Home
 

January 14th, 2022

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 12. Januára 2022

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 12. Januára 2022Sumarizácia: Prajem našim hosťom nádherný let, väčšina z nich stále odchádza, veľmi, veľmi mocný čas. Hostia PÁNA prišli približne v počte viac ako 600, a odchádzajú, niektorí odchádzaju dnes v …Continue reading

Off 
Top