Home
 

PROROCTVO O HISTORICKOM SUCHU A ZATVORENOM NEBI PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 14. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 14. APRÍLA 2019, prvé proroctvo v ranných hodinách
sumarizácia:  

Teraz, požehnaní ľudia, toto je to, čo sa deje teraz. Ja viem, že vy ste vo vašich Zboroch kde činíte pokánie teraz a pravdepodobne tiež celoglobálne.

Ale, PÁN mi ukázal veľké vozidlo, to je veľmi obrovské vozidlo. Veľmi veliké. Neviem, či je možno 30 – 40 metrov vysoké, kolesá tohto vozidla sú veľmi, veľmi obrovské. Veľmi obrovské vozidlo, slávne vozidlo, čisté biele, slávne vozidlo. Kolesá sú veľmi veliké. Zdajú sa byť vysoké 30-40 metrov, veľmi obrovské kolesá, viete si predstaviť.

A tie pneumatiky kolies sú dosť veľké. Nie je to len jeden súbor štyroch kolies. Sú to dosť veľké kolesá. To je obrovské vozidlo a toto vozidlo ide cez krajinu a v tejto krajine je úplné sucho. Vôbec nie je dážď, až kým sa pôda nestane načervenalá. Pôda je načervenalá a nie je ani jeden list, nerastie ani jeden list. Ani jeden list nevyklíčil, nevyrástol, nevyrástol z pôdy.

 Pôda sa stala celkom červenkastá, oranžovo-červenkastá. A toto vozidlo je vedené DVOMA  NAJMOCENJŠÍMI PROROKMI PÁNA. A Cirkev je v tomto vozidle, a prechádzajú jedným z najväčších období sucha, pravdepodobne najväčšieho v dejinách tejto krajiny. A nie je dážď. Je sucho a nie je dážď. 

A nie je ani jedného lista. A toto vozidlo je pospájané veľmi mocne a ide cez množstvo prachu, poskakuje, vymrští sa a strhne, riadi hore do neba. A to je to, čo mi PÁN znovu ukázal. 

Toto obrovské vozidlo stúpa, ide, ide všade. To sa deje s lietadlami, stúpajú ponad kopce. A nie je tu ani jeden list. Ani jeden list, ani jeden malý list, spôsob, ako vidíte list rásť na pôde. Ani jediný list. Celkom, celkom, celkom suchá pôda.
A toto vozidlo vedú DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI BOHA YAHWEH. 

Dovoľte mi povedať následovné. Budem tu pre vás čítať z Písma, aby ste dosiahli úplné porozumenie, prečo by ste mali veľmi, veľmi vážne pred Hospodinom činiť pokánie. 

Teraz, najväčší strach, DVAJA SLUŽOBNÍCI HOSPODINA, ktorí chodia v tejto krajine. Vidíte ich na stretnutiach. Zaznamenali ste ich oddelene. Všetci ste mali možnosť vidieť v tejto krajine DVOCH PROROKOV HOSPODINA a aj v iných krajinách, kde boli zjavení. 

Takže najväčší strach, ktorý sme mali, je ten, že sme sa vždy báli, že uprostred tejto veľkej lásky a požehnaní a uzdravení a zázrakov a prebudenia, žeby HOSPODIN YAHWEH mohol raz prísť, by sa mohol raz rozhodnúť konečne, poviem najprv swahilsky, … a potom v angličtine. 

Dovoľte mi, aby som vám to teraz povedal v angličtine, že, ako si ľudia zaznamenávajú týchto DVOCH PROROKOV na stretnutach s kamerami a zaznamenávajú si ich, vidia, že spolu chodia, jeden kráča týmto smerom, druhý v opačnom smere. Niekedy ich nahrávajú spolu. Jeden je mierne vyšší ako ten druhý. Najväčší strach, ktorý vždy máme, je ten, že PÁN jedného dňa konečne povie, že dosť je dosť. Toto je hodina, v ktorej teraz predstavujem, kto sú TÍTO DVAJA PROROCI tomuto národu. 

