Home
 

URGENTNÉ PROROCTVO PÁNA, KTORÉ PRINIESOL NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR 4. JANUÁRA 2018

Proroctvo HOSPODINA oznámené naživo
na www.jesusislordradio.info

PROROCTVO O MNOŽSTVE OBROVSKÝCH PLANÉT BLÍŽIACIACH SA VEĽMI BLÍZKO K ZEMI A KAMENI Z VESMÍRU, KTORÝ ZASIAHNE ZEM 
Dňa: 4. január 2018
NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA BOHA DR. OWUOR

Hospodin Elohim, Hospodin JEHOVAH Elohim, JEHOVAH Sabbaoth, JEHOVA El Olam, JEHOVAH Roi, JEHOVAH Elyon, JEHOVAH El Gibbor, JEHOVAH Eloheenu, JEHOVAH Hossenu, JEHOVAH Ely, PÁN JEHOVAh Adonai, Veľký a Mocný BOH Izraela, môj OTEC a môj priateľ.

Hovoril so mnou, milovanýí ľudia. PÁN hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom a to je naliehavé, je to super naliehavé. Hovoril so mnou túto noc, dnes ráno, skutočne dnes ráno, veľmi šokujúcim spôsobom. Hospodin ma vzal hneď v noci, hlboko v noci, zobral ma hlboko do vesmíru a prikázal mi, aby som zatriasol vesmírom a galaxiami.

A nastalo obrovské, obrovské trasenie vesmírom, ktoré sa stalo hlboko v noci. A potom ON mi ukázal, ako galaxie a planéty sa otriasali veľmi prudko, násilne.  Túto minulú noc, uprostred noci, a potom som videl, že niektoré z nich opúšťali svoje pozície, niektoré z planét a slnká opúšťajú svoju pozíciu. A videl som slnko, jedno slnko žiari na druhé slnko, to sú planéty, ktoré vyzerajú ako smaragd alebo zafír, žiarivé takmer ako sklo, veľmi, veľmi lesklé, smaragdové alebo zafírové, dve žiariace na sebe navzájom.

Videl som, videl som ich, ako prichádzajú blízko k Zemi. A potom dnes ráno, po rozhovore v hlbokej noci, toto je urgentné, urgentné, veľmi urgentné! Dnes ráno HOSPODIN znova, zobral ma hlboko, do hlbín vesmíru nad Zemou a ON mi ukázal, ako som zatriasol tými planétami a galaxiami a ako zmenili svoju pozíciu a veľa planét prišlo blízko k Zemi.  Je to šokujúci, šokujúci, šokujúci moment, šok a strach. Je to veľmi strašný moment pre Zem.

Pretože teraz veľa planét sa priblížilo k Zemi, hrozí, že sa zrazia so Zemou, že zmení svoju polohu. Veľmi, veľmi blízko po prvý krát, od kedy boli Nebesia a Zem stvorené. A keď prišiel dnes ráno, keď ma zobral HOSPODIN, aby mi ukázal účinok, následok, otriasanie v noci, ON ma tam vzal, dnes ráno mi ukázal, ako sa planéty, ktorými som zatriasol mojou ľavou prorockou rukou, teraz prišli veľmi blízko k Zemi.

Veľké, veľké planéty, veľké planéty. VEĽKÉ! A Hlasom, BOH OTEC povedal, že tieto sú oveľa, oveľa väčšie ako Zem a oveľa, omnoho väčšie ako slnko. Sú to obrovské planéty, obrovské. A potom som videl dve planéty, ktoré mi ukázal, že sú veľmi žiarivé a žiaria navzájom na seba, jedna je menšia, jedna je väčšia a sú to veľké planéty, veľké … všetky …  … a milióny a milióny planét začínajú prichádzať blízko k Zemi, je to šokujúce, je to strach, že by narazili na Zem. Je to veľmi šokujúce, keď prichádzajú blízko k Zemi, takmer … veľmi veľké, veľké veľké, väčšie, absolútne väčšie ako Zem. Bol to okamih strachu, keď bola Zem ohrozená hrozbou existencie, s vyhynutím. A HOSPODIN hovorí, že sú príliš veľké, ak jeden z nich by dopadol na Zem: ” dovidenia, dovidenia ľudská rasa, to by bol koniec.”

Prichádzali v tom istom čase, pretože prešli okolo Zeme, bol to moment teroru na Zemi, keď prichádzajú veľmi blízko k Zemi. A potom som videl, že tie planéty, ktoré svietia ako smaragdy, ako zafír, sa na seba žiarili ako sklo, vzájomne na seba žiarili, lesklé. A potom som uvidel ďalšiu sériu tých istých planét, ktoré svietia, veľmi žiariace planéty tiež prichádzajú a HOSPODIN hovorí: ich veľkosť je príliš veľká, sú oveľa väčšie ako Zem a väčšie ako slnko a prišli, prešli veľmi blízko a bol to moment teroru. Bol to šokujúci moment divu. Divu. A ľudia sa strachovali. Ľudia povedali: “No, ak to zasiahne Zem, skončili sme.”

