Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SÚDE DO KENE, O VYPUSTENÍ ŠELMY, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, druhé proroctvo
sumarizácia:  

Amen, požehnaní ľudia, znovu teraz, HOSPODIN okamžite hovoril so mnou, keď som skončil s vami hovoriť, požehnaní ľudia. Potom HOSPODIN zapríčinil, že som bol unavený, zaspal som a znova hovoril so mnou. 

Preto je potrebné, aby táto krajina činila pokánie, pretože som videl, ako som vám hneď pri prvom vstupe naživo v rádiu hovoril, potom ma Pán veľmi unavil a potom so mnou znova hovoril. 

Vidím šelmu, ktorá bola v klietke. Videl som to. Ľudia prechádzali okolo. Potom som videl, že je uvoľnená. Vidím šelmu, strašnú šelmu. Nikdy som nevidel takú hroznú šelmu a ľudia utekali pred šelmou. 

A potom som videl ľudí, barle niekoho. A potom prišiel oheň. A keď sa pokúšajú ľudia utekať pred ohňom, oni skĺzli a videl som, ako padajú s barlami. Nemohli utekať.

 A potom, potom vidím ľudí, ktorých hlavy sú veľké. Vidím ľudí, ktorých hlavy sú veľké a sú takí tenkí. Znovu, po prvom živom vstupe,( prvom proroctve dnes ) s vami požehnanými ľuďmi, som prišiel, aby som sa s vami podelil o ohromnom, ohromnom suchu, ktoré prichádza, že ak nebudete činiť pokánie, HOSPODIN to spôsobí, aby sa to stalo v tejto zemi. 

A potom, požehnaní ľudia, potom ma HOSPODIN uspal a ja som zaspal okamžite, potom, ako som s vami ráno hovoril. Potom mi ukázal zviera, ktoré bolo v klietke. Šelmu, ktorá bola v klietke a tá šelma, ľudia prechádzali okolo, chodili, chodili tam okolo. Potom bola táto šelma vypustená, bola prepustená a ja som videl ľudí bežať. 

A potom som videl, neviem, či to bolo z dôvodu, že ľudia utekali pred šelmou, potom čo šelma pohltila ľudí, ale videl som ľudí s barlami. Teraz barle, barle a potom oheň. Videl som, že sa snažia utiecť pred ohňom, ale mohli ste vidieť, že skĺzli a spadli. Videl som ich, že nemohli utekať. Tak sa pokĺzli a spadli. 

A potom, potom, PÁN mi ukazuje, vidím to, vyzerá to byť skôr ako Národná služba mladých, alebo niečo podobné, behajú, pomáhajú ľuďom, ale títo ľudia majú veľké hlavy a telá vyzerajú tak, že hlava sa zväčšuje. Takže to znamená hladomor a hladovanie. A oči sú vypúlené von. Oči sú teraz väčšie. Hlavy sú v porovnaní s telom väčšie. Hlavy sú teraz trochu väčšie ako telo. To sú ľudia, ktorí hladujú. Videl som ľudí, ktorí boli podvýživení. Hrozná váha tých ľudí.  

Prosím činte pokánie, pokánie prosím, pokánie, aby sa tieto veci, ktoré hovorí HOSPODIN, nestali v tejto zemi. Pamätajte na prebudenie, a …. prerušené spojenie ,…. 

Znova, prosím, činte pokánie! Prosím činte pokánie! Tento národ potrebuje pokánie. A som si istý, že aj ľudia v zahraničí si uvedomili, že Keňa musí činiť pokánie. Pretože mnohokrát videli, že keď DVAJA PROROCI HOSPODINA prichádzajú naživo do rádia, niektorí odpočúvajú ich telefón. Niekto si nahráva na telefón, všetky tieto veci teraz … 

Dokonca aj ľudia v zahraničí si všimli, že keď prichádzajú DVAJA PROROCI PÁNA naživo do rádia, keď PÁN chce hovoriť s národmi, koľkokrát počujete, ako bol telefón prerušený, takže to môže byť prerušené práve v momente, keď sa snažia hovoriť, čo PÁN hovoril. Počujete, že niekto prerušil telefón na tejto strane. Národ potrebuje činiť pokánie! Je to potrebné, aby tento národ činil pokánie!

NEPOZNÁTE TÝCHTO DVOCH, S KTORÝMI MÁTE DO ČINENIA! TOTO SÚ DVAJA NAJHROZNEJŠÍ PROROCI BOHA YAHWEH! Musíte činiť pokánie! 

Po rozhovore s vami o suchu a uzavretom nebi, že HOSPODIN uzavrie Nebo nad zemou, ak nebudú činiť pokánie, eh? Potom ma HOSPODIN zaspáva a ukazuje mi šelmu, ktorá je prepustená a ľudia utekajú. 

A potom, potom vidím ľudí s ich barlami, s barlami. Neviem, či je to z pohltania šelmy, ktorá vyšla, vidím ich s barlami, oheň prepukol a keď ľudia utekali tak padali. Vidíte, že padajú. Nemohli utekať. 

A potom mi ukázal HOSPODIN, že ľudské hlavy boli väčšie. Telá sú podvýživené. Ich telá boli vyčerpané od hladu a hladomoru. 

Musíte činiť pokánie! Viete Keňa, že musíte činiť pokánie. Zvyčajne prichádzam hovoriť naživo do rádia a zakaždým, keď sa snažím prísť naživo, počujem, ako môj telefón je odpočúvaný nejakou podlosťou …
Tento národ musí činiť pokánie! Musíte vedieť, kto sú TÍTO DVAJA PROROCI!  

Budete činiť pokánie. Povinne budete činiť pokánie. 

Off 

15.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top