Home
 

VYJADRENIE PÁNA K OSOČOVANIU JEHO DVOCH PROROKOV, VÍŤAZSTVO PÁNA A PORAZENIE diabla, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DRUHÉ POSOLSTVO ZO DŇA 7. MARCA 2019
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, tohto večera sme mali stretnutie s Arcibiskupmi, Biskupmi a Pastormi a tohto večera som prechádzal skrze nejaké dokumenty, ktoré boli publikované v tejto krajine, ktorú som tak miloval a dal som srdce PÁNA. Tohto večera som prechádzal nejakými dokladmi, ktoré PÁN pre nejaký úžasný dôvod držal odo mňa, nezjavil mi, PÁN ma ukrýval pred týmito papiermi, ktoré boli publikované, dokonca aj dnešného dňa.

Dokonca hlavný titulok bol napísaný proti NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM PÁNA a bolo tam klamstvo, faloš, zaplatené očierňovanie, zaplatené peniazmi na ruku. V tomto národe, ktorý tak miluje PÁN, v novinách to cirkulovalo v tomto národe, medzi milovanými PÁNA. Jeden Biskup, ktorý predtým si to čítal, mi to nepovedal, zatajoval to predo mnou, pravbdepodobne vedel, že keď si prečítam, pravdepodne preklajem tento národ.

Pravdepodobne by som vyslovil prekliatie nad týmto národom, ktorý som tak miloval, tak mnoho lásky a zápasil som tu od roku 2005 až doteraz, aby som ich mohol priniesť do Slávneho večného Kráľovstva Božieho.

Túto ohromnú Slávu, národ Slávy, ktorý je príklad pre všetky národy, ako chodiť s týmto prebudením, ako popoháňať toto prebudenie tak, aby mnoho národov si z tohto mohli zobrať. Množstvo národov tu prišlo, aby sa tu mohli učiť. Ako Keňa nesie toto prebudenie. Ako Keňa hostí DVOCH PROROKOV PÁNA. Ak by sa nezachovali k JEHO PROROKOM dobre, PÁN by definitívne zničil národ.

Hlavný titul napísaný veľkými písmenami, ktoré boli použitév novinách, ktoré publikovali, nie jeden krát, ale dvakrát, aby očierňovali na verejnosti, ohovárali a písali zlú propagandu proti DVOM PROROKOM PÁNA požehnaní ľudia. V krajine, ktorá je tak milovaná, veľmi milovaná v srdci PÁNA.  Pokúšam sa priviesť túto krajinu bližšie ku PÁNOVI.

Ako ho zobrazili v zlom, tu vidím takýto jed publikovaný v novinách v Keni. Dokonca nie v novinách v cudzine. Ja viem, že nejakí ľudia sa pripravujú niečo podniknúť, zajtra ráno.

Toto som myslel, keď som vám povedal, že toto nie je váš domov. Tento Svet nie je váš domov a keď niekto príde kázať o pokáni a svätosti a spravodlivosti a bude karhať hriechy, s najväčšou pravdepodobnosťou pritiahnete príval ohňa, jedu a množstvo šípov.

Ja viem veľmi, veľmi dobre, že toto je bežný a otvorený fakt, že masívne pomazanie, ktoré PÁN BOH umiestnil na JEHO NAJMOCNEJŠÍCH NAJHROZNAJŠÍCH PROROKOV, pozrite sa míting v Centrálnom parku, v Thike a čo prichádza do Bungomy, toto vám môže napovedať, že prichádza neprekonateľná výzva pre Cirkev. Je to tiež bolestivé, bolestivé pre nich, si uvedomiť, aké ohromné pomazanie je tu, prehlásné z ich rezidencie a chromí vstávajú a chodia na 84 štadiónov!

