Home
 

Author Archive

PROROCTVO O NEVYSVETLITEĽNOM ZEMETRASENÍ, KTORÉ PRICHÁDZA ZHORA A SPÔSOBÍ OBROVSKÚ DEVASTÁCIU A SMRŤ, PROROCTVO ZO DŇA 14. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 14. Apríla 2021 Sumarizácia: BOH OTEC ma prišiel navštíviť vo svojom hustom a temnom oblaku a napriek tomu ste nečinili pokánie, aj Koronavírus Proroctvo, ktoré som dal 1. decembra 2015, sa naplnilo, …Continue reading

Off 

BUĎTE SI ISTÍ, ŽE STE SPRÁVNE ZNOVUZRODENÍ !

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Drahí ľudia, nehľadajte schválenie u ľudí, ale u BOHA. Netrápte sa čo svet hovorí ale sa trápte s tým čo PÁN hovorí. Ja som videl príchod MESIÁŠA. Pokiaľ nejakí Vaši kamaráti, ktorých ste mali radi v cirkvi budú zobratí, Tí Svätí a oni tam budú sedieť a budú sa pýtať: woow, …Continue reading

Off 

BOH OTEC POSLAL JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBILIE, ABY DORUČILI POZVÁNKY NA SVADBU BARÁNKOVÚ K CIRKVÁM POD ZBOROM POKÁNIA A SVÄTOSTI

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 7. a 8. Apríla 2021Sumarizácia: BOH ZJAVIL V PROROCTVE JEHO DVOM PROROKOM STARODÁVNE AUTO: – AUTO reprezentuje ZBOR / CIRKEV Starodávne auto – PÁN si príde pre starodávnu Cirkev, ktorá žila pre …Continue reading

Off 

NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO

PREČO JE PROROK DR.DAVID EDWARD OWUOR NAZÝVANÝ NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA? Matúš 11:11 Ameň vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jána Krstiteľa; ale ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on. Matúš 11:13 Lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. Počúvajte toto ľudia, kvôli nám všetkým, ktorí …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCE ZVODY V CIRKVÁCH PREDPÍSANÉ kráľom TOHTO SVETA!

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Keď som prišiel do Kene, keď pôjdem do Írska, kde idem teraz, Spojených štátov, Kanady, všade, ja som stále šokovaný ! Spôsobom, akým som bol šokovaný z Kene. Prečo ? Pretože, keď som vstúpil do zeme a potom som sa pozrel na cirkvi, ja som stále skríkol……aaaaaaaai!!! …Continue reading

Off 

ŠKVRNY NA RÚCHU V CIRKVÁCH

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Ako môže cirkev predávať krv JEŽIŠA za trhovú cenu ? Ako môže niekto prísť ku Vám a povedať Vám: Boh mi hovoril o Vás a povie: ale potrebujete prísť a zaplatiť 5000 keď sa pozriete do BIBLIE Jeremiáš si pýtal ? Izaiáš si účtoval ? Ezechiel si účtoval ? …Continue reading

Off 

PROROCTVO PÁNA O NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ VOJNE, KTORÁ PRICHÁDZA NA ZEM, ZO DŇA 2. APRÍLA 2021

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNUSKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV,DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUORktorí vedú ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI GLOBÁLNEodvysielané na www.jesusislordradio.infoDňa 2. Apríla 2021Sumarizácia: Požehnaní ľudia, dnes, piatok 2. apríla, rok 2021. Znova, dnes, piatok, piatok, 2. apríl, rok 2021. Veľmi silný deň, PÁN JEHOVAH so mnou hovoril veľmi úžasným spôsobom minulú noc. …Continue reading

Off 

POSOLSTVO PÁNA ZO DŇA 30. MARCA 2021 O ŽIVEJ VODE VEČNÉHO ŽIVOTA

30. MAREC 2021 – OBEDŇAJŠÍ CHLIEB – TROJICA BOŽIA PRIŠLA DOLE NA ZEM, ABY NÁM PONÚKLA ŽIVÚ VODU, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. Ján 7:33-34 a 37 – 38 33Vtedy im povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pojdem k tomu, ktorý ma poslal. 34Budete ma hľadať, ale nenajdete, a ta, …Continue reading

Off 

ŠOKUJÚCI ZÁZRAK V ZASĽÚBENEJ POSLEDNEJ DOBE PREBUDENIA -TOTÁLNE SLEPÁ MASIYE PO 100 ROKOCH VIDÍ!

DŇA 19. MARCA 2021, NA LIEČEBNEJ SLUŽBE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BIBLIE ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAPITOLY, KTORI TERAZ UŽ CHODIA PO TVARI ZEME POSLANÍ BOHOM OTCOM A PRIPRAVUJÚ NÁRODY NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA A VEDÚ ZBOR POKÁNIA A SVÄTOSTI, PRI JEDNOM NARIADENÍ UZDRAVENIA DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA VIAC AKO 100 ROČNÁ MASIYE, KTORÁ SA NARODILA …Continue reading

Off 

STAV SRDCA, KTORÉ VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA

KÁZANIE DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY Môžeme sa najprv pozrieť na srdcia, ktoré vstúpia ? Hovorím o  1 Samuel 16:7 7 Ale Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol; lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí …Continue reading

Off 
1 2 3 4 91
Top