Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, DVAJA NAJMOCNEJŚÍ PROROCI HOSPODINA, 11. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.. ,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 11. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou požehnaní ľudia, tohto dňa so mnou hovoril drahí ľudia JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH hovoril so mnou veľmi, veľmi serióznym spôsobom.

Túto minulú noc mi PÁN znova hovoril o obrovskom a najstrašnejšom, hrozivom súde, ktorý prichádza do Kene. Toho času sa museli  dotknúť PÁNA veľmi vážne. Teraz začínam rozumieť tomu, že Keňa sa dotkla PÁNA extrémne veľmi, veľmi vážne, pretože túto minulú noc znova.

Včera PÁN hovoril o súde, prichádzajúcom zemetrasení a to bolo tak strašné, veľmi hrozivé zemetrasenie o ktorom PÁN hovoril, budovy sa rúcali, zem sa otriasala veľmi prudko, padali dole budovy a ľudia utekali všade. A na vrchole všetkého je tam vážne sucho, hladomor, ľudia a zvieratá zomierajú v tomto národe.

A dnes, potom, ako bol oznámený súd o zemetrasení, ktoré prichádza do Kene, dnes, v dnešné ráno ma PÁN zobral dopredu, aby som mohol vidieť budúcnosť Kene, takže ja som žil v budúcnosti Kene a keď ma PÁN zobral do dní, ktoré prichádzajú, aby som videl život Kene dopredu, v budúcnosti, odteraz, potom som videl nasledujúce: ja som videl veľmi vážne utrpenie, súženie pohlcovalo tento národ a videl som vážny konflikt.

Videl som mladého muža, ako vyšiel von a zdieľal som sa s tým s úradnými predstaviteľmi, zdieľal som sa s nimi v dnešné ráno a povedal som, čo prichádza do tohto národa. Takže vidím mnoho utrpenia, vidím ľudí v rozbrojoch, konfliktoch a bolo veľmi nepekné sa na to čo len pozerať.

Takže tento národ v jednom bode si myslím ublížil PÁNOVI, tento národ prekročil červenú čiaru BOHA. Je veľmi dôležité porozumieť, že keď národ, krajina, ktorá sa volá Keňa, sa dotkne DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV PÁNA a médiá ich začínajú očierňovať, vysmievať sa, ľudia tejto krajiny museli prekročiť červenú čiaru BOHA a to je dôvod, prečo PÁN hovorí vo sne o súde, ktorý prichádza, o súde, ktorý prichádza.

ON mi ho ukázal a je to neuveriteľné, veĺmi veľké utrpenie, veľmi náročné pre Keňu, veľmi ťažký čas, ktorý je pred vami, veľmi seriózny a ťažký súd BOHA, ktorý prichádza zasiahnúť národ, ktorý PÁN tak veľmi miloval a priniesol tu také množstvo prebudenia. Je to veľmi smutné a veľmi šokujúce vidieť, ako očierňovanie, ohováranie, zlé úmysly, zlo, môže zničiť krásny národ.

A znova, keď som sa s tým zdieľal s vedúcimi predstaviteľmi, ja som sa zdieľal s plnými detailami, čo prichádza do tohto národa. Aby porozumeli, že je tu potreba zhromaždenia sa a zorganizovať národný deň pokánia. A sľúbil somm im, že zorganizujem národný deň zmierenia, pokoja a pokánia, prinesiem ich na miesto, ( park ).

Tento národ nazlostil PÁNA. Národ, kde chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú, nemí hovoria, paralytici chodia, poranené chrbtice boli uzdravené, HIV boli uzdravené, PÁN konal zázraky v tomto národe a teraz PÁN hovorí s JEHO DVOMA PROROKMI denne o súde BOHA, ktorý prichádza do Kene.

To, čo mi ukázal PÁN tejto noci je absolútne veľmi strašné, ohromné utrpenie, seriózne utrpenie, ktoré prichádza pohltiť tento národ, neuveriteľné utrpenie. Ľudia sa obrátia vzájiomne proti sebe, jeden proti druhému. Pretože oni sa dotkli, oni sa dotkli JEHO NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV a očierňovali ich v médiach, v novinách, publikovali čo oni robili ( klamstvá, pozn. ) Oni prekročili červenú čiaru PÁNA.

Jeremiáš 18: 7 7Keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť 8a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. 9A zase keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, 10a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním.

Toto je stratégia pre Keňu. PÁN oznamuje, že zničí krajinu kvôli zlu, očierňovaniu, všetkému zlému, korupcie, výsmechu, nemorálnosti, tu v tomto národe, kde DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI CHODIA, pripravujú cestu pre slávny príchod MESIÁŠA. A oznamujú zvláštny čas spravodlivosti, svätosti.

