Home
 

Proroctvá / Zjavenia

Proroctvo o masívnom oblaku Slávy Pánovej prichádza do Angoly, prorokované dňa 1. novembra 2013

Túto noc ma Pán zobral do Angoly a na tomto území bola úžasná návšteva Pána, vidím že Pán ide navštíviť Angolu, na miesto kde vycestujem, vidím ako ľudia kupujú jedlo, vidím návštevu Pánovu v Angole a v tejto návšteve vidim masívny oblak Slávy Božej, je tam hora na tom území a ako tam stojím kde …Continue reading

Off 

Vážny súd prichádza do Kene, prorokované 1. novembra 2013

Pán hovoril so mnou, v tomto hroznom historickom rozhovore , Pán Jehova Elohim, náš večný stvoriteľ, hovoril so mnou Pán Jehova Adonai, náš zvrchovaný Pán Jehova Adonai, Jehova El-Elyon, Jehova El Shaddai, Jehova Tsidkenu, Jehova Rachum, Jehova Sabbaoth, Jehova Hosseynum, Jehova Shalom, Pán Jehova Maccaddeshem, Jehova Nissi, Jehova Eloheka, Jehova Jihre, Jehova Elgibo, Jehova stvoriteľ …Continue reading

Off 

PROROCTVO O ZATMENÍ SLNKA, 27. OKTÓBRA 2011, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

PÁN SO MNOU DNES HOVORIL PASTOR MICHAEL, dnes, 27. októbra 2011, PÁN so mnou hovoril a toto je to, čo PÁN hovorí: Keď PÁN hovoril so mnou o príchode MESIÁŠA, PÁN ma požiadal, aby som sa pozrel hore na oblohu a keď som sa pozrel na oblohu, videl som mesiac, videl som, ako mesiac prišiel …Continue reading

Off 

Veľký súd prichádza do Mexika, proroctvo dané 22. októbra 2013

22.októbra 2013 Prorok Hospodinov Dr. Owuor na živo v Ježiš je Pán Radio: V tomto rozhovore, veľmi ťažkom rozhovore, Hospodin hovoril so mnou… Pán ma vzal do Mexika a ukázal mi druh uctievania, čo sa deje v Mexiku. Ukázal mi miesto v Mexiku, kde obetujú ľudskú bytosť. A nie len jednu, ale obetujú niekoľko ľudských …Continue reading

Off 

Proroctvo o príchode Mesiáša zo dňa 20. októbra 2013

Pán hovoril dnes so mnou, Pán Jehova, Jehova Elohim, náš večný stvoriteľ-Genesis 1:1, Jehova Adonai – Zvrchovaný Pán – Genesis 15:2-8, Jehova El Olam, náš večný Boh – Genesis 21:33, Jehova El-Oheka – Hospodin Tvoj Boh – Exodus 20:2,5,7, Jehova Hoseinu – Hospodin náš učiniteľ – Žalm 95:6, Jehova Elyon – silný Boh najvyšší – …Continue reading

Off 

Najnovšia vízia vytrhnutia cirkvi, zo dňa 20.októbra (20.10.) 2013

ČINTE POKÁNIE V ABSOLUTNOM POSVATENI A PRIPRAVTE SVOJE LAMPY, PÁN PRICHÁDZA

Off 

Vážny súd prichádza do Kene, proroctvo dané dňa 11. októbra 2013 z mesta Turku, Fínsko

Off 

Strašný súd prichádza do Kene, proroctvo dané dňa 11. októbra 2013 z Fínska

Off 

Proroctvo o vážnom nebezpečenstve prichádzajúcom do UK a Európy, 8. október 2013

Ako tu stojím, vidím veľké nebezpečenstvo prichádzať do Európy, vysvetlím Vám detaily, ja už som videl ten deň, vidím už aj správy, vidím nebezpečenstvo prichádzať do UK, Anglicka. Ja vidím a pozerám sa na ten národ, prichádza vážne nebezpečenstvo, vidim ako v správach hovoria o presmerovaní všetkých letov do Manchestru, nieje im dovolené letieť na …Continue reading

Off 

Proroctvo o masívnom zemetrasení prichádzajúcom do USA , proroctvo dané 8. septembra 2013

Off 
1 47 48 49 50
Top