Home
 

marec 12th, 2020

PROROCTVO PÁNA: PÁN POVEDAL: TENTO SVET PRICHÁDZA KU KONCU, 10 MAREC 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 10. marca 2020, 1. časť sumarizácia Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou včera v noci, PÁN JEHOVAH, ON HOVORIL. PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MECHADISCHEM, JEHOVAH YAHWEH, ON …Continue reading

Off 
Top