Ale národ pokračuje v nedbanlivosti, nekajúcnosti a neposlušnosti pred PÁNOM. Keď nebudete počúvať týchto DVOCH, ako je to možné, že neviete, že ste neuposlúchli samotného BOHA JEHOVAH YAHWEH??

Takže teraz PÁN oznamuje denne, že ON zničí národ. Ľudia Kene, Keňa teraz bude zničená. Ale keď Keňa bude činiť pokánie a odvráti sa od hriechov, odvráti sa od zlého, také zlo môže zničiť krásny národ. ON sa pokúšal oslobodiť tento národ, varovať tento národ, aby ľudia činili pokánie.

Ja viem, že idem zorganizovať národný deň pokánia, obnovenia a pokoja. Idem zorganizovať národný deň pokánia, obnovy a pokoja. Aby bolo dané celej Keni príležitosť činiť pokánie. A tiež som povedal a oznámil, že 19. máj bude národný deň pokánia, v Cetnrálnom parku v Nairobi. Aby sa zachránilo prebudenie, ktoré tu je. Zachránilo úžasný národ a ľudí, národ, ktorý nesie posledné prebudenie pre PRÍCHOD MESIÁŠA. A PÁN hovorí: keď moji ľudia, nad ktorým je vzývané moje meno, sa pokoria, budú sa modliť a budú hľadať moju tvár a odvrátia sa od ich zlých ciest, – to je pokánie  – odvrátia sa od ich zlých ciest – to je pokánie – potom ja vypočujem z Neba a odpustím ich hriechy a uzdravím ich národ.

PÁN plače pre Keňu. V tomto národe, kde slepí vidia, chromí chodia, hluchí môžu teraz počuť, spravodlivosť vám bola kázaná tými, ktorí to hovoria s vami teraz, svätosť, zázraky sú v národe,… Ako sa môžete presúvať od tohoto tu, kde PÁN teraz oznamuje zemetrasenie. Veľké zemetrasenie prichádza.

Keď som stál v Centrálnom parku a začal som uctievať v smútku, ako média očierňovali týchto DVOCH PROROKOV PÁNA, potom po tomto stretnutí masívne zemetrasenie zasiahlo celá národ ( asi 2 hod. po stretnutí, pozn. )

PÁN hovorí: TOTO SÚ MOJI GENERÁLI, MOJE DVE PRINCÍPY, TOTO SÚ MOJI NAJSVÄTEJŠÍ PROROCI! NEDOTÝKAJTE SA ICH!!! NEDOTÝKAJTE SA POMAZANÝCH BOHOM! 

NEDOTÝKAJTE SA MOJICH POMAZANÝCH! 

Keňa musí činiť pokánie a odvrátiť sa od hriechov! Od zlého, od očierňovania. Musí byť DEŇ NÁRODNÉHO POKÁNIA. Vidím množstvo mladých ľudí vychádzať von, je to zlé. Je to veľmi zlé! PÁN plače ku Keni, aby činili pokánie. Činte pokánie a odvráťte sa od hriechov, pretože ste sa dotkli NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA! Činte pokánie Keňa, činte pokánie! Činte pokánie a odvráťte sa od hriechov, média musia činiť pokáinie! Cirkev musí činiť pokánie! Každý musí činiť pokánie a odvrátiť sa od hriechov. Odvráťte sa od zlého! Lebo to zničí národ!

BOH vás varuje a hovorí: pozrite sa, budúcnosť je zlá, činte pokánie, aby som vás mohol zachrániť! Keňa musí činiť pokánie! Idem organizovať národné pokánie 19. mája 2019, nech nikto nezlyhá v tom, že nepríde do Nairobi, do Centrálneho Parku, nech celý národ príde a bude činiť pokánie, aby sa zachránil národ.

Aby BOH, BOH NEBA mohol oslobodiť, zachrániť Keňu. Aby obhajoval Keňu znova, aby ochránil Keňu znova.

Činte pokánie Keňa!

Dotkli ste sa NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV BOHA! ku ktorým prišiel OBLAK BOHA OTCA. 

Činte pokánie keňa, Keňa musí činiť pokánie. Činte pokánie, lebo som videl vašu budúcnosť! Videl som vás, ako utekáte! Vidím vás, ako utekáte! ČINTE POKÁNIE! Vidím vás utekať, ale nemáte kde utekať. činte pokánie! Nech médiá činia pokánie! Nech Cirkvi činia pokánie! Nech každý činí pokánie! Nech Keňa činí pokánie v JEŽIŠOVI KRISTOVI, V PÁNOVI. Ochraňujte Slávu Keňa.

Ďakujem vám. 

 

 

Off 

11.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top