Home
 

September 22nd, 2019

VÍZIA DUCHA SVÄTÉHO OZNAMUJE VEĽMI, VEĽMI SKORÝ PRÍCHOD PÁNA, BOŽÍ NAJMOCENJŠÍ PROROCI PÁNA, 22. september 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR odvysielané na www.jesusislordradio.info Proroctvo dňa 22. Septembra 2019, 1. časť sumarizácia:    PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, včera v noci, PÁN hovoril so mnou veľmi, veľmi šokujúcim spôsobom, veľmi, veľmi dôležitým rozhovorom v živote Cirkvi. Požehnaní …Continue reading

Off 
Top