Home
 

NOVÝ SOLÁRNY SYSTÉM STVORENÝ NA PRÍKAZ NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA, BOŽÍ ROROK DR. OWUOR

ŠOK A OHROMENIE!

AKO NAJMOCNEJŠÍ PROROK PÁNA NARIAĎUJE
STVORENIE CELÉHO NOVÉHO SOLÁRNEHO SYSTÉMU

5. August 2012 – na stretnutí v Utawale v Keni: 

Chcem sa s vami zdieľať s niečím veľmi horúcim od Trónu BOŽIEHO. Túto minulú noc PÁN hovoril so mnou a v tom rozhovore ma PÁN pozdvihol hore a zobral ma priamo ponad Zem, túto minulú noc, a zobral ma ďaleko do hlbokého vesmíru a prekročili sme časť, ktorá bola pokrytá, myslím , že to bola stratosféra tam, bola to jedna zóna veľmi vysoko, a bola pokrytá s látkou podobnou oblaku, to bola iná zóna a potom PÁN povedal: ” POZRI”

A keď som sa pozrel po mojej pravej strane, videl som niekoľko planét, pretože boli osvetlené, po mojej pravej strane, …  hlboko v planétach, oni išli ďaleko, a ja som ich videl zoradené. Každý sa pozerajte, ako boli zoradené, túto noc, PÁN ma tu zobral hore, a ako oni boli zoradené, boli jedna tu…jedna tu… jedna tu… jedna tu… v určitom druhu zoradenia ( ukazuje ), dovoľte mi podať touto cestou,.. cesta, ako boli zoradené, planéty, po mojej pravej strane, boli jedna tu… jedna tu… jedna tu… ale vo všeobecnej priamej čiare. 

Potom PÁN hovoril hlasom a ON povedal: čoskoro to bude objavené. Takže to, čo vám odovzdávam dnes, to čoskoro uvidíte vo vašich globálnych teleíznych vysielaniach. Ja som videl proces stvorenia. Túto noc. Keď ma PÁN zobral vysoko ponad oblohu a videl som JEHO RUKU a priložil trochu JEHO RUKU a položil na ten vyzeralo to ako biely oblak, … čokoľvek to bolo… ( ukazuje rukou ), a potom hlas PÁNA hovoril: “teraz poďme, ale použijme teraz inú cestu.” A použijeme cestu týmto smerom. 

A keď sme teraz prichádzali naspäť na Zem, v tomto smere, ON ma zobral do ústavu, inštitúcie. Keď sme došli na Zem, došli sme do inštitúcie, PÁN ma zobral do inštitúcie a ten ústav má vstupnú halu, vstupnú bránu. V tej vstupnej hale boli nejaké topánky, boli použivané nejakými študentmi si myslím, možno doktormi, alebo študentmi astronómie, ale videl som, že nebolo až tak dobre postarané o topánky.

A potom PÁN povedal: OTVOR DVERE A POĎME. A potom, keď sa dvere otvorili, mali zámkové uzatváranie ( vysvetluje, ako sa dvere zatvárali, zapadali zámkovo do seba, ako puzzle ), vyšli sme vonku a potom som sa zobudil.

Počúvajte drahí ľudia, nad Zemou sa udeje planetárna udalosť. Bude to znak a zázrak, tu nad Zemou. Počúvajte ma národy Zeme, PÁN hovoril so mnou tohto dňa, 5 – ho dňa mesiaca Augusta, 2012,  ja vám to hovorím, že PÁN hovoril so mnou o planetárnej udalosti, ktorá sa uskutoční, vysoko nad Zemou. Ja vidím niekoľko planét, ktoré sú zoradené v priamej línii, chystajú sa zoradiť, možno to nebude presne rovná línia, ale sú  – jedna tu.. jedna tu… jedna tu… ale vo všeobecne priamej línii. A potom to obajvia. PÁN stvoril novú planétu. A PÁN teraz otvorí vedcom ich rozum a dovolí im, aby to objavili. A čoskoro to uvidíte vo vašich celoglobálnych televíznych vysielaniach, 

A keď uvidíte túto planetárnu udalosť, potom budete vedieť, že ústa PÁNA, ..  že ON hovoril,  a MESIÁŠ – ON PRICHÁDZA PRE SLÁVNU CIRKEV A TOTO SÚ ZNAKY A ZÁZRAKY, O KTORÝCH HOVORIL PROROK JOEL, ŽE NAVŠTÍVIA ZEM A VESMÍR, KEĎ ON POVEDAL, ŽE BUDÚ ZNAKY A ZÁZRAKY V TÝCHTO DŇOCH, NA NEBI, AJ NAD ZEMOU.

Dnes nech je známe, že ústa PÁNA, ŽE ON HOVORIL. 

Shalom. 

***

A všetky národy boli zvedavé, akým spôsobom to bolo povedané,.. A prešlo 38 dní po tomto ohromujúcom nariadení, a v plnosti času sa šokujúce slová zmaterializovali. Národy vedeli, že toho dňa, kedy učinil toto seriózne prehlásenie, tiež sa stalo v určený čas, v ktorom bol stvorený nový solárny systém nad Zemou. 

A PRIŠIEL 16. OKTÓBER 2012

a slová boli ohromujúco naplnené, vo vedení vedcov v inštitúte na tejto planéte…

 

…na preklade sa bude pokračovať… 

Off 

13.9.2017 This post was written by Categories: Naplnené Proroctvá Comments are off for this post


Top