Home
 

Proroctvá / Zjavenia

Proroctvo o útočiacom okulte, v ktorom je zapletená mládež, zo dňa 12. augusta 2014 v Suriname

Proroctvo o útočiacom okultizme, do ktorého je zapletená mládež, zo dňa 12. augusta 2014 v Suriname Pán mi tu ukázal, vidím, ja som niekde tu išiel a videl som akoby nejaká  iná sekta, kult a bol tam súboj, a vidím tam veľa mladých ľudí, ktorí sú tam zapletení. Neviem kde to je. PRIPRAVTE CESTU, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Off 

Proroctvo o prvej medzinárodnej medzidenominačnej konferencii Pastorov a Služobníkov, dňa 28.júla 2014

Prvá medzinárodná medzidenominačná konferencia Pastorov a Služobníkov, proroctvo dané dňa 28. júla 2014 Pán so mnou hovoril vo veľmi mocnom rozhovore túto noc, v ohromnom sne,  znova, túto noc, chcem aby ste poslucháči vedeli, že túto noc Pán so mnou hovoril veľmi silným spôsobom, vo veľmi ohromnom sne, a v tom rozhovore Pán dával špecifické inštrukcie, …Continue reading

Off 

Proroctvo o blízkom príchode Mesiáša, proroctvo zo dňa 27. júla 2014

Proroctvo o príchode Mesiáša 27. júla 2014 Pán so mnou hovoril o príchode Mesiáša, a v tomto rozhovore mi Pán ukázal, že Mesiáš prichádza pre cirkev. Najdôležitejšie, čo Pán so mnou hovoril, boli potreby pre cirkev, aby sa pripravila v absolútnej spravodlivosti a v posvätení. To bolo časťou neúnavného rozhovoru, rozhovoru úzko súvisiaceho s cirkvami: …Continue reading

Off 

Významná návšteva prichádza do Suriname a French Guiana, Proroctvo zo dňa 23.júla 2014, Prorok Dr. Owuor

Významná návšteva prichádza do Suriname a French Guiana Proroctvo zo dňa 23.júla 2014, Prorok Dr. Owuor  Pán so mnou hovoril o mega, mega návšteve, znova Pán Jehova, Pán Jahve, ON so mno rozprával o mega návšteve, ktorá prichádza na tvár Zeme, tento rozhovor mal niekoľko častí, a v prvej časti rozhovoru Pán ma zobral do …Continue reading

Off 

Hladomor prichádza do Kene, proroctvo zo dňa 11. júla 2014

Hladomor prichádza do Kene, proroctvo zo dňa 11. júla 2014, prorokované v Kongo, Brazzaville. Keňa ja Vám dávam proroctvo tohto roku, že sucho a hladomor prichádza. V televízii budete vidieť, ľudia ktorí budú zomierať na hlad, zomrú. 2 Kroník 7 : 14 a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je …Continue reading

Off 

Proroctvo o vážnom chaose prichádzajúcom do Kene, proroctvo dané 3. júla 2014

Proroctvo o vážnom chaose prichádzajúcom do Kene, proroctvo dané 3. júla 2014. Pán hovoril so mnou o tejto krajine. Vidím míting, myslím že je to v uzavretom štadióne a potom vidím  prepuknúť  chaos a vidím, ako ľudia  bežia v rôznych smeroch. Znova,  vidím vo sne, dnes mi Pán ukázal míting, ktorý sa uskutoční na štadióne a vidím ľudí bežiacich …Continue reading

Off 

Proroctvo o prebudeneckom stretnutí, ktoré sa uskutoční v Kongu, Brazzaville a o vážnom posolstve pre cirkvi aby sa v tieto dni obrátili k Pánovi, aby ich národy boli spasené, proroctvo dané 22. júna 2014

Pán so mnou hovoril o stretnutí, ktoré sa uskutoční v Kongu a vidím, že Pán ide navštíviť tento národ veľmi mocne, vidím muža s veľmi chudými nohami, ktorý bol mrzák celý život, ja vidím toho muža ako vstáva a začína chodiť po prvý krát, tiež vidím chlapca, bol  mrzák, ktorý dokonca ani nemohol sedieť, má …Continue reading

Off 

ZJAVENIE A VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI, proroctvo zo dňa 9. júna 2014

Pán hovoril so mnou, Pán mal so mnou veľmi, veľmi kritický rozhovor, s ktorým by som sa chcel zdieľať s našimi poslucháčmi po celom svete, ja idem popísať túto ohromnú víziu od Pána, a potom prečítam stránku, ktorú som dopísal. V tejto vízii Pán Boh Izraela, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ma vyzdvihol a zobral …Continue reading

Off 

VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI, MESIÁŠ PRICHÁDZA, 1. jún 2014

MESIÁŠ PRICHÁDZA, VÍZIA VYTRHNUTIA CIRKVI zo dňa 1. júna / června  2014 Počúvajte veľmi dobre drahí poslucháči, Pán so mnou hovoril dnes okolo 4 hodiny ráno, ukončil o 4.19 ráno, Pán Jehova Sabbaoth, Hospodin Zástupov, hovoril so mnou a potom ako hovoril so mnou, ja som sa zobudil a pozrel som na moje hodiny a …Continue reading

Off 

Zemetrasenie prichádza do Kene, proroctvo zo dňa 27. mája 2014

Proroctvo o zemetrasení prichádzajúcom do Kene, 27. mája 2014 Pán mi ukázal ohromné zemetrasenie, ktoré prichádza do Kene. Videl som, ako zasiahlo zemetrasenie, videl som ako pohltilo poľnohospodársku pôdu, videl som, ako sa ľudia niekde v stane registrujú, Pán hovorí, že zemetrasenie prichádza do Kene, musíme si pamätať veľmi dobre, že v knihe Matúš v …Continue reading

Off 
1 47 48 49 50 51 53
Top