Home
 

PROROCTVO O ZOBRATÍ CIRKVI V ZÁBLESKU, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 26. MAREC 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 26. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia:

Nuž, je 10 minút po 1. hodine ráno. Teraz, v tretej časti rozhovoru, ktorý prebiehal včera v noci., … tretia časť rozhovoru, ktorá tu prebiehala včera v noci, keď ma PÁN navštívil, aby so mnou hovoril o príchode MESIÁŠA a ON hovoril ku dvom. 

HOSPODIN ich zodvihol hore na oblohu a potom zábleskom!, žmurknutím oka obrovská SLÁVA PÁNA prišla a Cirkev  bola zobratá.

Nech vás PÁN žehná, milovaní ľudia, nech tí, ktorí majú uši počujú slová PÁNA.

Znova, v záblesku, ( tak rýchlo ako ) ako žmurknutím oka, Cirkev bola zobratá. 

V tretej časti rozhovoru, ktorá tu prebiehla včera v noci, PÁN mi ukázal obrovskú Slávu prichádzať od MESIÁŠA a v záblesku, žmurknutím oka, SLÁVA VYŽAROVALA. To ma dosť šokovalo a potom to bolo preč.

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI SA PRIPRAVIA NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Buďte SVÄTÍ, ABSOLÚTNE SVÄTÍ, DUCH SVÄTÝ JE TU, ABY VÁM POMOHOL, ALE VY MUSÍTE UROBIŤ ROZHODNUTIE. MUSÍTE DAŤ DO TOHO VŠETKO, ABY STE BOLI ABSOLÚTNE SVÄTÍ. MUSÍTE SI ZÁMERNE VYBRAŤ SVÄTOSŤ.

MESIÁŠ PRICHÁDZA,

TOTO JE TEN, O KTOROM PÍSMO PÍSALO, POKIAĽ SA ZJAVIL, ŽE ON VÁM POŠLE POSLA, ABY PRIPRAVIL CESTU PRED OBROVSKÝM A STRAŠNÝM DŇOM PÁNA. 

Nech tí, ktorí majú uši, počujú slová PÁNA,

Shalom.

 

Off 

26.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top