Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 10. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.. ,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 10. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH SABBAOTH, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN NEBESKEJ ARMÁDY, ON hovoril s JEHO SLUŽOBNÍMI tejto noci, tejto poslednej noci.  

A ja vidím masívne zemetrasenie prichádzať do Kene, vidím veľmi ťažké zemetrasenie zasiahlo Keňu, veľmi vážne. Veľmi vážne zemetrasenie zasiahlo Keňu, vidím, ako seriózne zemetrasenie zasiahlo Keňu. V Matúšovi 24: 7 nám Biblia hovorí, že aké budú dni, predtým, než MESIÁŠ príde… bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.

To je veľmi jasné v Biblii, že PÁN hovoril o zemetrasení. Teraz PÁN oznamuje Keni, že vážne zemetrasenie prichádza, PÁN je férový a sudca, žiada pokánie. Míting, ktorý prichádza do Nairobi, Centrálneho Parku, nikto z Kene nemůže zmeškať tento míting.

PÁN dáva príležitosť Keni, ísť pred PÁNA v pokání. Znova, videl som veľmi vážne zemetrasenie, ako prichádza do Kene, veľmi, veľmi vážne a veľmi masívne zemetrasenie prichádza do Kene. Národ potrebuje činiť pokánie, súd PÁNA prichádza do národa.

Pamätám sa, v jednom momente som stál pred PÁNOM, vo veľkolepom, mega národnom pokáním a žiadal som pre Keňu pokoj pred PÁNOM, žiadal som pre Keňu pred PÁNOM.

19. mája 2019, nikto, kto sa nazýva Keňan, nemôže zmeškať míting v Centrálnom Parku v Nairobi. Dať vám príležitosť ísť pred PÁNA a činiť pokánie. A odvrátiť sa od hriechov. Pamätáte sa, keď som bol v Centrálnom parku, nedávno, 24. marca a začal som v bolesti, v smútku, v žiali, v agónii a povedal som, že súd BOHA prichádza. A potom, po 2 hodinách, masívne zemetrasenie zasiahlo krajinu.

Milovaní ľudia, PÁN je sudca. Keď budeme činiť pokánie, ON ustúpi, obmäkčí sa. Biblia hovorí v knihe Jeremiáš 18:7-10

 7Keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, 10 a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiním. 

PÁN je veľmi smutný. Varovanie prichádza s radou. PÁN žiada Keňu o pokánie. MESIÁŠ PRICHÁDZA, buďte svätí.

Keď títo DVAJA PROROCI sú tu, buďte veľmi opatrní. Je to veľké požehnanie ich tu mať, ako môžete vidieť, slepé oči sú otvorené, uzdravujúca služba prichádza, chromí chodia, hluchí počujú, zázraky sa tu dejú, Keňa je teraz vybratá spomedzi pohanských národov, aby niesla toto prebudenie, je to obrovská zodpovednosť! Biblia je veľmi jasná, PÁN hovorí:

JA som umiestnil NA NICH MOJE MENO, MOJU SLÁVU,

takže neprineste K NIM vašu neposlušnosť a odpadnutie!

Privediem vás do Kráľovstva Božieho, keď budete nasledovať ICH RADY ( DVOCH PROROKOV HOSPODINA, pozn. )  PÁN dával varovanie, predtým, ako poslal JEHO DVOCH PROROKOV. ON umiestnil na NICH JEHO MENO, JEHO SLÁVU, JEHO AUTORITU, DOKONCA AJ SLNKO TLIESKA. Dokonca aj neutrónové hviezdy sa zrazia a celý vesmír sa otriasa. A oni pripravujú Cirkev v svätosti, spravodlivosti, pre príchod MESIÁŠA.

Odvráťte sa od hriechov. Biblia hovorí o dobrote milosti, milosti PÁNA JEŽIŠA, takže PRIPRAVTE CESTU PRE PRÍCHOD PÁNA JEŽIŠA. Prosím, tu je zodpovednosť.  Buďte svätí, buďte spravodliví. Odvráťte sa od hriechov, odvráťte sa od zla, pozrite sa koľko korupcie, koľko zla, dokonca aj v Cirkvách, odvráťte sa od nemorálností,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Ďakujem vám, todah Shalom.

Off 

10.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top