Home
 

April 4th, 2021

PROROCTVO PÁNA O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ VOJNE, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM, ZO DŇA 2. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 2. Apríla 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, dnes, piatok 2. apríla, rok 2021. Znova, dnes, piatok, piatok, 2. apríl, rok 2021. Veľmi silný deň, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi úžasným spôsobom minulú noc. …Continue reading

Off 
Top