Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO

PREČO JE PROROK DR.DAVID EDWARD OWUOR NAZÝVANÝ NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA? Matúš 11:11 Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa; ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. Matúš 11:13 Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. Počúvajte toto ľudia, kvôli nám všetkým, ktorí …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCE ZVODY V CIRKVÁCH PREDPÍSANÉ kráľom TOHTO SVETA!

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Keď som prišiel do Kene, keď pôjdem do Írska, kde idem teraz, Spojených štátov, Kanady, všade, ja som stále šokovaný ! Spôsobom, akým som bol šokovaný z Kene. Prečo ? Pretože, keď som vstúpil do zeme a potom som sa pozrel na cirkvi, ja som stále skríkol……aaaaaaaai!!! …Continue reading

Off 

ŠKVRNY NA RÚCHU V CIRKVÁCH

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Ako môže cirkev predávať krv JEŽIŠA za trhovú cenu ? Ako môže niekto prísť ku Vám a povedať Vám: Boh mi hovoril o Vás a povie: ale potrebujete prísť a zaplatiť 5000 keď sa pozriete do BIBLIE Jeremiáš si pýtal ? Izaiáš si účtoval ? Ezechiel si účtoval ? …Continue reading

Off 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 30. MARCA 2021 O ŽIVEJ VODE VEČNÉHO ŽIVOTA

30. MAREC 2021 – OBEDŇAJŠÍ CHLIEB – TROJICA BOŽIA PRIŠLA DOLE NA ZEM, ABY NÁM PONÚKLA ŽIVÚ VODU, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Ján 7:33-34 a 37 – 38 33Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal. 34Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, …Continue reading

Off 

STAV SRDCA, KTORÉ VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Môžeme sa najprv pozrieť na srdcia, ktoré vstúpia ? Hovorím o  1 Samuel 16:7 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí …Continue reading

Off 

UTEKAJTE OD MODLÁRSTVA !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Teraz potrebujem rozobrať jednu vec a to: modlárstvo Ako náhle to rozoberiem, tak to ukončím lebo som spomenul niekoľko vecí, ktoré sú v  2 Korinťanom 6: 14-18 14 Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s …Continue reading

Off 

ODPADNUTIE V CIRKVI časť 1.

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Keď túžite vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Božieho potom ON hovorí: buďte si istí, že ste von z odpadnutia. Pretože nemá svoje miesto, stratilo svoje miesto, nemá svoje miesto, nemá miesto v Slávnom Kráľovstve Božom. Dnes chcem hovoriť o odpadnutí v cirkvi. Dôvod prečo učím o odpadnutí je ten, že je …Continue reading

Off 

PROROCTVO O NAJVÄČŠOM HISTORICKOM NAVŠTÍVENÍ BOHA OTCA V JEHO BIELOM HUSTOM SLÁVNOM OBLAKU NA MÍTINGU, PROROCTVO DŇA 7. MARCA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 7. Marca 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, PÁN ARMÁDY V NEBI, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou minulú noc: tejto noci PÁN hovoril so mnou takým ohromným spôsobom. Ja …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 2

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Chcem aby ste porozumeli, že BOH Vás nemôže použiť, ani Vás prijať takých akí ste, keď ste sa nezbavili všetkých vecí zo sveta, ON Vás nemôže použiť. Nech to bude veľmi jasné, tu je proces rastu a Vy môžete rásť tým, že sa učíte, rastiete, učíte …Continue reading

Off 

Proces rastu kresťana, časť 1

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Proces cez, ktorý idete ako kresťania aby Vás vyčistil, aby ste sa stali viac dospelými. Proces cez, ktorý Vás BOH sprevádza ako kresťanov. V knihe EXODUS sa pozrieme čo je potrebné aby sme sa dostali bližšie k BOHU. Budeme sa pozerať na proces, ktorým prechádzate a ktorým potrebujete …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 6 21
Top