Skončili sme. Ak narazia na Zem, skončili sme. A potom, potom HOSPODIN JEHOVAH, v tom okamihu mi ukázal HOSPODIN JEHOVAH skalu. Skalu, veľkú skalu, veľkú skalu, ktorá prišla zhora, vidím, že jej dizajn, prišla a zasiahla Zem. Skala zasiahla Zem, keď zasiahla Zem, dopadla tak, že vnikla hlboko do Zeme. A začali kopať skalu, začali ju kopať. Začali kopať kameň, veľa pracovali na tom, aby vykopali skalu, kde dopadla a vnikla hlboko, vykopali dieru a vytiahli z nej skalu. Skala bola vytiahnutá. Skala z vesmíru prichádza na Zem.

PÁN mi prikázal, aby som otriasol vesmírom. Zatriasol som planétami a galaxiami, niektoré z nich sú biliónkrát väčšie ako Zem a všetky sa priblížili k Zemi a hrozí, že zasiahnú Zem. Veľký veľký, monumentálny, šokujúci div, ľudia boli vydesení a povedali, že ak by dopadli na Zem, boli by sme mŕtvi, skončili by sme. Potom prišla skala, skala, skala a zasiahla Zem a vnikla hlboko, ľudia kopali a vykopali ju. Potom mi PÁN ukázal skalu. ON mi ukázal skalu. Ale je to úžasné, pretože napísal na skalu, ON napísal na skalu. Keď som skontroloval skalu, napísal svojmu služobníkovi na túto skalu. Možno nebudete môcť vidieť ten deň, kedy bude vykopaná skala, ale vidím duchovne, že tam napísal moje meno a ON mi tam napísal text, ON mi napísal text na skalu.

Ohromný čas, milovaní ľudia. Napísal to mne, je to mne adresované, povrch skaly je úžasný. Bola vykopaná človekom, ale nebudete schopní vidieť to, čo napísal. Napísal na neho text svojmu služobníkovi. Aké úžasné. Aké šokujúce. A potom veľa, veľa planét, lesklé planéty, niektoré z nich žiaria navzájom, žiaria na seba. Dve z nich prichádzajú spolu, ale na seba žiaria, ako zafír, ako sklo, ako lesklý lesk, ako žiarivé moderné striebro, zafír, smaragd a sú lesklé, blížia sa k Zemi. 

Milovaní, PÁN ma vzal hlboko do vesmíru a prikázal mi, aby som použil svoju ľavú prorockú ruku, aby som otriasol celým vesmírom. A videl som, ako sa vesmír triasol a planéty sa uvoľnili a presunuli sa zo svojich pozícií, premiestnili sa voľne a smerovali k Zemi vo veľmi šokujúcom, šokujúcom, šokujúcom fenoméne, jave a v šokujúcej udalosti. 

A potom, potom HOSPODIN začal hovoriť so mnou. Začal hovoriť so mnou s radosťou. PÁN HOSPODIN začal so mnou hovoriť o čase, keď som skončil svedectvá, keď budem zabitý. Začal so mnou rozprávať a ON bol veľmi radostný z času a dňa, keď som skončil so svedectvami a potom budem zavraždený. A po troch dňoch potom, povedal, že ma vezme do neba. Začal sa so mnou rozprávať o kapitole 11.,  Knihy Zjavenia Jána, keď som skončil so svedectvami. Hovoril so mnou o knihe Zjavenia Jána, kapitola 11: verš 7 o tom, keď som skončil so svedectvami, potom budem zavraždený, budem zabitý 3 dni, hlasom. Budem zabitý a ležať 3 dni a potom že ma vezme do neba.

Ohromný čas, milovaní ľudia. V hlase bol veľmi šťastný. Bol veľmi šťastný, veľmi šťastný, že keď skončím, zoberie ma hore.

Milovaní ľudia, MESIÁŠ sa blíži! Neuveriteľné časy. Obrovský čas v dejinách Cirkvi. Šokujúci čas. Šokujúca, šokujúca hodina v Cirkvi.

HOSPODIN túto noc, uprostred noci ma zobral hore, hlboko do vesmíru a prikázal mi, aby som použil svoju ľavú prorockú ruku, strašnú ruku BOŽIU, ktorú vidím, aby som otriasol celým vesmírom. A keď som otriasol celým vesmírom, prudko sa otriasol, tak, že bolo zničených veľa planét.

