Home
 

November 1st, 2019

LEV Z POKOLENIA JÚDOVHO A BARÁNOK BOŽÍ LEŽIA SPOLOČNE – PROROCTVO ZO DŇA 31. OKTÓBRA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 31. Októbra 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, iba pár hodín chýba do mega ohromnej Konferencie, a PÁN hovoril včera pred touto konferenciou a zdieľal som sa s vami s úsekom, čo PÁN hovoril, predtým, …Continue reading

Off 
Top