Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

VODNÝ KRST A VYTRHNUTIE CIRKVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR

VYUČOVANIE O VODNOM KRSTE ÚZKO SPOJENÝM S VYTRHNUTÍM CIRKVI  A NEVYHNUTNÝM PRE CIRKEV KRISTOVU. ( časť z rozsiahleho vyučovania PÁNA ) BOŽÍ NAJMOCNEJŠÚ PROROK DR. OWUOR  Táto časť o ktorej hovorím, je o dôležitosti krstu ( vodného krstu, pozn. ) procese, skrze ktorý Cirkev prechádza, ako pripravuje cestu pre PRÍCHOD PÁNA. A vidíte, že už …Continue reading

Off 

PROROCTVO O UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE A EXPLÓZII SLOVA, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, 2. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info ZO DŇA 2. APRÍLA 2019 sumarizácia:   Požehnaní ľudia, ja prichádzam ku vám tohto času, EAT ( východo – Afrického času, pozn. ) a je to samozrejme ohromná radosť a úcta a privilégium prísť ku vám. Je to …Continue reading

Off 

VYJADRENIE PÁNA K OSOČOVANIU JEHO DVOCH PROROKOV, VÍŤAZSTVO PÁNA A PORAZENIE diabla, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DRUHÉ POSOLSTVO ZO DŇA 7. MARCA 2019 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, tohto večera sme mali stretnutie s Arcibiskupmi, Biskupmi a Pastormi a tohto večera som prechádzal skrze nejaké dokumenty, ktoré boli publikované v tejto krajine, ktorú som tak …Continue reading

Off 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJMOCNEJŠEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE VÔBEC NA ZEM, 6. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., dnes na www.jesusislordradio.info DŇA: 6. MARCA 2019 sumarizácia: Požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou, HOSPODIN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ADONAI, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH EL OLAM, ON so mnou hovoril požehnaní ľudia. Znova, drahí ľudia, PÁN …Continue reading

Off 

KONFERENCIA PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA, 31. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU PRE CIRKEV KRISTOVU SKRZE JEHO NAJVÄČŠIEHO PROROKA DR. OWUORA NA KONFERENCII PRE PASTOROV A SLUŽOBNÍKOV EVANJELIA DŇA 31. DECEMBRA 2018, 1. Časť  JEŽIŠ JE PÁN! MESIÁŠ PRICHÁDZA! ON JE SVÄTÝ A SPRAVODLIVÝ! A ON MILUJE CIRKEV! HALLELUJAH! Poďme sa hneď modliť: OTEC, v mocnom mene JEŽIŠ, VŠETKA AUTORITA A MOC PATRÍ …Continue reading

Off 

ŠPECIÁLNE VYUČOVANIE O OBLAKU BOHA OTCA, ČO TO ZNAMENÁ PRE CIKREV KRISTOVU? BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA DŇA: 16. Decembra 2018 sumarizácia:  Požehnaní ľudia, aká úžasná príležitosť prísť k vám do vašich Cirkví teraz, v tomto veľmi dôležitom čase v histórii Cirkvi a tiež tejto starnúcej planéte Zem, chcem sa s vami zdielať po vašej nedeľnej …Continue reading

Off 

VÍZIA NÁVŠTEVY HORY KARMEL, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA, DR. OWUOR, 9. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 9. novembra 2018 sumarizácia: Požehnaní ľudia, toto je rozhovor, s ktorým by som sa chcel s vami zdielať. Veľmi ohromný, ohromný rozhovor, ktorý hovorí tak veľmi o čase, v ktorom sa nachádzame. Moment a čas, do ktorého vstúpili Cirkvi. …Continue reading

Off 

NÁVŠTEVA HOSPODINA PRICHÁDZA DO NAKURU NA BUDÚCI MESIAC, HOSPODINOVI NAJVÄČŠÍ PROROCI, 8. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 8. novembra 2018, – V PORADÍ PRVÉ PROROCTVO DNES – z troch sumarizácia: Chválim PÁNA, moji PÁNI, NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA,  … Amen, som vo vysielaní? Nuž, požehnaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH, ELOHIM, GABOTI, MAOLT, MAGEN, THY SHIELD, ADONAI, PÁN …Continue reading

Off 

SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ BOL POSLANÝ K DVOM NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM, SVEDKOM HOSPODINA, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROCI, 17. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA DŇA: 17. Októbra 2018, – PRVÉ  PROROCTVO DNES sumarizácia: Nuž, milovaní ľudia. Prichádzam k vám dnes ráno. Je asi 5:30 ráno  – EAT – východo- afrického času, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto noc, asi pred 2 hod. Pred asi 2 hod. …Continue reading

Off 

SEXUÁLNE HRIECHY, HOSPODIN ZDÔRAZNIL ZÁVAŽNOSŤ SEXUÁLNYCH HRIECHOV

 Nezabúdajte, že SEXUÁLNE HRIECHY spôsobia, že zmeškáte Nebo. SEXUÁLNA NEMORÁLNOSŤ vedie do pekla.  AKO SA SEXUÁLNE HRIECHY prejavujú v živote kresťana? Akonáhle to budete vedieť, tak potom budete môcť ZATVORIŤ DVERE! 1. Pohlavný styk mimo manželstva – cudzoložstvo. Pred manželstvom – smilstvo. Cudzoložstvo, smilstvo s kamarátom, kamarátkou,… atď,… 2. Sledovanie pornografie 3. Masturbácia, orálny, análny …Continue reading

Off 
1 6 7 8 9 10 21
Top