Premiestnili sa z ich galaxií, z ich pozícií a prichádzali smerom k Zemi. Bolo to šokujúce. Veľké planéty, veľmi veľké. Potom ráno mi ukázal, ako prídu. Masívne planéty, oveľa väčšie ako Zem. Prechádzajú nad Zemou, blízko Zeme, šokujúce, šokujúce, šokujúce. Bol to moment teroru a strachu. Strach bol preto, že sa blížili tak blízko, že by dopadli na Zem. Niektoré z nich sú oveľa väčšie ako Zem. Oveľa väčšie, hovoril HOSPODIN hlasom. Povedal, že sú oveľa väčšie ako Zem a slnko a ak dopadnú na Zem: “dovidenia, dovidenia ľudská rasa”. A potom, keď prechádzali, bol som šokovaný, budú veľmi žiarivé, jeden alebo dva z nich na seba vzájomne žiaria, vidím, že na seba vzájomne žiaria.

Takto idú spolu. Dve planéty ako toto, Božské, jedna menšia, jedna väčšia. Sú lesklé ako smaragdy, ako zafír. A potom som videl ostatné, iné svietili rovnako, ako smaragdy, ako zafír, je to zázrak, úžas, milovaní ľudia.

Toto je naliehavé. To sa stane veľmi skoro. Toto je Super Urgentné. Naliehavé, naliehavé, naliehavé. Veľmi naliehavé.

A tak … planéty sa blížia, potom skala…, viem, že ide, je plochá, je plochá a potom prišla a zasiahla Zem, keď dopadla na Zem, šla hlboko do Zeme a ľudia ju vykopali, vykopali ju, až kým ju nevybrali. A keď ju odstránili, ukázal mi to HOSPODIN, ale tam mi napísal posolstvo, napísal mi posolstvo, ON to adresoval mne. ON tam dal moje meno. Možno to neuvidíte toho dňa, ale vidím v Duchu, tam je text, ktorý tam ON napísal.

Aký ohromný čas. A potom začal HOSPODIN hovoriť so mnou o tom, kedy budem zavraždený, budem zavraždený, potom, keď som bol svedkom. Po skončení svedectva v deň, posledný deň po tom, čo som bol svedkom, budem zavraždený a potom, po 3 dňoch, hovoril o troch dňoch, kedy bude moje telo ležať, moje mŕtve telo tam bude ležať 3 dni. Odmietnuté pochovať. A potom tretí deň ma vezme hore a potom bol veľmi šťastný, bol veľmi šťastný. ON bol veľmi spokojný so svojim služobníkom. ON bol veľmi spokojný s tým, keď sa skončili dni svedectva. 

MILOVANÍ ĽUDIA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Začal hovoriť o Zjavení Jána 11:7 A keď dokonajú svoje svedoctvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich.

…keď som skončil so svedectvom, potom budem zavraždený, keď budem zavraždený, zavraždený šelmou, ktorá vychádza z priepasti. A potom, po troch dňoch ma vezme hore. Nie je to prvýkrát, čo to urobil, ale tentoraz sú tu ešte väčšie detaily. Aký ohromný čas na Zemi.

Ako budem zavraždený v Izraeli. Aký ohromný čas. Ako budem zavraždený v Jeruzaleme. A ľudia ho odmietajú. Ohromný čas. Milovaní ľudia a ON bol veľmi šťastný.

Teraz mi však prikázal, aby som použil svoju ľavú prorockú ruku a otriasol vesmírom a vesmír sa veľmi prudko otriasol a veľké planéty, ktoré prišli, prišli k Zemi, veľmi blízko a na Zem padla skala.

MESIÁŠ PRICHÁDZA milovaní ľudia.

MESIÁŠ SA BLÍŽI! MESIÁŠ SA BLÍŽI!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA.

V evanj. Lukáša 21: od 26 takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. lebo nebeské moci sa budú pohybovať. 27 A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28 A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

PÁN mi prikázal, aby som otriasol vesmírom. A čoskoro veľké planéty prechádzajú okolo Zeme, veľmi veľké, niektoré z nich veľmi lesklé, veľkolepé, pôsobivé, bude to úžasné, ale bude to hrozné, pretože sú také veľké, veľké, väčšie ako Zem. Ak narazia na Zem, bude to zlé. Bude to katastrofa. Bolo by to úplné roztrhnutie Zeme. Ale oni nenarazia, je to len skala, ktorá zasiahne Zem. A keď skala dopadne na Zem, vojde hlboko, že sa bude kopať hlboko, veľa ľudí ju bude vykopávať.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! milovaní ľudia. MESIÁŠ SA BLÍŽI!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA! 

A HOSPODIN hovoril so mnou o tomto poslaní, keď skončím svedectvo a budem zavraždený v Jeruzaleme. A potom ON ma vezme hore po troch dňoch a ON bol veľmi šťastný. ON bol veľmi šťastný zo svojho služobníka a jeho svedectva.

Tí, ktorí majú uši, sa pripravujú v spravodlivosti.

Kráľovstvo Božie je blízko, milovaní ľudia.

Shalom Todah, Todah Rabah.

 

Off 

4.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top