Home
 

marec 7th, 2019

PROROCTVO O NIKDY PREDTÝM NEVÍDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 7. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ BOH, PÁN JEHOVAH HOSSEINU, PÁN NÁŠ TVORCA, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, HOSPODIN NAŠA SPRAVODLIVOSŤ, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, …Continue reading

Off 
Top