Home
 

December 13th, 2019

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE SLNKO SA ZATMÍ V PRÍTOMNOSTI DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, 13. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 13. Decembra 2019

Off 

VÍZIA NÁVŠTEVY BOHA OTCA S JEHO PROROKMI, 11. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 11. Decembra 2019 Milovaní ľudia, PÁN so mnou hovoril túto minulú noc a toto je rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou. Túto minulú noc mi PÁN ukázal …Continue reading

Off 

NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA O UZDRAVENÍ ENOCHA A PREBUDENÍ, 10. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 10. Decembra 2019

Off 
Top