Home
 

November 5th, 2019

BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPIL A USADIL SA NA NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA BOHA AKO BIELA HOLUBICA, VÍZIA 4. NOVEMBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 4. Novembra 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN, STVORITEĽ IZRAELA, ON, ktorý si vybral Jeruzalem, ON hovoril so mnou minulej noci, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulej …Continue reading

Off 
Top