Home
 

PÁN PRIPOMÍNA VÝZNAMNÉ PROROCTVO ZO DŇA 2. APRÍLA, 2004

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 3. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, ja prichádzam dnes k vám o 10 hod. EAT ( východo- afrického času ) zdielať sa s vami a hovoriť trochu o zamyslení sa nad proroctvom hovoreným v minulosti, nech vám PÁN pomôže postupne.

Pamätám sa na proroctvo v roku 2004, 2. apríla 2004, kedy PÁN hovoril množstvo proroctiev, velikých proroctiev, ale tu je osobitné proroctvo, ktoré veľmi vyniká. Proroctvo, kedy som stál pred trónom BOHA VŠEMOHÚCEHO A DVAJA PROROCI PÁNA STÁLI PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME.

Trón BOŽÍ bol pokrytý s čistou bielou Slávou ako sneh a úplne pokrytý, úplne pokrytý bielou, a ON, ktorý sedel na Tróne, mi dal vedieť, že sedí na Tróne a venoval zvláštnu pozornosť rozhovoru pred DVOMA, ktorí stáli pred HOSPODINOM celej Zeme, ktorý sedel na JEHO TRÓNE. A tiež si pamätám veľmi dobre, že keď DVAJA PROROCI PÁNA YAHWEH stáli pred Trónom BOHA v Nebi, potom BARÁNOK, SLÁVNY BARÁNOK BOŽÍ, KRÁĽ, MESIÁŠ, tiež sedel na JEHO TRÓNE, BIELOM TRÓNE a potom, tiež, veľa vecí sa tam dialo.

Znova chcem ísť skrze tieto veľmi dôležité proroctvá, proroctvá BOHA YAHWEH.  2. apríla 2004, veľmi, veľmi významné, podstatné proroctvo, s ktorým sa chcem zdielať, ako som stál pred TRÓNOM BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI, KEDY DVAJA, KTORÍ STOJA PRED BOHOM CELEJ ZEME, stáli pred miestom TRÓNU BOHA A SLÁVA PÁNA pokrývala TRÓN AKO HORA, ja to vysvetľujem v každej krajine kde mám príležitosť, ja to opisujem.

Ako HORA SLÁVY pokrývala TRÓN a keď DVAJA, ktorí stoja pred PÁNOM, HOSPODINOM celej zeme tam stáli, potom Ján Krstiteľ vyšiel od miesta TRÓNU a prišiel k NIM. A potom príval, množstvo udalostí sa stalo, a potom HLAS PÁNA, po rozhovore s Jánom Krstiteľom, HLAS PÁNA povedal: dovoľte mi ukázať, čo sa má stať na Zemi.

A tí DVAJA boli zodvihnutí a zobratí do Jeruzalema a videli dve zmeny predných predstaviteľov, dve zmeny vedenia V IZRAELI a bol to Benjamín Natenyahu 1 a Benjamín Natenyahu 2. Prvá zmeny vlády nastala, kedy títo dvaja boli v Izraeli. Benjamin Netanyahu bol premiér toho času v Izraeli. A vedeli sme, že keď príde znovu vláda Benjamína Natenyahu, to bude Benjamín Natenyahu 2.

Práve teraz sa deje tak veľa vecí, PÁN umiestnil oheň nad Izrael, PÁN ukázal týmto dvom vysielače, TV vysielače pre celoglobálne vysielanie v Izraeli, svätostánok, kde slúžili, obydlie, kde ostanú, videl som vládnych činiteľov, ktorí budú zapojení v Izraeli, ľudia prichádzajú, aby ich stretli, pomáhali. Potom vidím detaily ich služby.

A v rovnakom čase, teraz prebiehajú voľby v Izraeli. Znova, hovorím, že veľa vecí sa deje globálne, tu je toto osobitné proroctvo z 2. apríla 2004, o ktorom som hovoril zo západnej pologule, veľa vecí bolo naplnených a vidíme, že to bolo významné proroctvo, všetky deatily tohto proroctva sú na webe, hovoril som to vo vyučovaniach v národoch.

Ako PÁN hovorí, nikto nevie deň, ani hodinu, je dôležité pre Cirkvi, aby boli bdelé, ostražité. Je dôležité pre Cirkvi, aby sa pripravili a mali Slávne rúcho, pre Slávny príchod MESIÁŠA. V tom proroctve, DVAJA boli zodvihnutí, stáli pred PÁNOM, HOSPODINOM celej Zeme pred MIESTOM trónu, povedal som veľa detialov, aj ako sa Sláva otvorila a boli schopní vidieť BARÁNKA, ktorý bol zabitý, JEHO KRV stekala na JEHO SLÁVNU HRUĎ, sedel na JEHO BIELOM, SUPER SLÁVNOM TRÓNE  a potom zodvihnutí a premiestnení videli druhú zmenu v Izraeli, zmenu vedenia vlády, pravicové krídlo vlády vyhralo, videl som Benjamin Natenyahu 1 a Benjamin Natenyahu 2 ( vyhral potom druhý krát, pozn. )

Bibila hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu, iba PÁN BOH VŠEMOHÚCI, TEN, ktorý hovorí so mnou vie deň a hodinu a iba ON tiež pozná sezónu. Ani anjeli, ani MESIÁŠ samotný. Takže je to dobré, keď budete pripravení, či to bude 10 rokov odteraz, 10 hodín odteraz, 10 dní odteraz, 10 týždňov odteraz, kedykoľvek to bude, je to vždy dobre byť pripravený. Je to prospešné byť pripravený.

Nádherné biele rúcho, žiarivé a čisté je spravodlivosť Cirkvi. Nech vás PÁN žehná, ďakujem vám. 

Pozn.:

BENJAMIN NATENYAHU 1⃣ (2009-2015).
BENJAMIN NATENYAHU 2⃣ (2015-2019)

Teraz, 9. apríla 2019 budú predčasné voľby v Izraeli. 

Off 

4.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top