Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ HISTORICKEJ BOHOSLUŽBE HOSPODINA NÁŠHO BOHA S DOPADOM NA VEČNOSŤ KAŽDÉHO Z NÁS, 19. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 19. MARCA 2019
sumarizácia:  

PÁN hovoril so mnou, dnes PÁN hovoril so mnou ráno o mítingu, ktorý prichádza do centrálneho Parku v Nairobi. Veľmi, veľmi mocný míting, tento míting je veľmi, veľmi, veľmi seriózny míting. Pretože PÁN ma pozdvihol hote do oblakov a potom mi odtiaľ ukázal míting.

A toto bude jeden z najväčších stretnutí vôbec, ktoré sme mali tu v Nairobi, a bolo to úplne plné, preplnené, rameno na ramene. Takže PÁN znova mi ukázal to stretnutie, míting, ktorý prichádza do Centrálneho Parku v túto nedeľu, Nebo sa rozhodlo, že tento míting sa musí konať, je to masívny, super super ohromný veľkolepý míting. Nemyslím si, že nejaká nedeľná Bohoslužba konaná kdekoľvek na Svete bol tak dôležitá, toto bude najväčšia vôbec, historická Bohoslužba.

Takže, PÁN ma zodvihol hore k oblakom a ukázal mi ten míting a volal hlasom a povedal: pozri, aký plný je štadión. Úplne naplnený, rameno na ramene, Keď je nejaký míting, ktorý sa konal v Nairobi, ktorý je kľúčový, tak toto je ten míting. Super ohromná veľkolepá, historická Nedeľná Bohoslužba, ktorá prichádza túto nedeľnú Bohoslužbu.

Super ohromná, slávna, historická KONFERENCIA ( BOŽIEHO ) SLOVA V NEDEĽU, toto je miesto pre každého, aby tam bol, pretože ja som videl každého, ľudí z Kene, akoby celý národ sa zhromaždil v Centrálnom Parku. ON ma šokoval veľmi, keď mi PÁN ukázal tento míting. Takže, milovaní ľudia, prebudenie prepuklo.

Obrovské prebudenie prepuklo a Nebo sa rozhodlo, že toto je hodina prebudenia, hodina pre prebudenie, pre toto zapálenie, navrátenie duší ľudí, pre prebudenie duší ľudí, viete si predstaviť, že to bude vysielané celoglobálne, aké obrovské posvätné zhromaždenie bude celoglobálne.

Znova, dnes ma PÁN zobral do Centrálneho Parku, ja už som žil nedeľu, ja som žil ten deň stretnutia, a toto bola super veľkolepá, ohromná, historická KONFERENCIA SLOVA, sedeli tam seriózni ľudia, rôzne druhy ľudí, celý národ sa zhromaždí, ja som videl zhromaždenie, posvätené zhromaždenie PÁNA. Akoby všetky rohy Kene sa zhromaždili v Centrálnom Parku, zhora bol to tak úžasný pohľad sa na to pozerať.

PÁN sa rozhodol, že tento míting sa musí teraz konať. Aký úžasný čas v histórii Cirkvi, požehnaní ľudia. A pre vás z iných národov, vy sa môžete stále zúčastniť tejto KONFERENCIE, PRETOŽE

ROZHOVOR, KTORÝ SA USKUTOČNÍ

NA TOMTO MÍTINGU MÁ VEČNÝ NÁSLEDOK! 

Zmení to život Cirkvi naveky,

zmení to osud človeka naveky a navždy.

Ja viem, že ľudia organizujú pohyb, ako prídu na stretnutie, ale míting, ktorý som videl, ja som nikdy nevidel míting tohto významu, ohromný míting som videl zhora. PÁN mi chcel ukázať, aký preplnený tem míting bude. Pretože ja už som žil nedeľu. ON ma zodvihol ponad k oblakom a ja som videl míting zhora. A je to šokujúci míting.

Prebudenie posledných časov, najviac zmenené, zasľúbené prebudenie posledných časov samozrejme prepuklo požehnaní ľudia. Nech vás PÁN žehná ako prichádzate, dokonca ako prichádzate z vašich úríslušných regiónov, nech vás PÁN žehná, ako ste napojení, počúvate z celého Sveta, aby ste sa pripojili k tomuto mítingu. 

Toto je návšteva týchto dní, toto je návšteva tohto času. PÁN mi ukázal, ako ľudia budú hľadať, keď ON predstaví JEHO SLUŽOBNÍKA na jednej strane a ľudia budú pozerať a hladať ohľadom ich.

Ale hľadieť na to zhora bolo veľmi šokujúce. ON ma veľmi šokoval. Prebudenie posledných časov je tu, požehnaní ľudia, vy ste tak požehnaná generácia, že tu žijete teraz a vidíte toto, nech vás PÁN žehná,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

POĎME PRIPRAVIŤ CESTU, JEŽIŠ KRISTUS PRICHÁDZA!

PRICHÁDZA NASPÄŤ PRE SVÄTÚ CIRKEV!

ODVRÁŤTE SA OD SEXUÁLNYCH HRIECHOV, KLAMSTIEV, PERVERZIÍ, NEMORÁLNOSTÍ, MESIÁŠ PRICHÁDZA POŽEHNANÍ ĽUDIA, ON PRICHÁDZA PRE SVÄTÚ CIRKEV. CIRKEV, KTORÁ MÁ NULOVÚ TOLERANCIU K ODPADNUTIU, K LÁSKE K PENIAZOM V CIRKVI, SPRAVODLIVÚ CIRKEV, SVÄTÚ CIRKEV.

V MOCNOM MENE JEŽIŠ, Amen. 

 

PS: Bližšie informácie o tomto mítingu, o KONFERENCII BOŽIEHO SLOVA nájdete čoskoro na www.repentslovakia.com

Off 

20.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top