A najstrašnejším spôsobom, my sa vždy obávame, že ON sa môže rozhodnúť, že ich predstaví veľmi strašným spôsobom, najstrašnejším spôsobom, najhorším spôsobom, aby sa všetci mohli báť raz navždy, aby nebolo možné viacej očierňovanie, vydieranie, žiadne ohováranie, žiadne zloby, žiadne lži napísané proti NIM v tlači. 

To je najväčší strach, ktorí TÍTO DVAJA SLUŽOBNÍCI PÁNA vždy mali. Vždy vedeli, že ich poslanie bolo vždy veľmi, veľmi neľútostné, kruté. Ich poslaním je stretnúť sa s antikristom a falošným prorokom a bojovať proti nim v čase, keď bude Cirkev zobratá. 

Takže táto misia volá po bojovníkov, bojovníkov, ktorí ešte neboli odhalení. Pretože teraz vidíte len to, čo je dobré, chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú, nemí hovoria, ale ľudské telo, spôsob, akým poznáme ľudské telo, môže byť sebauspokojenie a familiárnosť. 

A to je dôvod, prečo sa vždy obávame, že by sa PÁN mohol rozhodnúť, že: „Viete, teraz je čas predstaviť, kto sú títo DVAJA PROROCI BOHA a prečo sa nazývajú NAJMOCNEJŠÍ, NAJHROZNEJŠÍ PROROCI vôbec poslaní na Zem. A HOSPODIN sa môže rozhodnúť, že ich predstaví najstrašnejším spôsobom, ktorý spôsobí, že sa ich budú báť a utekať od nich na veky. 

Znova, vidím veľmi veľké vozidlo a DVAJA PROROCI PÁNA riadia toto vozidlo a Cirkev je vo vnútri. A toto vozidlo prechádza cez terén. V celej krajine na tejto pôde nevyrástol ani jeden list. Úplné sucho. Celkové sucho. Úplné zavretie neba a pôda, ktorú sa snažím opísať, je taká červenkastá.

Biblia hovorí veľmi jasne, čítam z knihy proroka Jeremiáša 18: 7-8 7Keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. 

A 2 Kronická 7: 13-14 13Keby som zavrel nebesia, a nebolo by dažďa, a keby som rozkázal kobylkám, aby požraly úrody zeme, a keby som poslal mor na svoj ľud, 14a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest ( a neočierňovali DVOCH PROROKOV HOSPODINA ), ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. 

Požehnaní ľudia, činte pokánie! Činte pokánie vo vašich Cirkvách! Pokánie, pokánie, aby ste nezahynuli! Pokánie požehnaní ľudia. POKÁNIE! A znova, keď idete pred Hospodina, aby ste činili pokánie, prosím, POKÁNIE! Prosím, POKÁNIE! POKÁNIE! Keňa POKÁNIE! SPRÁVA o očierňovaní, čoho sa táto krajina dopustila proti Hospodinovi, ohovárania a zloby, zámer zavraždiť, keď PÁN tu priniesol spravodlivosť, priniesol svätosť! Priniesol len Božie Kráľovstvo, Schody nebies! Priniesol len uzdravenia zmrzačených, slepých, hluchých, nemých, paralytikov, krvácajúcich stavov, rakovín, nádorov, lepry, HIV / AIDS, krvných ochorení, cukrovky a všetkých iných chorôb.  

POKÁNIE Keňa! Takže dnes, keď idete pred Hospodina, činte pokánie, prosím! Vo swahilčine hovoria …..
Pretože teraz som vám ukázal, čo je v hlave. Čiňte pokánie, aby sa to nestalo v tejto krajine! PÁN vám môže predstaviť TÝCHTO DVOCH PROROKOV v tom najstrašnejšom a najhroznejšom spôsobe, ktorý vás všetkých prinúti utekať od nich na veky! 

POKÁNIE! MESIÁŠ PRICHÁDZA! POKÁNIE! VIDEL SOM MESIÁŠA! PROSÍM, činte pokánie, aby ste nezahynuli v tomto národe! ČINTE POKÁNIE A NAVRÁŤTE SA K JEŽIŠOVI! Buďte znovuzrodení a buďte svätí! PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO A POKRSTITE SA!
ČIŇ POKÁNIE KEŇA!

 

Off 

15.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top