ Keňu a Cirkev Kristovu v Keni.

Správa, ktorá volá po ďalšom pokání, pretože PÁN hovoril so mnou a medveď, biely medveď sa zjavil. Biely medveď, veľmi brutálny, veľmi krvavý, veľmi divoký, veľmi divý. Divý medveď sa zjavil a videl som ho, ako zaútočil na Keňu. Videl som bieleho medveďa, ako napadol Keňu veľmi, veľmi brutálne. Biely medveď. Bielej farby a veľmi divoký. A on zaútočil na Keňu.

Pre ohováranie, očierňovanie, to bolo strašné sa na to pozerať, ako zaútočil, brutálne a divoko, ako ich ničil. To bol veľmi šokujúci rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. Ja vidím masívny hnev BOHA. PÁN hovoril hlasne hlasom a povedal: BOH je nazlostený a otriasa národom horizontálne, horizontálne, potom vertikálne, až budovy padajú dole.

A teraz PÁN hovorí o bielom medvedi a súde BOHA. Teraz budem čítať z knihy 2 Kráľov 2: 23Potom odišiel odtiaľ hore do Bét-ela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu: Iď hore, plešivý! Iď hore, plešivý! 24A on obzrúc sa nazpät a uvidiac ich zlorečil im v mene Hospodinovom. Na to vyšly dve medvedice z lesa a roztrhaly z nich štyridsaťdva detí. 

Takže znova, je to veľmi ohromný a veľmi šokujúci rozhovor, ktorý má PÁN s týmto národom, ktorý je tak milovaný, národ, ktorý má príležitosť a ktorý hosťuje DVOCH HROZNÝCH PROROKOV NEBA, PROROKOV večnosti, ktorí sa postavia proti antikristovi a falošnému prorokovi počas súženia a veľkého súženia, …

….. prerušené spojenie,….

….. keď sa vysmievajú NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA, keď očierňujú týchto POSLOV SPRAVODLIVOSTI, keď ich očierňujú, vysmievajú sa im, potom prídu dni,… ako vidíme v 

2 Kráľov 2: 23Potom odišiel odtiaľ hore do Bét-ela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu: Iď hore, plešivý! Iď hore, plešivý! 24A on obzrúc sa nazpät a uvidiac ich zlorečil im v mene Hospodinovom. Na to vyšly dve medvedice z lesa a roztrhaly z nich štyridsaťdva detí. To znamená, že PÁN neznesie výsmech, tu je červená čiara pre PÁNA, ktorú nemôžu prekročiť a vysmievať sa.

Vidíte v tomto rozhovore, že

PÁN NETOLERUJE OČIERŇOVANIE, KLEBETY, OHOVÁRANIE!, HANOBENIE, VÝSMECH!

Toto je rovnaký BOH JEHOVAH YAHWEH, ktorého uctievate dnes, ktorý prinesie JEŽIŠA, KRISTA, MESIÁŠA, aby zobral NEVESTU. A ON nezoberie tento druh výsmechu, zlobu, nenávisť, zlý zámer, ŠKODLIVÉ OHOVÁRANIE! Zloba proti DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM BOHA!

Tu je čiara, ktorú nikto nemôže prekročiť!

Takže minulú noc, biely medveď, pamätáte, biely, začal útočiť na keňanov a pohlcovať keňanov veľmi vážne. MESIÁŠ PRICHÁDZA milovaný ľudia a Keňa to musí teraz zobrať viac seriózne.

Keď je nejaký čas, kedy si potrebujeme obliecť vrecovinu, tak toto je hodina. Keňa to musí zobrať viac seriózne, pretoźe rozhovor je veľmi vytrvalý. Nebo sa rozhodlo, že Keňa bude súdená, pretože Keňa sa dotkla týchto záhadných POSLOV VEČNOSTI, DVOCH POSLOV NEBA. DVOCH PROROKOV VEČNOSTI, OHROMNÍ PROROCI IZRAELA, TÍ, KTORÍ BOJUJÚ ZA MESTO JERUZALEM.

Keňa prijala všetky dobroty a požehnania a potom sa Keňa obrátila a dotkla sa ich. Vyzerá to, ako keby Nebo sa rozhodlo, že Keňa musí byť súdená. Takže medzi terajškom a 19. májom,

Keńa sa musí zhromaždiť v Centrálnom parku na veľkolepom pokání. Aby ľudia mohli činiť pokánie, viac serióznejšie teraz. Pretože rozhovor teraz je veľmi neústupný, vytrvalý, dôsledný, opakujúce sa. ON hovorí o súde. O súde, o súde Kene.  Rozumiem, že tento národ ublížil PÁNOVI. Skutočne sa dotkol PÁNA, ublížil mu veľmi, prekročil červenú čiaru. Videl som MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ.  Ja som videl MESIÁŠA prichádzať.

TODAH SHALOM, PRIPRAVTE CESTU PÁNA, MESIÁŠ PRICHÁDZA. Kafarnaum, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do Neba, budeš zajtra v pekle?  Lebo keby sa v Týre a v Sidone boly udialy divy, ktoré sa udialy vo vás, dávno by vo vrecovine a v popole boly činily pokánie a videli by posledné prebudenie, ktoré vedie do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOHA.

JA SOM VIDEL MESIÁŠA PRICHÁDZAŤ, znova, PÁN žiada keňu, aby činili pokánie, činili pokánie veľmi vážne.

Toda shalom, toda chaverim, toda rabah. 

Off 

17.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top