Home
 

marec 11th, 2020

PROROCTVO o vážnej eskalácii vypuknutia Koronavírusu na celom Svete, 9. Marec 2020

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 9. marca 2020

Off 
Top