Home
 

Naplnené Proroctvá

NAPLNENÉ PROROCTVÁ O ZÁPLAVÁCH V USA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvá od NÁŠHO PÁNA BOHA SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA BOLI OZNAMOVANÉ, USA BOLI VAROVANÉ OD ROKU 2005:

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO DŇA 17. AUGUSTA 2017, KEDY NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV ZATRIASOL CELÝM VESMÍROM, KEĎ SA DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY ZRAZILI

Off 

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINA TRASIE CELÝM VESMÍROM, AKO DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY SA ZRAZIA, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV TRASIE CELÝM VESMÍROM A TRASIE VŠETKÝM STVORENÍM, čím nebezpečne trasie doslova každou planétou. MONUMENTÁLNE PROROCTVO NAPLNENÉ NAD OBLOHOU 7. AUGUSTA 2017 Prorokované pred desaťročím: 23. Januára 2008  v Indii, v meste Mumbai: …HOSPODIN, BOH IZRAELA, ON ide zatriasť Nebom nad Zemou. A toto prichádza, toto sa stane: najväčšia kolízia, ktorá sa nikdy …Continue reading

Off 

PROROCTVO O STRAŠNÝCH ZÁPLAVÁCH PRICHÁDZAJÚCICH DO KARIBSKÝCH OSTROVOCH NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Off 

PROROCTVO O STRAŠNOM HISTORICKOM ZEMETRASENÍ NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR,

PÁN BOH VŠEMOHÚCI SERIÓZNE VAROVAL MEXIKO A OZNÁMIL STRAŠNÝ SÚD BOHA, POKIAĽ NEBUDÚ ČINIŤ POKÁNIE Z MODLÁRSTVA, UCTIEVANIA MÁRIE, POKÁNIE Z KATOLICIZMU A VEREJNÉHO UCTIEVANIA SATANA… PROROCTVO OZNÁMENÉ 4. JÚLA 2013, 3 JÚNA 2005, V ROKU 2004, V APRÍLI 2005, BOŽÍM SLUŽOBNÍKOM PROROKOM DR. OWUOROM PROROCTVO NAPLNENÉ: SEPTEMBER 2017  

Off 

NOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM STVORENÝ NA PRÍKAZ NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, BOŽÍ ROROK DR. OWUOR

ŠOK A OHROMENIE! AKO NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA NARIAĎUJE STVORENIE CELÉHO NOVÉHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU 5. August 2012 – na stretnutí v Utawale v Keni:  Chcem sa s vami zdieľať s niečím veľmi horúcim od Trónu BOŽIEHO. Túto minulú noc PÁN hovoril so mnou a v tom rozhovore ma PÁN pozdvihol hore a zobral ma priamo ponad …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HURIKÁNE DO USA NAPLNENÉ, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 25. AUGUST 2017

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚŽENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO USA OZNÁMENÉ A VYSIELANÉ NAŽIVO V RÁDIU DŇA 25. JÚLA 2017 – nájdete v rubrike  PROROCTVÁ  PROROCTVO NAPLNENÉ: 25. AUGUSTA 2017   BOŽÍ POSOL, NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA DR. OWUOR

Off 

ŠOKUJÚCE A HISTORICKÉ, AKO PRESNE SA NAPLNILO PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM UTRPENÍ DO USA, ZO DŇA 25. JÚLA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo o prichádzajúcom vážnom utrpení prichádzajúcom do Usa zo dňa 25. júla 2017 sa naplnilo. ŚOKUJÚCE NAPLNENIE SLOV PROROCTVA NÁŠHO HOSPODINA, KTORÉ VYSLOVIL SKRZE JEHO POSLA, NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA, AKÝ KEDY CHODIL PO TEJTO ZEMI, DR. OWUORA, DŇA 25. JÚLA 2017. V štáte Texas, USA, zasiahol hurikán Harvey  Houston, celá komunita aj okolie bolo zasiahnuté HOSPODINOM …Continue reading

Off 

PROROCTVO ŠOKUJÚCO NAPLNENÉ! PROROK PÁNA POČAS KRSTU NÁRODNEJ RADY BISKUPOV PREMENENÝ, TRANSFIGUROVANÝ, 29. APRÍL 2017

PROROCTVO ŠOKUJÚCO NAPLNENÉ!  

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO O ZÁPLAVÁCH V KONGU V KINSHASE ZO DŇA 3. SEPTEMBRA 2016, NAPLNENÉ 27. DECEMBRA 2016, PROROK BOŽÍ DR. OWUOR,

PROROCTVO O ZÁPLAVÁCH V DEMOKRATICKEJ REPUBLIKE KONGO  PRESNE NAPLNENÉ ZO DŇA 3. SEPTEMBRA 2016  Strašné zničujúce záplavy v Kongu – Kinshase,  PROROCTVO PRESNE NAPLNENÉ 27. decembra 2016 50 mŕtvych ( ľudia hovoria, že číslo je vyššie… )  10 000 ľudí bez domovov MOCNÝ PROROK BOŽÍ skôr varoval Demokratickú Republiku v Kongu pred ohromnými záplavami, ktoré …Continue reading

Off 
1 2 3 4 11
Top