Home
 

VÍZIA BEZPROSTREDNE BLÍZKEHO VYTRHNUTIA CIRKVI KRISTOVEJ, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI MOJŽIŠ A ELIÁŠ, 31. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 31. MARCA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, prichádzam dnes ku vám, v dnešné ráno, o 3. 07 ráno EAT, pretože PÁN hovoril so mnou. Tu sme mali míting národných Biskupov Kene a keď oni odišli, ja som vstúpil a ihneď zaspal. A v tom záblesku, kedy som zaspal, okamžite PÁN JEHOVAH mi ukázal vytrhnutie Cirkvi.

Znova, túto noc, po stretnutí s Biskupmi, ja som vstúpil ( k sebe ) a okamžite som zaspal. PÁN mi ukázal blesk na oblohe, ako keď si nabíjate telefón, zvyčajne vidíte znak nabíjania batérie, ukazujúc blesk, alebo elektrinu. Znova, po mítingu s Biskupmi, kedy som sa zdieľal o tejto veľkej misii PÁNA, vstúpil som a v momente som zaspal. V tom momente keď som zaspal,  videl som blesk, ktorý išiel po oblohe, po celej oblohe, celou cestou hore a HLAS PÁNA povedal: ” VYTRHNUTIE CIRKVI”. Tak som okamžite vyskočil a prišiel ku vám a povedal, aby pripravili rádio.

Znova prosím mi to dovoľte zopakovať. Dnes, po veľmi dlhom mítingu s radou Národných Biskupov a zdieľal som sa veľmi hlboko s misiou PÁNA a tiež s možnosťou, ako sa bude hýbať misia a ako bola táto misia založená tu, aby zachovala prebudenie a po mítingu som okamžite zaspal a PÁN mi ukázal po celej oblohe blesk, ktorý išiel celou cestou až do Neba. Cez oblohu a potom HLAS PÁNA povedal: VYTRHNUTIE CIRKVI. A ja som vyskočil. To je dôvod, prečo som prišiel ku vám veľmi neskoro v noci, alebo tiež veľmi skoro ráno bez čakania.

Toto je veľmi, veľmi mocný čas, požehnaní ľudia. Najprv zo všetkého, ma to dosť šokovalo a uvedomil som si, že nemôžem čakať.  Znova, PÁN so mnou hovoril o vytrhnutí Cirkvi a potom HLASOM POVEDAL: VYTRHNUTIE CIRKVI. Ukázal mi blesk, idúci zo Zeme hore, skrze oblohu, skrze mraky a za,… videl som vytrhnutie Cirkvi. Biblia hovorí veľmi jasne tu, že nikto nevie deň ani hodinu a táto udalosť sa stane. Ja som stále vedel veľmi dobre, že PÁN mi vždy dá vedieť, DVOM PROROKOM, DVOM POSLOM, KTORÍ PRIPRAVUJÚ CESTU, ON dá vedieť dopredu bez poznania dňa alebo hodiny, ale PÁN povie dopredu, ako hovoril už mnoho rokov, doteraz, o zobratí Cirkvi, o zhromaždení Svätých. PÁN hovoril nepretržite a ja viem, pretože kvôli tejto misii, ON mi dá vedieť, kedy je blízkosť bližšie.

Biblia hovorí v 1 Tesalon. 4:  15-17 15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Tu nám Písmo vysvetľuje proces, čo sa stane toho dňa. A je to veľmi mocné Písmo, pretože hovorí veľmi jasne, že čo sa stane tým, ktorí spia, ktorí budú vzkriesení a potom oslávení a tí, ktorí sú nažive budú v podstate premenení, tí, ktorí spia, budú vzkriesení a transformovaní a potom tí, ktorí sú živí a svätí. Ďalšie Písmo, ktoré opisuje vytrhnutie Cirkvi je v 1. Korinťanom 15:50-56 50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. 55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon. 

Znova verš 52 opakujem: ( v angl. preklade ) tento verš hovorí, že v záblesku, vidíte, čo mi práve PÁN ukázal v noci? V záblesku na oblohe, ako blesk. To vyzeralo ako blesk, Vidíte, keď si nabíjate vaše telefóny, tento znak blesku. Všetko to prebehlo tak rýchlo ako blesk a PÁN povedal: VYTRHNUTIE CIRKVI. To je dôvod, prečo som vyskočil a volal do rádia, aby vás ľudia zobudili. Aby ste vedeli, čo BOH JEHOVAH YAHWEH práve hovoril od JEHO TRÓNU.

A pretože nikto nevie deň ani hodinu, tak som si myslel, že je veľmi dôležité prísť ku vám teraz, aby ste každý boli informovaní, že ak sa to stane dnes, aby ste si boli vedomí. Keby sa to stalo zajtra, aby ste si boli vedomí, 10 rokov od teraz, aby ste si boli vedomí, 2 dni odteraZ, alebo 36 hodín, ale inštrukcie sú, že toto bolo hovorené PÁNOM. Znova 

1 Tesalon. 4:  15-17 15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

Tu vysvetľuje presnejšie, čo mi ukázal túto noc. Pretože to prebehlo ako blesk, od Zeme, po oblohe, hlboko skrze oblohu a spoza,… To bol záblesk, potom povedal VYTRHNUTIE CIRKVI a potom som vyskočil, okamžite som vyskočil. V záblesku, ( časovo ) ako mihnutím oka sa to stane.

Ďalšie Písmo, ktoré hovorí o vytrhnutí Cirkvi, je toto: Zjavenie Jána 19. Je to takmer podobné tomu, čo som práve čítal v 1. Korinťanom 15 kap. a ja vám vysvetlím, že prečo. 

Preklad bude pokračovať, podľa časov. možností… 

 

Off 

1.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top