Home
 

MOCNÉ VYUČOVANIE

PROROCTVO PÁNA O MASÍVNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO USA ZO DŇA 13. DECEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 13. Decembra 2021Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ma vzal do Spojených štátov amerických a vidím sériu súdov prichádzajúcich do USA. PÁN ma privádza do domu a v tých kancelárskych priestoroch niekto …Continue reading

Off 

ZJAVENIE NAVŠTÍVENIA NA ZEMI, 7. December 2021,

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 8. Decembra 2021Sumarizácia:

Off 

VÍZIA PÁNA O MOCNEJ KAZATEĽNICI Z NEBA, 8. December 2021,

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 8. Decembra 2021Sumarizácia:

Off 

PÔST V ŽIVOTE KRESŤANA

ČO JE PÔST? Prečo by sme sa mali postiť:Predtým, ako sa postíte, inými slovami, pôst sa pre vás stane nevyhnutnosťou, uvedomíte si svoju nedostatočnosťže to nemôžete zvládnuť alebo to urobiť sami, že potrebujete, aby Pán zasiahol. TOTO JE BOJ, ktorý sa vyhráva nad slabosťou tela. Je to tá najefektívnejšia zbraň, akú má Cirkev k dispozícii …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, ZO DŇA 10. OKTÓBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 10. OKTÓBRA 2021 PROROCTVO PÁNA O SÚDE PÁNA BOHA PROTI USA ZEMETRASENÍM, NÁRODNÁ KATEDRÁLA A MONUMENT VO WASHINGTONE D.C. BUDÚ ZASIAHNUTÉ V ZEMETRASENÍ Hovoril so mnou PÁN JEHOVAH. PÁN JEHOVAH hovoril o …Continue reading

Off 

NAPLNENÉ PROROCTVO PÁNA O ZEMETRASENÍ V AUSTRÁLII, 23. SEPTEMBER 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 23. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, toto sú MIMORIADNE SPRÁVY! PROROCTVO PÁNA, proroctvo ktoré som dal v Januári 2018, a bolo to umiestnené v rovnakom dni na youtube, v januári 2018. A …Continue reading

Off 

TVRDÉ VAROVANIE PRE NIGÉRIU, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 22. SEPTEMBRA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa: 22. SEPTEMBER 2021Sumarizácia: Nuž požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto minulej noci, smerom ku ránu, dnes ráno, PÁN ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, ON hovoril so mnou …Continue reading

Off 

ÚRAD NAJVYŠŠIEHO SVÄTÉHO KŇAZA PRED BOHOM

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 24. August 2021 Sumarizácia: NAJVYŠŠÍ KŇAZ, KTORÝ MÁ PRED BOHOM STÁŤ A ZASTUPOVAŤ BOŽÍ ĽUD, MUSÍ BYŤ SVÄTÝ, BEZ CHYBY, BEZÚHONNÝ, ABY SA MOHOL POSTAVIŤ ZA ĽUDI PRED PERFEKTNÉHO SVÄTÉHO BOHA. Leviticus …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O MASÍVNYCH UZDRAVENIACH PRICHÁDZAJÚCICH DO NÁRODA, PROROCTVO ZO DŇA 17. AUGUSTA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 17. August 2021 Sumarizácia: Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou tejto noci, tuto minulú noc JEHOVAH MEKADISHKEN, PÁN, náš posvätiteľ, BOH JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, MOCNÝ BOH STVORENIA, MOCNÝ …Continue reading

Off 

VÍZIA O ZÁKAZE UCTIEVANIA PÁNA PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, PROROCTVO PÁNA ZO DŇA 13. Augusta 2021.

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 13. August 2021 Sumarizácia: Nuž, požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHEENU, PÁN, NÁŠ BOH, ktorého vidíte v knihe Žalmov 99, verše 5, verš 8 a verš 9. PÁN JEHOVAH SAMMAH, PÁN JE PRÍTOMNÝ, …Continue reading

Off 
1 2 3 4 5 22
Top