Home
 

PROROCTVO – EXTRÉMNE DÔLEŽITÁ PRICHÁDZAJÚCA EXPLÓZIA SLOVA, KDE PÁN ODOVZDÁ SVÄTÉ RÚCHO, 18. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 18. MARCA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, práve teraz je 23 minút po strede dňa, EAT – východo Afrického času a chcem, aby každý “nastúpil na palubu”.

PÁN HOSPODIN hovoril so mnou, túto minulú noc, PÁN YAHWEH hovoril so mnou veľmi, veľmi mocným spôsobom, vo veľmi ohromnom rozhovore, vo veľmi šokujúcom rozhovore, extrémne kritický a rozhodujúci rozhovor medzi STVORITEĽOM NEBA A ZEME A CIRKVOU KRISTOVOU.

Teraz, PÁN hovoril o tejto masívnej EXPLÓZII SLOVA, tejto ohromnej konferencii, ktorá prichádza tento víkend ( 24. MAREC 2019, pozn. ). Iba teraz rozumiem závažnosti tejto prichádzajúcej konferencii pred TRÓNOM PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI. 

Pretože ON ma zobral na konferenciu a na tej konferencii ON umiestnil predo mňa rúcho, čisté biele rúcho. Tak biele žiarivé, s takým množstom slávy pre moje oči, čisté rúcho, čisté biele rúcho, bielšia farba ako biela, ON ho umiestnil predo mňa. To rúcho, svetlo rúcha, bolo tam toľko svetla pre moje oči, sláva, ktorá žiarila z toho rúcha, také množstvo pre moje oči, toto je prvá časť rozhovoru.

Krásne slávne rúcho z Neba, ktoré tam umiestnil a svetlo z tej Slávy, sláva žiariaca z toho rúcha, bolo to tak veľa pre moje oči. A potom, keď začala konferencia, potom mi PÁN dovolil sa pozrieť na konferenciu s JEHO OČAMI. Ako sa ON pozerá na konferenciu a videl som každého na konferencii a tiež zahŕňajúc tých, ktorí budú pripojení celoglobálne, boli nahí. Mohol som vidieť ich absolútnu nahotu. Každý. Úplne, úplne nahí.

A toto je čas, kedy začala konferencia, ja som videl ľudí, ako si zobrali perá. Zobrali si perá, zobrali si perá, aby si zapisovali, čo PÁN HOSPODIN hovorí, a zobral som toto rúcho a rozdával som. Keď som im dával rúcho, oni si obliekli rúcho. Každý si obliekol rúcho, oni neboli nahí, nahota bola pokrytá. Každý jeden človek, ktorý sedel na konferencii dostal toto biele, super slávne rúcho, ktorého sláva a žiara bola tak veľká pre moje oči, rúcho vyzeralo tak, že pokrývalo celé telo až po chodidlá, každý mal teraz oblečené rúcho a vyšli z nahoty, absolútnej nahoty.

Znova, požehnaní ľudia, PÁN mal dva rozhovory so mnou. Prvá časť, PÁN znížil z neba rúcho, super slávne rúcho. Svetlo rúcha, sláva, ktorá žiarila z toho rúcha bola tak silná pre moje oči, bielšia ako biela, bielšia ako slnko, čistá, bielšia ako biela. A potom ma nechal sa pozerať na ľudí na konferencii na mocnú konferenciu, explóziu SLOVA, ktorá sa bude konať v Nairobi, v Centrálnom Parku a bude to vysielané globálne, aby sa národy mohli pripojiť, videl som s očami PÁNA, každý bol v absolútnej nahote, nahí. Bol som šokovaný sa na to pozerať. Sedeli nahí, všetci!

A potom, keď som začal slúžiť, zobral som toto rúcho a každý, kto prijal rúcho sa postavil, obliekol si, zaviazal si a ich nahota bola teraz pokrytá.  A rúcho žiarilo so slávou PÁNA. A toto pokračovalo, až pokiaľ celé miesto bolo pokryté s ľuďmi s čistými, bielymi, slávnymi rúchami. To je dôvod, prečo som čakal teraz na obedňajšiu prestávku, aby ste mohli vyjsť a pripojiť sa, počuť túto najviac kritickú informáciu, najdôležitejší rozhovor od BOHA YAHWEH, OD SAMOTNÉHO BOHA OTCA.

