Home
 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Prvé proroctvo dňa 22. júna 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH YAHWEH, ohromný BOH IZRAEL, MOCNÝ, MOCNÝ BOH ABRAHÁMA, BOH IZÁKA, NAJMOCNEJŠÍ BOH JAKOBA, NAJMOCNEJŠÍ BOH CELÉHO ĽUDSTVA, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, STVORITEĽ NEBA A ZEME, STVORITEĽ VESMÍRU, JEHOVAH ELOHIM, HOSPODIN ZÁSTUPOV, TEN, KTORÝ PRICHÁDZA V HUSTOM VEĽKOM OBLAKU,

PÁN hovoril kumne túto minulú noc požehnaní ľudia, po veľmi ohromnej konferencii, ktorá sa konala minulú noc, až do rána východo-afrického času. Túto noc keď som zaspal, PÁN prišiel celou cestou z Neba aby hovoril s JEHO SLUŽOBNÍKMI, a ja vidím míting, na ktorý odchádzam, je tu míting, na ktorý ma PÁN posiela, a potom na tom mítingu v momente PÁN mi spôsobil, aby som prikázal a povolal oheň ELIÁŚA, aby padol z Neba.

A v okamihu, šokujúcom okamihu na tom mítingu obrovský oheň, veľmi obrovský oheň padol z Neba. Padol dole z Neba a bol to hrozný moment, ľudia utekali preč, v tomto rozhovore. Znova, PÁN mi ukázal míting a miesto na ktoré ma posiela, a na tom mítingu vidí množstvo ľudí, s niektorými rozprávam, už som ich videl, hovoril som s nimi tu a tam,.. niektorí ma prijali, boli sme tam na mítingu.

A na tom mítingu mi PÁN prikázal, aby oheň ELIÁŠA padol z Neba, a v tom presneom momente, keď som dvihol moju ľavú prorockú ruku a prikázal ohňu Eliáša, aby padol z Neba, padol dole z Neba, potom obrovský plameň, nikdy som nevidel taký plameň, obrovský plameň prišiel z Neba a padol na Zem. Prišiel celou cestou a padol a ľudia boli šokovaní, vydesení, šokovaní a utekali.

OHROMNÝ ČAS prichádza do Cirkvi!

A potom pamätám, že ten, ktorý mal na starosti kameru, Michal Nieswand, zakričal som na Michala: nie, nie, nie! Pozri hore! Sláva, OHEŇ ELIÁŠA padá spoza teba tu, buďte si istý, že to nahráte, tak sa snažil nasmerovať kameru smerom za ním.

Tu je míting, na ktorý ma PÁN posiela, a oheň ELIÁŠA v mojej prítomnsoti, keď som prikázal, aby oheň ELIÁŠA padol z Neba” HALLELUJAH! OHEŇ MOCI PRIŠIEL!

Človek teraz musí činiť pokánie! Človek sa teraz musí pripraviť na PRÍCHOD MESIÁŠA! PRE PRÍCHOD KRÁĽA! ČAS JE NA KONCI!

Je tu míting, na ktorý prichádzam, HOVORÍ PÁN.

PÁN ma priniesol na ten míting a potom zapríčinil, aby som prikáazal, aby oheň ELIÁŠA padol dole. A obrovský, historický plameň padol dole z Neba. Ľudia utekali preč! EEI!!!

ČIŇTE POKÁNIE NÁRODY ZEME!  

Odvráťte sa od zlomyseľnosti, zla, odvráťte sa od hriechov! odvráťte sa od nemorálnosti, odvráťte sa od falošných prorokov, falošných proroctiev, falošných apoštolov, ktorých vidíte na všetkých kresťanských Televíziách!

V Amerike, vidíte tam tie zvody, od skupinkárstva v Keni! skupinkárstva v Afrike, racizmus po celom svete, v Austrálii, všade, odvráťte sa od zvodov, odvráťe sa od nemorálností,

ODVRÁŤTE SA OD EVANJELIA PROSPERITY!!! NAVRÁŤTE SA NASPÄŤ K EVANJELIU KRÍŽA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

KRÍŽ JE MOC SPÁSY! KRV JEŽIŠA! NAVRÁŤTE SA KU SVÄTOSTI!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRETOŽE BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA!

NIKTO ! NIKTO NEUVIDÍ PÁNA!

Tu je míting, na ktorý prichádzam a ja prehlasujem dnes, že keď prídem na ten míting, potom OHEŇ ELIÁŠA, OHEŇ BOH AYAHWEH PADNE Z NEBA, obrovský plameň, väčší, než ako ste videli predtým, oveľa jasnejší a väčší, trošku tenší odhora ale zospodu obrovský oheň padol. Ľudia utekali preč. EEEeeei! Čas sa zmenil.

KRÁĽ PRICHÁDZA!

POĎME SA NAVRÁTIŤ KU KRÍŽU!

POĎME SA NAVRÁTIŤ K EVANJELIU KRVI JEŽIŠA!

KRÁĽ PRICHÁDZA!

MÔJ PÁN PRICHÁDZA!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU PÁNA! PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!

A včera mi PÁN ukázal, ako som bol oddelelný pre Izrael. ČAS JE NA KONCI! Falošní proroci, ktorých vidíte vo vašich, voláte ich kresťanské televízie, ČAS JE NA KONCI!!! ČAS vypršal pre falošných prorokov, ČAS SKONČIL PRE FALOŠNÝCH APOŠTOLOV A FALOŠNÝCH KAZATEĽOV!, ktorých vidíte v Amerických kresťanských televíziách, chrlia zvody, klamstvá do celého Sveta, ČAS JE NA KONCI! ČINTE POKÁNIE! ČINTE POKÁNIE A NAVRÁŤTE SA KU SPRAVODLIVOSTI!  

V Zjavení Jána 19: 6-9 oslavuje príchod svadby Baránkovej večere a ON hovorí, že nádherné biele rúcho bolo dané Cirkvi, aby si obliekla, aby vstúpila na Svadobnú hostinu.

ON hovorí, že nádherné rúcho je spravodlivosť Cirkvi!

ČIŇTE POKÁNIE!

ČIŇTE POKÁNIE AMERIKA! ČIŇTE POKÁNIE BRAZÍLIA! ČIŇTE POKÁNIE ARGETNÍNA, ČIŇTE POKÁNIE EURÓPA!, ČIŇTE POKÁNIE AFRIKA! ČIŇTE POKÁNIE AFRIKA! ČIŇTE POKÁNIE AUSTRÁLIA! ČIŇTE POKÁNIE ÁZIA! ČIŇTE POKÁNIE NÁRODY! OSTROVY! OCEÁNY! HORY! ČINTE POKÁNIE,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ČIŇTE POKÁNIE A NAVRÁŤTE SA KU KRÍŽU A KRVI!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Todah rabah, toda haverim, baruch hashem,  

Off 

22.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top