Home
 

December 14th, 2019

PRI BOŽOM TRÓNE ODOVZDANÉ LISTY NA UZDRAVENIE NÁRODOV A MISIA V IZRAELI, 14. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 14. Decembra 2019 PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, PÁN JEHOVAH ELOHIM, mocný, mocný BOH IZRAELA, ON hovoril so mnou túto minulú noc v ranných …Continue reading

Off 
Top