Jeden jediný, ktorý vie deň a hodinu, kedy MESIÁŠ si príde pre JEHO CIRKEV. Biblia hovorí veľmi jasne v Knihe Zjavenia 16: 15Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Takže toto mi hovorí, že táto konferencia, ktorá sa bude konať v Nairobi, nie div, ON mi ukázal velikú, velikú, velikú konferenciu, ako jedno z tých obrovských stretnutí ktoré sme mali. Nie divu, že PÁN povoláva každého na túto konferenciu,  závažnosti, o dôležitosti, význame tejto konferencie je zrejmý. DVAJA PROROCI BOHA budú slúžiť a kázať o vstupe do Božieho Kráľovstva. Štandard vstupu, o rúchu spravodlivosti, O RÚCHU PÁNA, KTORÉ CIRKVI BY MALI MAŤ OBLEČENÉ TERAZ. RÚCHO SVÄTOSTI, BEZ KTORÉHO NIKTO NEUVIDÍ BOHA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! požehnaní ľudia.

A PÁN mi tiež ukázal hada a videl som, ako PÁN sa chystal rozdrtiť hada, on ( had ) tam bol a snažil sa nahovárať…  PÁN zamestnal JEHO DVOCH PROROKOV, aby išli a rozdrtili hada, ktorý zvádzal Cirkvi.

Ale teraz, PÁN mi odovzdal rúcho z Neba, slávne biele rúcho, ktoré prišiel pripraviť, vidíte v prorokovi Izaiášovi 53 kap., ktoré MESIÁŠ vyhral, a ON to získal pre vás ZADARMO! 

Ale teraz mi ON dovolil pozerať sa na ľudstvo, ako sa BOH pozerá na Cirkev. A Cirkev bola úplne nahá. Viete si to predstaviť? Absolútne nahí, každý! Bol som veľmi šokovaný toto vidieť. A potom, BOH YAHWEH mi dovolil odovzdať rúcho. Slávne rúcho, každý si obliekal a zaviazal. Zviazali si okolo hrudníka a uctievali.

Toto je ohromná hodina požehnaní ľudia a to znamená, že v Centrálnom parku v Nairobi musíte, musíte, musíte byť, PÁN bude odovzdávať rúcho pre vstup do večnosti, potom zaiste tam musíte byť.

TEN, ktorý pozná deň a hodinu, ON teraz hovorí, že v centrálnom parku bude rozdávať rúcho. A tiež viem, že ON mi teraz dal inštrukcie, aby som tam doniesol správu. Nie iba duchovnú, Viete si predstaviť, čo sa stane v životoch ľudí.

ON ustanovil tento určený čas, aby prijal JEHO ĽUDÍ DO VEČNOSTI. Že keď tento deň, ako záblesk mihnutia oka príde, aby mohli vstupiť rovno do Neba, keď potom následne SÚD BOHA ZASIAHNE ZEM. Bude súdiť ľudí na Zemi a antikrista, pre satanické uctievanie, uctievanie diabla. A my vieme, že toto rúcho je dôležité ako merítko pre vstup do Božieho kráľovstva. Kráľovstvo BOHA YAHWEH je Kráľovstvo rúcha.

Nehovoril s vami PÁN požehnaní ľudia?

Toto je hodina rúcha. Toto je generácia rúcha! Toto je hodina pre spravodlivosť v Cirkvi, hodina svätosti v Cirkvi! A viem, že Keňa teraz sedí na mieste, kedy súd BOHA prichádza k vám. Ale počúvajte toto: kto vie, keď prídete vo veľkom počte v pokání, keď prídete vo veľkom množstve a budete činiť pokánie, kto vie,… pretože JEHO MILOSŤ TRVÁ NAVEKY.

Ale, ja som vás videl utekať a nemáte kde utekať. Je to zlé miesto, to čo som videl je zlé. Už som sa zdieľal s vedúcimi v národe o tom, čo prichádza do národa. Ktovie, možno prídete vo veľkom množstve, budete činiť pokánie, zobudíte sa nasledujúceho rána a PÁN SA ZMILUJE NAD VAMI.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

SHALOM, TODA. 

 

 

Off 

18.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top