Home
 

marec 22nd, 2020

PROROCTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA, PRVÉ A DRUHÉ PROROCTVO Z 21. MARCA 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Dňa 21. Marca 2020, – prvé proroctvo Sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, v strede toho, čo sa deje na tvári Zeme,  PÁN JEHOVAH …Continue reading

Off 
Top