Home
 

PROROCTVO O DVOCH SVEDKOV PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, 8. APRÍL 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 8. apríla 2018 

sumarizácia:

HOSPODIN JEHOVAH urobil veľmi veľké veci v tomto národe. Národy tejto Zeme nech sa pripravia teraz na príchod MESIÁŠA,Iba pred niekoľkými minútami, približne pred 5 minútami, jeden z tých dvoch, o veľkosti lietadla, veľkého, mohutného lietadla, lietal ponad Zemou, veľmi blízko ponad Zemou,

HOSPODIN mal so mnou tento rozhovor,… veľmi veľký a lietal ponad Zemou, trochu nižšie pod oblasťou, kde lietadlá letia. Toto je rozhovor, ktorý prebiehal, .. oni si vymieňajú svoje pozície, jeden prichádza, aby mal žiarivú tvár a druhý je Eliáš – mocný Prorok BOHA JEHOVAH. Toto je ten moment, toto je tá návšteva, na ktorú národy čakali, Nebo čakalo. Videl som jedného z tých dvoch letieť ponad Zemou. ON prišiel a hovoril mi o tom,.. videl som sám seba letieť ponad Zemou, letel som veľmi rýchlo, veľmi rýchlo s krídlami,…

…vyzerá to, že čas rýchlo vyprchá, veľmi rýchlo, keď vidíte, že sa toto deje, tento let je pre čas po tom, ako Cirkev bude zobratá preč vo vytrhnutí.

PROSÍM PRIPRAVTE SA A BUĎTE SVÄTÍ, videl som teraz, že začínajú lietať ponad celou Zemou. Ale to je v čase, keď musia čeliť stretu s antikristom, po vytrhnutí Cirkvi. 

PROSÍM, PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA, 

NIKTO NEVIE DEŇ ANI HODINU,

ALE ZNAMENIA SÚ TU!

Off 

9.4.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top