Home
 

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINA TRASIE CELÝM VESMÍROM, AKO DVE NEUTRÓNOVÉ HVIEZDY SA ZRAZIA, BOŽÍ PROROK DR. D. OWUOR

NAJMOHUTNEJŠÍ PROROK HOSPODINOV TRASIE CELÝM VESMÍROM
A TRASIE VŠETKÝM STVORENÍM, čím nebezpečne trasie doslova každou planétou.

MONUMENTÁLNE PROROCTVO NAPLNENÉ NAD OBLOHOU
7. AUGUSTA 2017

Prorokované pred desaťročím: 23. Januára 2008  v Indii, v meste Mumbai:

…HOSPODIN, BOH IZRAELA, ON ide zatriasť Nebom nad Zemou. A toto prichádza, toto sa stane: najväčšia kolízia, ktorá sa nikdy neudiala nad Zemou, a vidím, ako častice sa rozbíjajú a vidím plamene namodralých iskier, ako cesta ohňa …

27. Augusta 2005 v Keni, v meste Nyahururu:

….veľmi skoro, ako je napísané v knihe Joel 2: 28- 32 …prichádza to z tohto smeru ( ukazuje rukou ), a smeruje to týmto smerom ( ukazuje… ). A tam niekde je kolízia, zrážka.

22. September 2007Otras nebeských telies – naplnené úžasným spôsobom. 

Úžasné, mimoriadne správy:

ŠOK A STRACH
17. AUGUST 2017
ZRÁŽKA 2 HVIEZD

Titánová zrážka dvoch neutrónových hviezd, absolútne historické a ohromujúce.

NÁVRAT KRISTA JE BLÍZKO! 

OTRAS NEBESKÝCH TELIES

26takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko príde na Svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať.

Lukáš 21:26

Zrážka vyvolala strašnú titanovú explóziu v hlbokom vesmíre, nikdy nevidené od stvorenia. A vyžaroval historický výbuch tepla do vesmíru, ktorý nikdy predtým nebol videný. Výbuch tepla vyžaroval po zrážke. A iba jedna sekunda záblesku z tohoto výbuchu tepla z tejto monumentálnej explózie uvoľnila množstvo tepla, ktoré by slnko vyprodukovalo za jeden bilión rokov. Intenzívne záblesky žiarenia gama trvali zhruba sekundy, ale obsahovali toľko energie, ako slnko vydáva za trilión rokov.

Titánová zrážka spôsobila titánovú silu, ktorá následne otriasla celým vesmírom. Titanická zrážka vyliala do kozmického priestoru trosky, ktoré sú ekvivalentné 16 000 násobku veľkosti Zeme. 

NAJVIAC ALARMUJÚCE!

Táto zrážka násilne zatriasla všetkými planétami vesmíru. Spôsobila, že celý vesmír sa prudko otriasol. A násilne triasol nebezpečne tým, že sa kymácal zo strany na stranu. Zapríčinila, že celý vesmír sa násilne triasol, ako keby malo dôjsť k zrúteniu a havárii, so všetkými ohromnými Galaxiami a planétami. 

V správach:
Dve hviezdy sa zrazili vo vesmíre, zatriasli vesmírom a vyvrhli von ohromné množstvo zlata. Kolízia v podstate zapríčinila nebezpečný otras vesmíru a násilný otras zo strany na stranu, ako keby malo dôjsť k zrúteniu a kolapsu všetkých svojich 10 biliónov Galaxií. 

V správach ďalej čítame:
Neutrónové hviezdy sa zrazili: dve hviezdy sa zrazili, otriasajú tkaninou vesmíru a rozprašujú ju. 

ZEMETRASENIA

MOCNÝ PROROK HOSPODINOV PRIKÁZAL V HLBOKOM PRIESTORE
BOLO TO TAK SILNÉ, TAK STRAŠNÉ A TAK HROZNÉ…

 … bude to dokonca rozdielne na oblohe… zrážka zapríčinila, že sa časť oblohy zahalila a prekryla natrvalo. Aby sa absorbovala obrovská sila vyplývajúca z titanickej zrážky dvoch hviezd, v najväčšom šoku a zázraku všetkých čias, teraz, ako MOCNÝ PROROK HOSPODINOV nariadil Titanovú zrážku.

Z konferencie – 23. Januára 2008  v Indii, v meste Mumbai:

…HOSPODIN, BOH IZRAELA, ON ide zatriasť Nebom nad Zemou. A toto prichádza, toto sa stane: najväčšia kolízia, ktorá sa nikdy neudiala nad Zemou, a vidím, ako častice sa rozbíjajú a vidím plamene namodralých iskier, ako cesta ohňa …
…OTČE v MOCNOM MENE JEŽIŠ, s týmyto rukami TY budeš hýbať hviezdami a planétami,  s týmito rukami hýbeš Zemou, .. s týmito rukami hýbeš hviezdami a planétami,…

PROROCTVO ZO DŇA 7. OKTÓBRA 2007:
Ohromná, ohromná zrážka sa uskutoční nad Zemou, vidím ju prichádzať a keď prichádza, vydáva biele svetlo a oheň akoby častice, znova opakujem, bude ohromná zrážka nad Zemou, to je to, čo predstavuje zázraky na Nebi a na Zemi.

PROROCTVO 22. SEPTEMBRA 2017:
v knihe Joel 2 kapitole, …HOSPODIN HOVORIL SO MNOU o trasení Neba a Oblohy, toto je opakujúci sa rozhovor, ON hovorí o zrážke, ktorá sa stane nad Zemou s hviezdami a častice tej zrážky explodujú akoby oheň.

Off 

11.11.2017 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top