Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM ZEMETRASENÍ A TSUNAMI DO AUSTRÁLIE, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, 8. JANUÁR 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 8. Január 2018
NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ, ON so mnou hovoril minulú noc. PÁN so mnou hovoril o veľmi, veľmi silnom zemetrasení, prichádzajúcom do Austrálie a ON ma zobral do Austrálie.

Znova, vidím budovu, ktorá má prasklinu, voda pretiekla dnu, je tam veľa vody v budove. Bolo veľa škôd na budove, Je tam budova, piliere tej budovy boli zlomené, PÁN ma zobral do budovy, takže hrozné historické zemetrasenie prichádza do Austrálie, je tu zemetrasenie, ktoré prichádza do Austrálie. HOSPODIN žiada ľudí a národ Austrálie, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechov.

Ja som tiež videl, dokonce teraz vidím, teraz, ako hovorím, vidím ľudí utekať, ľudia všade utekajú, je tam dieťa, myslím, že má obidve ruky zasiahnuté, dieťa má zasiahnuté obidve ruky, boli odrezané, dieťa je bez rúk, vidím, ako veľa ľudí uteká dole schodmi. 

Výťahy sú poškodené, PÁN ma nechal vstúpiť do výťahu a ľudia utekali, hovorili: nevstupuj! Pretože veľa ľudí bolo uzamknutých vo výťahoch medzi stenami, vo vnútri stien.

Takže strašný súd HOSPODINA prichádza do Austrálie,  historický sú BOHA JEHOVAH konečne prichádza dole do Austrálie a BOH žiada Cirkvi, aby činili pokánie. Aby činili pokánie a mali zbožnú úctu, úctu k PÁNOVI A JEHO SLUŽOBNÍKOVI. Zbožnú úctu k HOSPODINOVI a JEHO SPRAVODLIVOSTI. Úctu k HOSPODINOVI A JEHO SLUŽOBNÍKOVI. Ku hlasu, ktorý pripravuje cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA. 

Takže vidím historické zemetrasenie prichádzajúce do Austrálie. PÁN ma zobral dnes do Austrálie a ukázal mi ľudí na úteku, a dole pod schodami, videl som, že sa veľa ľudí tam stretlo a tiež veľa vody prišlo, to znamená, že nasledovalo tsunami, ktoré prišlo.

Tsunami prichádza, veľké tsunami, kvôli zemetraseniu, nevedel som, že zemetrasenie bude v oceáne, ale zasiahlo budovu veľmi, veľmi násilne. Pretože vidím tsunami, dokonca prvú vlnu vidím prichádzať, takže ja tiež utekám preč. Doslova som utekal preč. Prvá vlna prišla a HOSPODIN hovoril: pozri, väčšia vlna prichádza a videl som veľa ľudí, ktorí boli na pobreží, oni boli pohltení tou vlnou, vlnou, ktorá prichádzala, boli utopení.

Takže prichádza strašný historický súd HOSPODINA, ktorý prichádza do Austrálie. Zatrasie to Austráliou, zapríčiní to, že budú mať strach pred HOSPODINOM, konečne Austrália bude mať strach pred HOSPODINOM. Teraz po prvý krát budú mať strach pred BOHOM JEHOVAH. A podriadia sa hlasu, ktorý volá na púšti. Porozumejú závažnosti tejto hodiny, aby sa pripravili na príchod MESIÁŠA. 

Znova, dnes ráno ma PÁN zobral do Austrálie, videl som strašné zemetrasenie, videl som, ako ľudia utekali, ON ma tam umiestnil, ja som utekal o môj život, v skutočnosti som letel, utekal o môj život. Voda naplnila a pokryla určité obydlia, je tu veľká situácia, prichádzajúca do Austrálie, a pravdepodobne do celého tohto južného regiónu. Takže PÁN otriasa touto časťou Zeme, aby znížil horu v srdci človeka, aby pripravil Austráliu a okolité národy pre

SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Matúš 24:7 hovorí 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. …. dokonca pred hrozným dňom návratu KRISTA. Návratu MESIÁŠA. 

Toto je ON, o ktorom Biblia písala, že pošle hrozného Proroka, ktorý navráti srdcia všetkých detí napsäť k Otcovi. Srdce národov, naspäť k BOHU JEHOVAH , nášho OTCA. 

Shalom, nech vás PÁN žehná. 

 

   A O NIEKOĽKO DNÍ NESKÔR BOLO ZVEREJNENÉ NA YOUTUBE NASLEDOVNÉ PROROCTVO PÁNA O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE BOHA – O ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO AUSTRÁLIE: 

Off 

8.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top