Home
 

Naplnené Proroctvá

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM ZEMETRASENÍ A PRESNOM NAPLNENÍ PROROCTVA, V ČILE, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

PROROCTVO OZNÁMENÉ BOŽÍM PROROKOM dr. OwuoromV ČILE, V Santiagu a Conception dňa 20,23.a 24. JANUÁRA 2009 A PROROCTVO HOSPODINA PRESNE NAPLNENÉ:    PRIPRAVTE CESTU, ČIŇTE POKÁNIE, MESIÁŠ PRICHÁDZA

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ – SMRTIACE POŽIARE PUSTOŠIA KALIFORNIU, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

PROROKOVANÉ a odvysielané v rádiu na www.jesusislordradio.info DŇA: 6. september 2017 PROROCTVO NAPLNENÉ: 8. november 2018 BOŽÍ NAJVÄČŠÍ PROROK DR. OWUOR   PROROCTVO ZO 6. SEPTEMBRA 2017: PROROCTVO O SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCEHO VEĽKÉHO OHŇA, NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ DR. OWUOR, 6. SEPTEMBER 2017 PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCEHO VEĽKÉHO OHŇA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR Odvysielané naživo …Continue reading

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! MIMORIADNE SPRÁVY! BOH SÚDU VAROVAL SKRZE JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA!, PROROCTVO ZO DŇA 5. NOVEMBRA NAPLNENÉ

ĎALŠIE PROROCTVO, KTORÉ HOSPODIN, PÁN BOH VŠEMOHÚCI OZNÁMIL SVETU SKRZE JEHO VYSLANÉHO PROROKA POSLEDNÝCH ČASOV, DR. OWUORA SA NAPLNILO. PROROCTVO oznámené v rádiu dňa 5. Novembra 2017 na www.jesusislordradio.info dňa 5. Novembra 2017   BOH V JEHO PROROCTVE VAROVAL, ABY ČINILI POKÁNIE A DAL IM ČAS, ABY ČINILI POKÁNIE, ALE IGNOROVALI HLAS BOHA VŠEMOHÚCEHO,…  http://www.repentslovakia.com/?p=9822  Hurikán …Continue reading

Off 

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ NAJMOCNEJŚÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo oznámené na www.jesusislordradio.info dňa: 18. októbra 2016 Proroctvo naplnené: 23. júla 2018 PROROCTVO ZO DŇA 18. OKTÓBRA 2016:  PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 18.10.2016 NAPLNENÉ PROROCTVO: 

Off 

HOSPODIN ZJAVIL DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

❗ŠOKUJÚCE, OHROMUJÚCE! HOSPODIN ZNOVU ZJAVIL JEHO DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. NA KONFERENCII PÁNA V MOZAMBIKU! * JEDEN JE VPREDU A DRUHÝ VZADU * JEDEN VZADU JE NIŽŠÍ AKO TEN VPREDU * SVEDOK VPREDU JE OBLEČENÝ ROZDIELNE AKO VZADU *TEN VPREDU DRŽÍ MIKROFÓN V JEDNEJ RUKE A DRUHÁ ĽAVÁ PROROCKÁ RUKA POUKAZUJE SMEROM …Continue reading

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVÁ O ZÁPLAVÁCH V USA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvá od NÁŠHO PÁNA BOHA SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA BOLI OZNAMOVANÉ, USA BOLI VAROVANÉ OD ROKU 2005:

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO DŇA 17. AUGUSTA 2017, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV ZATRIASOL CELÝM VESMÍROM, KEĎ SA DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY ZRAZILI

Off 

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINA TRASIE CELÝM VESMÍROM, AKO DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY SA ZRAZIA, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV TRASIE CELÝM VESMÍROM A TRASIE VŠETKÝM STVORENÍM, čím nebezpečne trasie doslova každou planétou. MONUMENTÁLNE PROROCTVO NAPLNENÉ NAD OBLOHOU 7. AUGUSTA 2017 Prorokované pred desaťročím: 23. Januára 2008  v Indii, v meste Mumbai: …HOSPODIN, BOH IZRAELA, ON ide zatriasť Nebom nad Zemou. A toto prichádza, toto sa stane: najväčšia kolízia, ktorá sa nikdy …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH DO KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM HISTORICKOM ZEMETRASENÍ NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR,

PÁN BOH VŠEMOHÚCI SERIÓZNE VAROVAL MEXIKO A OZNÁMIL STRAŠNÝ SÚD BOHA, POKIAĽ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE Z MODLÁRSTVA, UCTIEVANIA MÁRIE, POKÁNIE Z KATOLICIZMU A VEREJNÉHO UCTIEVANIA SATANA… PROROCTVO OZNÁMENÉ 4. JÚLA 2013, 3 JÚNA 2005, V ROKU 2004, V APRÍLI 2005, BOŽÍM SLUŽOBNÍKOM PROROKOM DR. OWUOROM PROROCTVO NAPLNENÉ: SEPTEMBER 2017  

Off 
1 2 3 4 11
Top