Home
 

máj 1st, 2019

POSOLSTVO OD HOSPODINA NÁŠHO BOHA OHĽADOM OBROVSKÝCH UZDRAVOVANÍ A POSLEDNÉ VOLANIE PÁNA K TEJTO GENERÁCII, ABY PRIJALI PÁNA JEŽIŠA A BOLI SPASENÍ, 1. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 1. mája 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas prísť ku vám v takomto čase v histórii a živote Cirkvi, toto je veľmi požehnaný čas, kedy byť znovuzrodeným ( evanjelium Jána 3:5, pozn. ) Dokonca byť …Continue reading

Off 
Top