Ibaže nevieme odhadnúť, ako ďaleko môžu ísť. Ja viem veľmi dobre, že PÁN to ochraňoval predo mnou, pretože vedel, že keby som to videl, tak by som preklial národ. Ale chcem povedať toto: po druhé: že ja stále milujem Keňu, keď diabol naplánoval toto, aby som nenávidel Keňu a preklial Keňu, tak teraz chcem milovať Keňu dokonca viacej!

Teraz chcem, aby ma PÁN použil, aby som postavil viac chromých, teraz rozumiem, že prečo mi ukázal najväčšie pomazanie, aké vôbec kedy uvoľnil, vôbec v histórii, od kedy otvoril Cirkev. Svieže pomazanie, čerstvé pomazanie. Teraz rozumiem následovné tri dni pokračujúcich rozhovorov, hovoriacich o mega navštívení, kde chromí budú vstávať, slepé oči budú otvorené, hluché uši budú otvorené, chromé nohy vyrovnané, posilnené, choré kolená uzdravené, poranenia chrbtice uzdravené, mozgové ochorenia s chrbticami uzdravené, srdcové ochorenia, pečeň, obličky, krvné ochorenia, leukémia, diabetes, hypertenzia, teraz rozumiem, prečo PÁN hovoril za sebou tri dni o mega navštívení v Keni.

Môžete si všimnúť veľmi jasne, že diabol plánoval zlomiť moje srdce, že národ, ktorý tak veľmi milujem, že keď robia tieto veci, aby som preklial národ. A chcem oznámiť veľmi jasne, že nepreklajem Keňu, namiesto toho budem milovať Keňu oveľa viacej, aby diabol prehral, aby diabol bol vystavený hanbe, chcem si byť istý, že spôsobím maximálnu bolesť diablovi.

My potrebujeme porozumieť, že náš PÁN JEŽIS tiež prešiel skrze neuveriteľné očierňovanie, tohto druhu, dokonca horšieho. Pretože ON JE PÁN A ON JE BOH. Keď títo dvaja proroci môžu prechádzať týmto množstvom bolestí, ON videl tieto články, ale ukrýval predo mnou, mal som bolesť dnes, keď som na to pozeral zo vzdialenosti.

Musím povedať nasledujúce: ako si uvedimia, že BOH JEHOVAH ma poslal k nim, aby som karhal hriechy a nasmeroval túto generáciu naspäť ku spravodlivosti a k svätosti až pokiaľ SLOVO neurobí prielom. Ako ma môže svet milovať? Keď prídete a svedčíte proti hriechom, svet na vás bude útočiť. To je dôvod, prečo vás povzbudzujem, drahí ľudia, aby ste porozumeli lekcii, ktorá prichádza skrze túto udalosť. Prečo? Prečo v tejto hodine? PÁN hovorí: žiaden ďalší pocit uspokojenia! PÁN hovorí, že ON oddeľuje vaše srdcia od tohto sveta. Nemôžete sa cítiť pohodlne na tomto svete. Tento svet nieje náš domov!

Táto udalosť mi umožnila pochopiť, že náš PÁN JEŽIŠ prešiel skrze neuveriteľné očierňovanie a trápenie, mučenie, agóniu. Pretože ON JE PÁN. Poďme vydržať drahí ľudia. Zamerajte sa na nebo! A kvôli tomu, urobím väčšie veci v Keni HOVORÍ PÁN a budem milovať túto krajinu oveľa viac, aby diabol bol zahanbený! Budem ju milovať viac, ako predtým, aby diabol bol ponížený. Aby agenda BOHA BOLA SKOMPLETIZOVANÁ. A toto nepoloží DVOCH PROROKOV PÁNA, viete, že oni budú pokračovať v ďalšom čase po dobe milosti.

Rozumiem, že PÁN hovorí JEHO DVOM PROROKOM: JA VÁS ZDOKONAĽUJEM PRE VÄČŠÍ BOJ, ktorý je pred nami. 

… na preklade sa bude pokračovať v najbližšej čas. možnosti,… 

Off 

8.3.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top