Home
 

december 7th, 2019

VÍZIA MOCNÉHO NAVŠTÍVENIA PÁNA O 5.30 RÁNO A POŽEHNANIA PÁNA PRE JEHO CIRKEV, 7. DECEMBER 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR ktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNE odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 7. Decembra 2019 sumarizácia:   Je to ohromná česť a privilégia prísť ku vám dnes, aby som sa s vami trochu zdielal predtým, ako vám požehnám. Ja …Continue reading

Off 
Top