Home
 

BOŽÍ MUŽ NA STRETNUTÍ, KTORÉ SA STALO TEMNÉ, PROROCTVO ZO DŇA 25. MARCA 2018, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo – TRETIE PROROCTVO ZO DŇA 25.3. 2018
na www.jesusislordradio.info
Deň: 25. Marec 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia:

HOSPODIN mal so mnou druhý rozhovor včera po tom, ako mi ukázal otvorené nebo a videl som dovnútra neba. HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, JEHOVAH MAGEN, JEHOVAH MISQABI, JEHOVAH ORI HOSPODIN MOJE SVETLO, JEHOVAH SHAMMAH, JEHOVAH MEKODDISHKEM, TSIDKENU, JEHOVAH TSORI, PÁN, potom, keď otvoril nebo a ukázal mi nebo zvnútra a SLÁVU neba, potom ma PÁN zobral na stretnutie.

A teraz sa môžem s týmto zdielať. HOSPODIN ma zobral na stretnutie a na tom stretnutí som bol na OLTÁRI a bol osvetlený. Bolo tam svetlo na Oltári a potom som našiel samého seba ako kráčam k niečomu, čo vyzeralo ako veľmi preplnené a bolo to tmavé. Takže som bol veľmi prekvapený a povedal som, woow, je tam tma a ja som tam kráčal. 

Hovoril som s PÁNOM  žiadal som PÁNA, aby mi dovolil získať viac národov, vyhrať viac národov pre JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, aby viac národov mohlo počuť oznam o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA IZRAELA, KRISTA, MESIÁŠA, YESHUAH, aby vedeli, že PÁN KRISTUS prichádza naspäť zobrať si Cirkev.

V tomto rozhovore s PÁNOM som hovoril, aby mi dovolil ísť naprieč celoglobálne a oznamovať im viac a viac, aby sme mohli dostať viac ľudí do SLÁVNEHO, SVÄTÉHO KRÁĽOVSTVA BOHA JEHOVAH. Povedať im, aby sa odvrátili od hriechov, sexuálnych hriechov, nemorálnosti, tohto zlého života, od naštrbenej spásy, od bezstarostného kresťanského života, vlažného kresťanstva, aby viac ľudí mohlo vstúpiť.

Znova, v druhej časti tohto rozhovoru včera, ja som na stretnutí a potom neviem prečo, prečo som našiel sám seba na mieste, kde je prebytok ( v zmysle, že je na mieste, ktoré je preplnené ) a potom bola tma. Milovaní ľudia, ja neviem, kde je ten míting, neviem, aký míting to je, ale som videl míting, kde sa stane vytrhnutie. Nikto nevie deň, ani hodinu, je to moja modlitba, že ako pokračujem, pokračujem, pokračujem chodiť k národom, PÁN bude oznamovať príchod MESIÁŠA.

Takže národy sa potrebujú pripraviť a byť pripravené, toto nie je hodina na driemoty. Toto by mala byť hodina o zastavení sexuálneho chtíča, sexuálnych hriechov, ktoré uniesli Cirkvi. Toto je hodina karhania všetkých kazateľov, ktorých vidíte v Amerike, tých klamárov, ktorých vidíte v globálnej televízii a povedať im:

“ZASTAVTE TO A PRIPRAVTE NÁRODY NA PRÍCHOD MESIÁŠA!”

Karhať všetkých kazateľov v Európe, Afrike, Nigérii, v Južnej Afrike, kdekoľvek a pokarhať ich a povedať im:” Prosím, pripravte nás na slávny príchod MESIÁŠA.” Čas je na konci vašim rozprávkam a prázdnym rečiam, ktoré ste chŕlili rok za rokom.

Toto je čas karhať kazateľov v Austrálii, karhať kazateľov na Novom Zélande, karhať na ostrovoch a povedať im:

” PROSÍM, POĎME PRIPRAVIŤ NÁRODY,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

KÁŽTE O SPRAVODLIVOSTI,

KARHAJTE HRIECHY,

PRIVEĎTE NÁRODY K SVÄTOSTI,

OZNAMUJTE PRÍCHOD PÁNOV,

UKÁŽTE IM ZNAKY,

POSOL JE TU!”

Shalom

Off 

26.3.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top