Home
 

ZJAVENIE O TŔNIACH A BODLIAKOCH, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 27. marec 2018

Proroctvo odvysielané naživo – jedno z dvoch proroctiev zo dňa 27. marca 2018, ďalšie bude podľa možností čoskoro
na www.jesusislordradio.info
Deň: 27. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia: 

Pre tých, ktorí počúvate celoglobálne, PÁN hovoril so mnou a zdieľal som sa s vami milovaní ľudia, keď ON položil tŕnie a bodliaky na dlaň mojej ľavej prorockej ruky. Teraz by som sa chcel o tom viac zdieľať. Keď PÁN položil tŕnie a bodliaky do dlane mojej ľavej prorockej ruky, HOSPODIN JEHOVAH, táto dlaň sa stala trochu väčšou, Táto ruka, ľavá prorocká ruka sa stala trochu väčšou. 

Potom tieto tŕne rástli a začali kvitnúť, dokonca aj lístie, ja som ich videl kvitnúť. A viac tŕňov a bodliakov rástlo na tej ruke.  Teraz rozumiete, čo som čítal z Písma, Zjavenia Jána 8 kapitoly.

Varovanie je pre Cirkvi, aby sa Cirkvi pripravili a vstúpili do večnosti v Nebi, pretože je čas hnevu, ktorý prichádza. A tiež teraz môžete rozumieť formovaniu, stavbe toho, ktorý to hovorí k vám, keď sme čítali z Písma zo Zjavenia Jána kap. 8, čo sa bude diať potom, keď Cirkev bude zobratá preč.

Znova, tŕnie a bodliače, ktoré kvitnú na mojej ruke, rastú viac a hlas PÁNA, sám BOH OTEC hovoril: ” ešte stále si pamätám tŕnie a bodliaky”. Inými slovami povedané, pamätajte na tŕnie a bodliaky.

Videl som ich rásť a prekvitať na mojej ľavej prorockej ruke. Videl som ich rásť a kvitnúť na dlani mojej ľavej prorockej ruky. A táto ruka, spravodlivá ruka PÁNA rástla väčšia, potom som sa zobudil a čítal pre vás z Písma.

Zo zjavenia Jána 8 kapitoly, ohromná autorita a moc a veci, ktoré sa stanú na Zemi. Tí, ktorí máte uši, priravte sa,

MESIÁŠ PRICHÁDZA.   

Buďte svätí, odvráťte sa od sexuál. hriechov, klamstiev, vrážd, perverzie, korupcie, čokoľvek, čo je hriech, sexuálny chtíč, pornografia, homosexualita, ..

UCTIEVAJTE JEŽIŠA

Pretože tŕnia a bodliaky rástli a kvitli vo vnútri, na dlani mojej ľavej prorockej ruky. Táto ruka sa stala podstatne väčšia! A potom som čítal zo Zjavenia Jána 8 kap. o nesmierne veľkom hneve BOHA. Teraz rozumiete stavbe toho, ktorý to teraz hovorí s vami, ktorý bol zachytený na kameru tu a tam a na každom stretnutí.

Tí, ktorí majú uši, počúvajte, čo DUCH PÁNA hovorí, 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

BUĎTE PRIPRAVENÍ!

Shalom

Off 

28.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top