Home
 

Naplnené Proroctvá

ĎALŠIE PROROCTVO NAPLNENÉ! PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ NAJMOCNEJŚÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo oznámené na www.jesusislordradio.info dňa: 18. októbra 2016 Proroctvo naplnené: 23. júla 2018 PROROCTVO ZO DŇA 18. OKTÓBRA 2016:  PROROCTVO O MASÍVNOM HISTORICKOM OHNI, KTORÝ VZPLANIE SKORO, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 18.10.2016 NAPLNENÉ PROROCTVO: 

Off 

HOSPODIN ZJAVIL DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

❗ŠOKUJÚCE, OHROMUJÚCE! HOSPODIN ZNOVU ZJAVIL JEHO DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. NA KONFERENCII PÁNA V MOZAMBIKU! * JEDEN JE VPREDU A DRUHÝ VZADU * JEDEN VZADU JE NIŽŠÍ AKO TEN VPREDU * SVEDOK VPREDU JE OBLEČENÝ ROZDIELNE AKO VZADU *TEN VPREDU DRŽÍ MIKROFÓN V JEDNEJ RUKE A DRUHÁ ĽAVÁ PROROCKÁ RUKA POUKAZUJE SMEROM …Continue reading

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVÁ O ZÁPLAVÁCH V USA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvá od NÁŠHO PÁNA BOHA SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA BOLI OZNAMOVANÉ, USA BOLI VAROVANÉ OD ROKU 2005:

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO DŇA 17. AUGUSTA 2017, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV ZATRIASOL CELÝM VESMÍROM, KEĎ SA DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY ZRAZILI

Off 

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINA TRASIE CELÝM VESMÍROM, AKO DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY SA ZRAZIA, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV TRASIE CELÝM VESMÍROM A TRASIE VŠETKÝM STVORENÍM, čím nebezpečne trasie doslova každou planétou. MONUMENTÁLNE PROROCTVO NAPLNENÉ NAD OBLOHOU 7. AUGUSTA 2017 Prorokované pred desaťročím: 23. Januára 2008  v Indii, v meste Mumbai: …HOSPODIN, BOH IZRAELA, ON ide zatriasť Nebom nad Zemou. A toto prichádza, toto sa stane: najväčšia kolízia, ktorá sa nikdy …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH DO KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM HISTORICKOM ZEMETRASENÍ NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR,

PÁN BOH VŠEMOHÚCI SERIÓZNE VAROVAL MEXIKO A OZNÁMIL STRAŠNÝ SÚD BOHA, POKIAĽ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE Z MODLÁRSTVA, UCTIEVANIA MÁRIE, POKÁNIE Z KATOLICIZMU A VEREJNÉHO UCTIEVANIA SATANA… PROROCTVO OZNÁMENÉ 4. JÚLA 2013, 3 JÚNA 2005, V ROKU 2004, V APRÍLI 2005, BOŽÍM SLUŽOBNÍKOM PROROKOM DR. OWUOROM PROROCTVO NAPLNENÉ: SEPTEMBER 2017  

Off 

NOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM STVORENÝ NA PRÍKAZ NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, BOŽÍ ROROK DR. OWUOR

ŠOK A OHROMENIE! AKO NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA NARIAĎUJE STVORENIE CELÉHO NOVÉHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU 5. August 2012 – na stretnutí v Utawale v Keni:  Chcem sa s vami zdieľať s niečím veľmi horúcim od Trónu BOŽIEHO. Túto minulú noc PÁN hovoril so mnou a v tom rozhovore ma PÁN pozdvihol hore a zobral ma priamo ponad …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HURIKÁNE DO USA NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 25. AUGUST 2017

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO USA OZNÁMENÉ A VYSIELANÉ NAŽIVO V RÁDIU DŇA 25. JÚLA 2017 – nájdete v rubrike  PROROCTVÁ  PROROCTVO NAPLNENÉ: 25. AUGUSTA 2017   BOŽÍ POSOL, NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA DR. OWUOR

Off 

ŠOKUJÚCE A HISTORICKÉ, AKO PRESNE SA NAPLNILO PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM UTRPENÍ DO USA, ZO DŇA 25. JÚLA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo o prichádzajúcom vážnom utrpení prichádzajúcom do Usa zo dňa 25. júla 2017 sa naplnilo. ŚOKUJÚCE NAPLNENIE SLOV PROROCTVA NÁŠHO HOSPODINA, KTORÉ VYSLOVIL SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, AKÝ KEDY CHODIL PO TEJTO ZEMI, DR. OWUORA, DŇA 25. JÚLA 2017. V štáte Texas, USA, zasiahol hurikán Harvey  Houston, celá komunita aj okolie bolo zasiahnuté HOSPODINOM …Continue reading

Off 
1 2 3 4 11
Top