Home
 

ZAKLADANIE KRESŤANSKEJ VIERY NA SKALE, 1. časť – BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Prorok BOŽÍ DR. OWUOR,

Evanj. Matúša 7:24-27:

Dom na skale a dom na piesku.

24Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. 26A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. 27A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.

Včera sme videli, že v tomto živote je veľmi dôležité jasne porozumieť a overiť si, na akom základe je budovaný náš kresťanský život. Videli sme nejaké veľmi dôležité veci, dôležité prvky v kresťanskej spáse, čo určuje, čo rozhoduje o našej kresťanskej spáse. Je to náš základ, na ktorom je postavená naša kresťanská spása. 

Včera sme počuli veľmi jasne v správe PÁNA, ako sám PÁN JEŽIŠ hovoril, hovoril veľmi jasne k Cirkvi a povedal, že to bude veľmi, veľmi dôležité pre Cirkvi Kristove, aby si boli istí, že stavajú svoju kresťanskú spásu na náročných okolnostiach na kríži na Kalvárii a videli sme, že hovorí ľudstvu, že to bude veľmi dôležité pre kresťanských veriacich, aby si boli istí, že budujú svoju spásu na základe skaly.

Základ, ktorý vieme, že je JEŽIŠ KRISTUS, PÁN. 

Predtým, ako začneme, my sme videli tiež veľmi jasne, že keď niekto položí základ zakotvenia kresťanskej spásy, oni sú schopní navigovať svoj život, stretnúť sa z výzvami tohto života, a ON hovorí, ako sme videli včera, záleží ako bude postavený základu spásy, kresťanskej spásy, toto tiež určí, ako zvládnu tieto výzvy.

Všetko sa to začalo správou, keď PÁN priniesol do pozornosti k Cirkvi, že je búrka búrok. Je búrka, ktorá prichádza. Môžete to nazvať búrka všetkých búrok. Je búrka, ktorá prichádza v DEŇ PÁNA, KEDY PÁN PRICHÁDZA. A sami môžete vidieť, že v tomto procese prípravy na túto búrku búrok.

Práve teraz je strašná búrka, vidíte, ako poslal JEHO Služobníka, aby prikázal oceánu, aby vyšiel von, Atlantický oceán. A dokonca teraz tiež ako hovoríme, hlas PÁNA je nad oceánom, mieri ku Nemecku, smerom k Mexiku tiež. Ale videli sme veľmi jasne v proroctve, v naplnenom proroctve o súde prichádzajúcom do Karibiku, videli sme, že je tam veľká búrka v oceáne. A videli sme, že je tam veľká búrka na pevnine, zemetrasenie v Mexiku,… zemetrasenie, ktoré zasiahlo Mounth Everest v Nepále, tiež sme videli zemetrasenie v Čile, videli sme proroctvo o zemetrasení prichádzajúcom do Namíbie, zemetrasenie prichádzajúce do Tanzánie, …

Takže je búrka v oceáne, búrka na pevnine, teraz sme videli búrku nebeskú, búrku v nebi, v hlbokom vesmíre, otrase všetkého čo je otrasiteľné, ohromné planéty, hviezdy. 

Takže vidíme, že v procese prípravy na príchod MESIÁŠA, prípravy na tento ohromný Deň, je tu búrka v oceáne, búrka na pevnine, nebeská búrka, búrka vo vesmíre, búrka nebeských telies, vesmír sa trasie, búrka naprieč planétou a galaxiami. 

Takže PÁN prináša do pozornosti Cirkvám, že prichádza búrka všetkých búrok, DEŇ BÚRKY. Takže otázka je: ako prežijete tento deň? Prežijete tento deň búrky všetkých búrok?  Pretože keď proces prípravy cesty na Slávny príchod Mesiáša tohto dňa, je sprevádzaný takou búrkou, ktorá otriasa Zemou, otriasa oceánom, otriasa planétami, galaxiami, otriasa celým vesmírom, o koľko väčšia búrka bude toho Dňa? 

To je dôvod, prečo PÁN povzbudzuje Cirkvi v Písme, môžeme si pozrieť v  evanjelium Lukáša 6, používam to, aby som položil základ a úvod pre porozumenie všetkých ľudí. PÁN prináša do pozornosti Cirkvám, že to bude veľmi dôležité pre múdru Cirkev, opatrnú Cirkev, Svätú Cirkev, serióznu Cirkev, aby si bola istá, že je dobre informovaná, vzhľadom na definície v PÍSME. To je tá Cirkev, ktorá pokladá svoje základy na SKALE. SKALA, KTOROU JE JEŽIŠ. SKALA všetkých vekov. 

Predtým, než začneme s dnešnou správou, my sme tiež videli, že v tomto živote tiež budú búrky. Búrky života. V podstate, keď niečo vychádza veľmi čisto a jasne, je to, že tí, ktorí budujú svoju spásu na skale a tí, ktorí sú blázniví a budujú svoju spásu na piesku, na nich oboch príde búrka. A dnes to otvorím veľmi serióznym spôsobom, prinesiem do vašej pozornosti milovaní ľudia, veľmi serióznym spôsobom, že znovuzrodení ( kresťania ) a nie znovuzrodení – ( ľudia / veriaci, pozn. ), stále musia čeliť búrke. Búrka stále prichádza. Takže PÁN prináša do vašej pozornosti, že je tu búrka v tomto živote. V tomto živote bude stále búrka, či ste znovuzrodení, alebo nie. ( Znovuzrodení – evanj. Jána 3:3-5 )

ON hovorí, že keď ste znovuzrodení, spôsob, akým zvládnu tieto výzvy tohto života, búrky tohto života,  búrka s milovanou osobou, búrka s prácou a nezamestnanosťou, finančnou krízou, … váš syn pije alkohol, .. vaša dcéra je prostitútka, odišla zo školy,.. videli sme veľa výziev, s ktorými majú kresťania problém, pokúšajú nimi prejsť v tomto živote. Takže tu sú búrky v tomto živote. Môžete ich volať malými búrkami, niekedy to nie sú malé búrky. A čo z toho vychádza veľmi jasne, je to, že na základe, na akom kresťanskí veriaci položili ich kresťanskú spásu, potom takým spôsobom z toho základu riešia výzvy tohto života. 

Inými slovami povedané, že tí, ktorí zakladajú svoju spásu na skale, základ je SKALA, oni vždy zvládnu výzvy tohto života Zbožným spôsobom, s bázňou pred Hospodinom, v závislosti na BOHU, BOŽÍM spôsobom. 

 na preklade sa bude pokračovať

Off 

29.11.2017 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top